Akademik Toplantılar

Sempozyumlar

 • İstanbul Üniversitesi’ne Gelişinin 75. Yılında Ord. Prof.Dr. Wolfgang Gleissberg Günü, 30 Nisan 2009  İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen bu toplantının programına http://www.istanbul.edu.tr/fen/astronomy/Docs/Gleissberg_Gunu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Bu toplantı sırasında, Prof. Gleissberg’in kızının maddi katkılarıyla bir oda müze şeklinde düzenlenmiştir.
 • International Symposium on Science and Technology in European Periphery STEP's VIth Meeting (Çevre Avrupası'nda Bilim ve Teknoloji Tarihi VI'ncı Uluslararası Kongresi) 18-22 Haziran 2008      Science and Technology in European Periphery (STEP) çalışma grubunun VI. Toplantısı Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nın organizasyonu ile ve T.C.Başbakanlık Tanıtma Fonu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve İDO’nun katkılarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrenin programına http://www.bilimtarihi.org/step/program.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
 • International Symposium on the History of Science and Technology Adoption and Adaptation: The Travel of Methods, Techniques and Technologies Between Asia and Europe and The Transformations of Know-How 10-14 Mayıs 2006 Avrupa ile Asya arasında bilimsel ve teknik bilgi aktarımının tarihsel boyutuyla inceleyen bu sempozyum, TÜBİTAK, Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı, Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Institut Français d’Etudes Anatoliennes’in (IFEA) katkılarıyla düzenlenmiştir. Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın “Avrupa ve Bilimde Osmanlı Modernleşmesi” konusunda verdiği konferans ile açılmıştır. Sempozyuma 10 ülkeden 29 bilim tarihçisi sunum yapmıştır. Sempozyumun programını http://www.bilimtarihi.org/haber011.htmadresinde bulabilirsiniz.
 • Bilim Tarihçisi Doktor Adnan Adıvar'ı Anma Toplantısı, 28 Kasım 2005 Türk bilim tarihçisi Dr.Med. Dr.Litt.h.c. A. Adnan Adıvar’ın (1882-1955) ölümünün 50. yılı münasebetiyle düzenlenen toplantıda sunulan bildiriler, Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin Adnan Adıvar Özel Sayısı’nda (Cilt VII, sayı 2, 2006) yayımlanmıştır. Toplantıda yapılan diğer konuşmalar için bkz. OBA, Cilt VII, sayı 2, 2006, s. 201-215
 • Emre Dölen Armağanı’nı Takdim Toplantısı, 14 Ekim 2005  Prof. Dr. Emre Dölen’in 60. Yaşına Armağan olarak hazırlanan Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin özel sayısı (Cilt VI, sayı 2, 2005) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu’nda düzenlenen bir toplantı ile Prof. Dölen’e takdim edilmiştir. Toplantıda yapılan konuşmalar, OBA, c. VII, Nr.2, 2006, s. 189-200’de yayımlanmıştır
 • Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, 20-21 Aralık 2004 Türk matematikçisi Ali Kuşçu’nun ölümünün 530. yıldönümü ve matematikçi ve bilim tarihçisi Salih Zeki’nin doğumunun 140. yıldönümü münasebetiyle 20-21 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu’nda Prof. Dr. Erdal İnönü, “Türkiye’de bilim tarihi ve Salih Zeki” ve Prof. Dr. Jamil Ragep ise “Ali Kuşçu’nun astronomisi ve Kopernik Devrimi’ndeki muhtemel rolü” başlıklı iki konferans vermişlerdir. Sempozyumun kapanış oturumunda ise Salih Zeki çalışmalarının geleceği ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Sempozyum bildirilerinin bir kısmı ve sempozyum programı, Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin Salih Zeki Özel Sayısı’nda (c.VIII, Nr.1, 2005) yayımlanmıştır.

Konferans ve Seminerler

 • Emre Dölen (Marmara Üniversitesi öğretim üyesi), 15 Aralık 2009 (seminer) "Curie ailesi: Beş Nobel ödüllü sosyalist bir ailenin beş kuşak süren bilimsel ve siyasal öyküsü”
 • Sonja Brentjes (Sabancı Üniversitesi misafir öğretim üyesi), 2Haziran 2009 (Seminer) "Burrying the Scientific Revolution"
 • Sonja Brentjes (Sabancı Üniversitesi misafir öğretim üyesi), 26 Mayıs 2009 (seminer) "Approaches and methodologies in history of science since 1990"
 • Sonja Brentjes (Sabancı Üniversitesi misafir öğretim üyesi) , 28 Nisan 2009 (konferans), "Patronage of the mathematical sciences in classical and post-classical Islamic societies until 1700”
 • Erdal İnönü (Sabancı Üniversitesi), 12 Aralık 2006 (seminer), "1933 Yılından Önceki Yerli Araştırıcılar"
 • Dhruv Raina (J. Nehru Üniversitesi, Yeni Delhi), 9 Mart 2005 (konferans) "Revisiting the Non-emergence of Modern Science in Early Modern South Asia” (Güney Asya’nın Modernleşme Sürecinin Başlangıcında Modern Bilim)