Dersler

HAZIRLIK SINIFI

 Kredi

AKTS

Kredi

AKTS

Kodu Türü
(S/Z)
Adı Kodu Türü
(S/Z)
Adı
CYDE001 Z HAZIRLIK I  25     30 CYDE0032 Z HAZIRLIK II  25  30
 

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kredi

AKTS

Kredi

AKTS

Kodu Türü
(S/Z)
Adı Kodu Türü
(S/Z)
Adı
CYDE1002 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA İLERİ DİLBİLGİSİ I 4 5 CYDE1007 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA İLERİ DİLBİLGİSİ II 4 5
CYDE1004 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA OKUMA  BECERİLERİ I 4 5 CYDE1006 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA OKUMA  BECERİLERİ II 4 5
CYDE1005 Z ÇAĞDAŞ YUNAN KÜLTÜR TARİHİ 4 5 CYDE1008 Z DİLBİLİME GİRİŞ 4 5
CYDE1036 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA GRAMER ÇALIŞMALARI I 4 5  CYDE1053 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA GRAMER ÇALIŞMALARI II 4 5
CYDE1040 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA KONUŞMA I 2 2  CYDE1041 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA KONUŞMA II 2 2
CYDE1042 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA ORTOGRAFİ 2 3 CYDE1043 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA FONETİK 2 3
OD AIIT 10 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 OD AIIT 10 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2
OD TD 201 Z TÜRK DİLİ I 2 2 OD TD 201 Z TÜRK DİLİ II 2 2
ODAK105 S BEDEN EĞİTİMİ 1 1 ODAK105 S BEDEN EĞİTİMİ 1 1
OD GS 001 S GÜZEL SANATLAR I 1 1 OD GS 002 S GÜZEL SANATLAR II 1 1
 

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

Kredi

AKTS

Kredi

AKTS

Kodu Türü
(S/Z)
Adı Kodu Türü
(S/Z)
Adı
CYDE2009 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA METİNLERDEN ÖRNEKLER I 4 5 CYDE2003 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA METİNLERDEN ÖRNEKLER II 4 5
CYDE2010 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA YAZMA BECERİLERİ I 4 5 CYDE2013 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA YAZMA BECERİLERİ II 4 5
CYDE2011 Z ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ YUNAN EDEBİYATINA ETKİLERİ 4 5 CYDE2014 Z ÇAĞDAŞ YUNAN EDEBİYAT TARİHİ 4 5
CYDE2012 Z TEMEL YUNANCA SYNTAKS I 4 6 CYDE2015 Z TEMEL YUNANCA SYNTAKS II 4 6
CYDE2044 S ÇAĞDAŞ YUNAN YAZININDA EDEBİ AKIMLAR 2 3 CYDE2045 S ÇAĞDAŞ YUNAN  YAZININDA MİTOLOJİ   2 3

 

 ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

Kredi

AKTS

Kredi

AKTS

Kodu Türü
(S/Z)
Adı Kodu Türü
(S/Z)
Adı
CYDE3016 Z 18.YY YUNAN ŞİİRİ 4 5 CYDE3020 Z 19.YY YUNAN ŞİİRİ 4 5
CYDE3017 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA METİN ÇEVİRİSİ I 4 5 CYDE3021 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA METİN ÇEVİRİSİ II 4 5
CYDE3018 Z 18. YY.YUNAN ÖYKÜSÜ 4 5 CYDE3022 Z 19. YY.YUNAN ROMANI 4 5
CYDE3019 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA YAZILI ANLATIM I 4 5 CYDE3023 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA YAZILI ANLATIM II 4 5
CYDE3048 S (A) TÜRKÇE-YUNANCA ÇEVİRİ I 2 4 CYDE3049 S (A) TÜRKÇE-YUNANCA ÇEVİRİ II   2 4
CYDE3046 S (B) GİRİT EDEBİYAT TARİHİNE  GİRİŞ 2 3 CYDE3047 S (B) GİRİT EDEBİYATINDA TİYATRO   2 3
 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

Kredi

AKTS

Kredi

AKTS

Kodu Türü
(S/Z)
Adı Kodu Türü
(S/Z)
Adı
CYDE4027 Z MODERN DÖNEM YUNAN ROMANI 4 5 CYDE4024 Z 1945 SONRASI ROMAN 4 5
CYDE4028 Z MODERN DÖNEM YUNAN ŞİİRİ 4 5 CYDE4025 Z 1945 SONRASI ŞİİR 4 5
CYDE4026 Z YUNAN TİYATROSU 4 5 CYDE4029 Z 20.YY YUNAN ÖYKÜSÜ 4 5
CYDE4031 Z ÇAĞDAŞ YUNAN TARİHİ 4 5 CYDE4030 Z ÇAĞDAŞ YUNANCA İLERİ ÇEVİRİ 4 5
CYDE4050 S (A) ÖZEL ALAN YUNANCASI I 2 4 CYDE9051 S (A) ÖZEL ALAN YUNANCASI II   2 4
          CYDE4052 S (A) BİZANS EDEBİYAT TARİHİNE GİRİŞ   2 4