İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

Çeviribilim Dergisi

Çeviribilim Dergisi adıyla, yerel nitelikli uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz özel sayılar hariç yılda iki kez çıkmaktadır. Türkiye'ye ve yakın bölgesine yönelik çalışmaları uluslararası akademik arenaya taşıma ve bilimsel olarak tartışılabilir kılma amacını taşımaktadır. Dergimiz, bölgesel çeviri gerçeklerinden yola çıkarak geçmişten bu yana  tüm coğrafyalar arasındaki ilişkilerde biriken zengin çeviri deneyimini çağdaş bilimsel kuramlar ışığında yapılacak incelemelere yer açarak uluslararası akademik mozaiğe kendi rengini katmayı hedeflemektedir. Bu nedenle de, bilgiyi ithal etme politikasından çok Türkiye'nin ve yakın bölgesinin zengin çeviri deneyimini uluslararası arenaya taşıma işlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası iletişimde İngilizce'nin kolaylaştırıcı rolünü dikkate alırken "çeviri"nin dil ve kültürle doğrudan ilişkisini de önemseyerek İngilizce'nin egemenliğindeki tek dilli yaklaşımdan uzak durmayı seçecek ve dergide başta Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere çokdillilik benimsenecektir.  Dergide yer verilecek çalışmalarda yöntemsel olarak özgünlük, görgüllük, sistemlilik, açıklık ve uluslararası akademik çevreye seslenebilirlik özellikleri temel  alınacaktır. Dergi karşılaştırmalı çeviri incelemeleri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, profesyonel çevirmenlik, çeviri teknolojisi, özel alan çevirisi gibi doğrudan ilgili konuların yanı sıra karşılaştırmalı kültür ve yazın incelemeleri, küresel bilgi transferi, diller ve kültürlerarası etkileşimler gibi konularda, çeviriyle bağlantıyı ön planda tutan disiplinlerarası çalışmalara da açık olacaktır. Dergideki makalelerde, derlenmiş bilgiler aktarmaktan çok özgün bilgi üretimine katkı sağlama özelliği aranacaktır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden türetilmiş yenilik içeren incelemeler de özgün bilgi kapsamında değerlendirilecektir. Dergide ayrıca ilgili alanlarda kitap ve tez tanıtımlarının yanı sıra, nitelikli çeviribilimsel etkinliklerle  ilgili duyuru ve tanıtımlara  da yer verilecektir.

Dergi yayın kuruluna ceviribilimdergisi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Dergimizin son sayısına erişmek için tıklayınız.

Dergimizin tüm sayılarına erişmek için tıklayınız.

15/12/2013
5425 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00