Araş.Gör. Kaan Üçsu

Kaan Üçsu

İletişim

Oda: 372 Telefon: 212-4555700 / 15978 E-postakaanucsu@hotmail.com

Özgeçmiş

09.07.1986 tarihinde Üsküdar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde üniversite öğrenimine başladı. Üniversite’den mezun olduğu 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini  “Osmanlı İstanbul’unda Zamanı Belirlemek İçin Kullanılan, Araçlar, Mekânlar ve İlgili Uzmanlar” başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı. 2010-2011 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde yürütülen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında proje takip uzmanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Şubat 2013’te İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi’ne dâhil oldu. 27 Haziran 2014 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Born on 09.07.1986 in Uskudar. After having completed elemantary, secondary and high school in Istanbul, started his undergraduate at Marmara University, Faculty of Economics and Administrative Sciences in 2004. After having his Bachelor’s Degree in 2008, attended MA programme at Istanbul University, Department of the Istanbul Studies. He accomplished his MA in 2011 by his thesis entitled “The devices, locations and authorities which were used to measure time in Istanbul during Ottoman period”. From 2010 to 2011 served for the Istanbul 2010 European Capital of Culture as a project monitoring specialist at Istanbul University. He has started his PhD studies at the Department of the History of Science of Istanbul University. On February 2013 has attended to the Researcher Instruction Poject at Research Centre of Islamic Studies (ISAM). Since 27 June 2014, he has been working as a research assistant at the Department of the History of Science of Faculty of Letters in Istanbul University.

Bildiri ve Konferanslar

"İmparatorluğun Başkentinde Değişimin Sembolü Olarak Kule, Cephe ve Meydan Saatleri", I. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildirileri Kitabı, 29 Haziran - 2 Temmuz 2012 Konya, İstanbul, 2013, ss. 143-150.