Hakkımızda

Anabilim Dalının  Vizyonu:

Ülkemizin bilimsel yaşamında öncü kimliğini, bugüne kadar ulusal ve uluslar arası düzeyde ulaştığı saygın yerini korumak, eğitim –öğretim süreci içinde öğrenciye kazandırılan geniş bakış açısıyla ve batı üniversiteleri ve diğer bilimsel çevrelerle işbirliği yaparak bilimsel çalışmalarımızı ve eğitim-öğretim içeriğimizi uluslar arası boyuta taşımak ve öncü bir bilim dalı haline gelmektir.

Anabilim Dalının  Misyonu:

Çağdaş yunan dili, kültürü, düşüncesi ve edebiyatında çağdaş disiplinlerden beslenen, kültürler ve bilimler arası becerisine sahip, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, yeniliklere açık, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, her düzeyde özgüveni gelişmiş, üretken, ülkemizin kültür, edebiyat ve sanat yaşamına katkıda bulunabilecek bir bilgi donanımıyla zenginleşmiş, aynı zamanda türkiye’nin AB üyelik sürecini de gözeterek, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, hem avrupa kültür ve düşüncesine hem de kendi kültürüne hoşgörüyle yaklaşabilen nitelikli bireyler yetiştirmek.

Anabilim Dalının  Eğitim Amaç ve Hedefleri:

Amaçlar:                                                                                                                                                                Çağdaş,nitelikli,verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını gerçekleştirmek.   

 Hedefler:                                                                                                                                                     

1-Öğrencinin yunanca konuşma, yazma, araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmek                                                                                                                                      

2-Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazandırmak                             

 3-Çağdaş yunan dili ve edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme yeterliliğine ulaşamak                                                                                            

 4- Yunancayı güzel ve doğru kullanabilmek                                                                                  

 5- İleri düzeyde çeviri yapabilmek                                                                                                       

 6-Öğretim programı kapsamında edinilen bilgileri meslek sahasında uygulayabilecek kalifiye eleman   yetiştirmek 

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları:

 

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda (bakanlıklar, emniyet, askeri, istihbarat), çeviri,  eğitim- öğretim, turizm ve seyahat, denizcilik, bankacılık,  ithalat –ihracat, medya gibi alanlarda çok uluslu firmalarda çalışma olanakları bulmaktadır.

31/12/2013
2129 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00