Araş.Gör. Barışcan ERSÖZ

Barışcan Ersöz

İletişim

Oda: 370 Telefon: 212-4555700 / 15981 E-posta: bariscan.ersoz@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü (2013'ten beri) Lise: Cağaloğlu Anadolu Lisesi, (2002-2006) Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, (2006-2011) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı (2011-2014)
  • Tez Başlığı: “Türkiye'de Genetik Üzerine Yapılan Çalışmalar (1940-1960) ve Genetik Biliminin Dünyada İzlediği Seyir İçindeki Yeri”
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Anabilim Dalı (2014-Devam Ediyor)  

Biography

Research Assistant in Istanbul University Department of the History of Science (Since 2013) Highschool: Cağaloğlu Anatolian Highschool, (2002-2006) B. A.:  Istanbul Technical University, Department of Molecular Biology and Genetics (2006-2011) M.A.: Istanbul University, Department of History of Science (2011-2014)
  • Thesis: “Genetic Researches in Turkey Between 1933-1963 and Its Place in the World”
Ph.D.: Istanbul University, Department of History of Science (2014-Ongoing)