Prof.Dr. Atilla BİR

Atilla Bir PROF. DR. ATİLLA BİR’İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Atilla Bir, 1941 yılında İzmir’de doğmuştur. Orta öğrenimini İzmir ve İstanbul’da tamamlayarak 1959 yılında Saint Joseph Lisesi’nden mezun olmuştur. 1960 yılında Almanya-Karlsruhe Yüksek Teknik Okulu’nun (TH-Karlsruhe) Elektrik Fakültesi’nde öğrenime başlamış, 1966 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Zayıf Akım Dalı’ndan mezun olmuştur. Siemens-Karlsruhe Araştırma Laboratuarı’nda bir yıl kontrol mühendisi olarak çalışmış ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. 1968–1969 yıllarında yedek subaylığı sırasında Ağrı İnşaat Emlak Dairesi’nde kontrol mühendisi olarak görev almıştır. 1970 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstriye Tatbikatı Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1975 yılında “Belirgin ve Olasıl Kontrol Sistemlerinde Öngörü” konulu doktorasını vermiştir. 1980 yılında “Optimal Kontrol Problemlerinin Geometrik Yorumu” isimli teziyle Doçent unvanını ve 1989 yılında Profesör unvanını almıştır. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı’nda 38 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılı başında yaş haddinden emekli olmuştur. Bu süre içinde Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitiminde Otomatik Kontrol, Dijital Kontrol, Stokastik Kontrol, Dayanıklı Kontrol ve Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü konularında dersler vermiş ve 6 adet doktora yönetmiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü’nde ve İTÜ’nin İnsan ve Toplum Bilimleri programında ‘Teknoloji Tarihi’ ve ‘Bilim Aletleri Tarihi’ konularında dersler vermiştir. Prof. Dr. Kazım Çeçen tarafından İTÜ bünyesinde kurulan Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü’nde 1975 tarihinden itibaren görev almıştır. Bu enstitünün 1981ve 1986 yıllarında tertiplediği I. ve II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongrelerinin bilim kurullarında bulunmuştur. İlk kongreye sunduğu Benu Musa’nın ‘Kitab al Hiyal’ adlı eseri ve ikinci kongreye sunduğu Türk kadran usturlabının prensibi ve kullanımı isimli bildiriler onun bilim tarihi konusunda çalışmalar yapmasına vesile olmuştur. 1990 tarihinde İngilizce yazdığı ve IRCICA tarafından yayınlanan ‘Kitab al-Hiyal of Banu Musa Bin Shakir isimli kitap dokuzuncu yüzyılda mekanik düzenler konusunda yazılmış bulunan kitabın modern sistem mühendisliği yönünden bir incelenmesidir. Takip eden yıllarda, İslam döneminde yapılan çalışmaları ve özellikle kendi çalışma konusu Kontrol ve Sistem Mühendisliği tarihi konularında, genç mühendislerin ilgisini çeken pek çok konuyla ilişkili olarak çeşitli popüler dergilerde yazılar yazmıştır. Ayrıca Y. Müh. Mahmut Kayral, Y. Müh. Şinasi Acar ve özellikle bilim tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Kaçar’la birlikte bilimsel dergide yazılar yazmakta ve konferanslar vermektedir. 1971
 • E.Sanders (Çeviri: A.Ural, A.Bir), Halk Okullarında Elektrik Bilgisi, Kısım I ve II, İTÜ. Türk Teknik Haberleşme Merkezi Yayını, 1971.
1975
 • A.Bir, Belirgin ve Olasıl Kontrol Sistemlerinde Prediksiyon (Doktora Tezi), İTÜ Elektrik Fakültesi, 1975.
1976
 • E.Manula, E.Kasanen, J.Matila ve A.Siitonen (Çeviri: A.Bir), “Knidos’lu Eudoksos’un 2350 yıl önce geliştirmiş olduğu dünyanın en eski hesap makinesi ‘arahne’,” E.Maula, E.Kasanen, J.Matila, A.Siitonen, (konferans özeti), ETM (Elektroteknik Mecmuası), yıl 23, sayı 11, 1976,s .1–7.
1977
 • A.Bir, “Optimal kontrol problemlerinin verilişi,” ETM, sene 24, sayı 11–12, 1977, s.10–11/11–12.
 • A.Bir, “Eb-ü-iz al-Gazari’nin otomatlar kitabı,” Bilim ve Teknik, Sayı 110, Ocak 1977, s.1–3.
 • A.Bir, “Bir otomatik aptes alma düzeni,” Bilim ve Teknik, Sayı 112, Mart 1977, s.17–19.
1978
 • A.Bir, “Optimal kontrol problemlerinin varyasyonlar hesabı ile ilişkisi,” ETM, sene 25, sayı 6, 1978, s.10–13.
1979
 • A.Bir, M.Ozar ve F.Tunalı, “Kök eğrilerinin derecesi ve sıfır kutup konfigürasyonu ile aldıkları şekiller ve bir bilgisayar ile çizim programı,” ETM, sene 26, sayı 9/10, 1979, s.5–9/7–11.
1980
 • A.Bir, Benu Musa’nın otomatik kontrol düzenleri,” Bedri Karafakıoğlu Anısına Düzenlenen Konferanslar, İTÜ Elektrik Fakültesi, 1980, s.93–127.
1981
 • A.Bir, F.Tunalı ve M.Kayral, “Zermelo’nun navigasyon problemi,” ETM, sene 28, sayı 3/4, 1981, s.11-13/9-11.
 • A.Bir, “Benu Musa’nın ‘Kitab al Hiyal’ adlı eserinde kullandığı motiflerin modelleri,” I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ 14–18 Eylül 1981, Bildiriler, c.3, İstanbul 1981, s.93-104.
 • A.Bir, “Benu Musa’nın ‘Kitap al Hiyal’ adlı eserindeki otomatik kontrol düzenleri,” I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ 14–18 Eylül 1981, Bildiriler, c.3, İstanbul 1981, s.85-92.
1982
 • A.Bir, M. Kayral, “Yelkenlilerde rüzgar yönünde optimal hızı oluşturan yelken açısının bulunması,” ETM, sene 29, 1982, sayı 1, 2, s.13–15/14–16.
1983
 • A.Bir, “Routh-Hurwitz kararlılık kriterinin tanıtı ve özellikleri,” ETM, sene 30, 1983, sayı 2, 3, 4, s.10–11/12–14/9–10.
 • A.Bir, M.Kayral, “Asansöre ilişkin temel bilgiler ve boyutlandırma üzerine düşünceler,” Kaynak, Nisan 1983, sayı 16, s.17–21.
 • A.Bir, “Otomatik kontrol sistemlerinin öncüleri,” Kaynak, Mayıs 1983, sayı 17, s.37–41.
 • L.Gören, A.Bir, “Padè açılım yöntemlerinin kontrol sistemlerine uygulanışı” (Bildiri), 1983 Yılında Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Sempozyumu, cilt 3, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 1984, s.87–97.
 • A.Bir, “Optimal kontrol problemlerinin geometrik yorumu” (Bildiri), 1983 Yılında Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Sempozyumu, cilt 3, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 1984, s.71–85.
1985
 • L.Gören, A.Bir, “Realizable optimal predictor transfer matrices of multivariable stochastic signals,” MECO’85 Measurement and Control (Proceedings of 7th IASTED International Symposium on Measurement and Control, İstanbul 23-25 July 1985), İstanbul 1985, s.77–79.
 • L.Gören, A.Bir, “The Extension of Wiener filtering theory by factorizing polynomial matrices,” MECO’85 Measurement and Control(Proceedings of 7th IASTED International Symposium on Measurement and Control, İstanbul 23-25 July 1985), İstanbul 1985, p.86–91.
 • A.Bir, “Liapunov kararlılık kriteri ile Routh-Hurwitz kriteri arasındaki ilişki,” Elektrik Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, Adana 1985, Bildiriler, s.889–893.
1986
 • A.Bir, M.Kayral, “Türk kadran usturlabının prensibi ve kullanımı,” I.Uluslararası 16.Yüzyıl Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İTÜ, Bildiriler, c.1, 1986, s.21-32.
1987
 • M.Güzelkaya, A.Bir, “Pozitif yönlendirme (Posicast) yöntemi ve zamanda ayrık kontrolörün tasarımı,” Elektrik Mühendisliği 2. Ulusal Kongresi-Ankara 1987, Bildiriler, cilt 2/2, s.496–499.
 • A.Bir, “Al-Cazari – A medieval engineer at the Artukid capital Diyarbakır,” Turkish Review, Summer 1987, vol.2, nr.8, Ankara, p.33–48.
 • L.Gören, A.Bir; “The extension of the Wiener filtering theory by factorizing polynomial matrices”, IASTED Control and Computers, vol.15, nr.1, 1987, p.7–11.
1988
 • M.Güzelkaya, A.Bir, “Genelleştirilmiş sonlu zaman kontrolörü tasarımı,” Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, 20–24 Haziran 1988, Bilgisayar Mühendisliği, s.10–19.
 • L.Gören, A.Bir, “A new spectral factorization method,” Systems Science Journal, 1988, vol.14, nr.4, p.13–22.
1989
 • M.Güzelkaya, A.Bir, “Sınırlandırılmış girişler için genelleştirilmiş bir sonlu zaman kontrol algoritması,” ODTÜ EEMB 30.Yıl Sempozyumu 1989, s.217–220.
 • M.Güzelkaya, A.Bir, “Adaptif bir robot kontrol algoritması,” Elektrik Mühendisliği 3. Ulusal Kongresi (İstanbul, İTÜ, 25-30 Eylül 1989),c.3/3, s.670-673.
1990
 • A.Bir, Kitab al-Hiyal’ of Banu Musa Bin Shakir- Studies and Sources on the History of Science, Series No.4, IRCICA, İstanbul 1990.
1991
 • M.Güzelkaya, A.Bir, “Sınırlandırılmış sonlu zaman kontrollü sistemlerin hibrit bilgisayarda modellenmesi,” Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, İzmir, 16–22 Eylül 1991, Bildiriler 1, s.117–120.
 • S.Kurtulan, A.Bir, “Doğru akım motoru tahrikli elektrikli ulaşım sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu,” Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, İzmir, 16–22 Eylül 1991Bildiriler 1, s.150–153.
 • S.Kurtulan, A.Bir, M.Kayral, “Raylı ulaşım sistemlerinin bilgisayarla simülasyonu,” 2.Raylı Taşıt Sempozyumu-Raytaş 91(Eskişehir, 20–22 Kasım 1991)s.192–201.
1992
 • S.Kurtulan, A.Bir, “Kentiçi elektrikli ulaşım sistemlerinde minimum enerji kullanımı,” İstanbul 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi, 16–18 Aralık 1992, Bildiriler, s.390–400.
 • A.Bir, M.Kayral, “Su kaldırma teknolojisinin İslam ortaçağındaki gelişimi”, Otomasyon 1, Mayıs 92, s. 44–47.
 • A.Bir, M.Kayral, “El-Cezeri’nin “Kitab El Hiyel” adlı eseri ve bu eserde anlatılan iki su kaldırma düzeni,” Otomasyon 2, Haziran 92, s.43–46.
 • A.Bir, M.Kayral, “Derin olmayan bir kuyudan kepçeyle su kaldırma düzeni” Otomasyon 3, Ağustos 92, s.98–101.
 • A.Bir, M.Kayral, “Bilinen en eski otomatik emme-basma tulumba sistemi”, Otomasyon 4, Ekim 92, s.54–56.
 • A.Bir, M.Kayral, “Çalar bir masa su saati,” Otomasyon 5, Kasım 92, s.88–90.
 • A.Bir, M.Kayral, “Antik kapılar ve kilitler,” Otomasyon 6, Aralık 92, s.58–60.
 • K.Çeçen, A.Bir, “Benî Mûsâ,” TDV İslam Ansiklopedisi, c.VII, İstanbul 1992, s.451.
1993
 • A.Bir, M.Kayral,“El-Cezeri’nin dört sürgülü kapı kilidi,”Otomasyon 7,Ocak 93,s.50-52.
 • A.Bir, M.Kayral,“El-Cezeri’nin bir şifreli kutu kilidi,” Otomasyon 8, Şubat 93, s.61–63.
 • A.Bir, M.Kayral,“IX.Yüzyıla ait iki termosifon örneği,” Otomasyon 9, Mart 93, s.68-69.
 • A.Bir, M.Kayral, “Topkapı Sarayı bahçesinde bulunan bir yatay Güneş saati,” I.Bölüm – Otomasyon 10, Nisan 93, s.78–81, II. Bölüm – Otomasyon 11, Mayıs 93, s.70–72.
 • A.Bir, M.Kayral, “Birbirine karşılıklı şarap ikram eden ve içen iki şeyh,” Otomasyon 12, Haziran 93, s.73–74.
 • A.Bir, M.Kayral, “Yere dik bir çubuktan (Gnomon’dan) yararlanarak yön ve zaman tayini,” Otomasyon 13, Temmuz 93, s.66–67.
 • A.Bir, M.Kayral,“Kayık şeklinde bir müzik otomatı,”Otomasyon 14,Ağustos 93,s.82–84
 • A.Bir, M.Kayral, “İlk mekanik saatler,” Otomasyon 15, Eylül 93, s.66–67.
 • A.Bir, M.Kayral, “Benu Musa’nın Kitab-el Hiyel adlı eserinde basit sifonun uygulanmasını anlatan iki örnek,” Otomasyon 17, Kasım 93, s.82–85.
 • A.Bir, M.Kayral, “Osmanlılarda zaman, saat ve takvim,” Otomasyon 18, Aralık 93, s.94–97.
 • S.Kurtulan, A.Bir, “Modeling and simulation of an electrically driven transport system,” EFAI, 22–29 Eylül 1993, Ohri-Makedonya (basılmamış bildiri).
1994
 • A.Bir, M.Kayral, “Arabî takvimin 100 senesi” Otomasyon 19, Ocak 94, s.75–78.
 • A.Bir, M.Kayral, “Rulet kadehler,” Otomasyon 20, Şubat 94, s.62–64.
 • A.Bir, M.Kayral, “Saat zembereğinin tarihi,” Otomasyon 21, Mart 94, s.82–85.
 • A.Bir, M.Kayral, “Takiyüddin’in siryaklı (ipli) mekanik saati,” Otomasyon 22, Nisan 94, s.86–90.
 • A.Bir, M.Kayral, “Takiyüddin’in ipli (siryaklı) çalar saati,” Otomasyon 23, Mayıs 94, s.70–75.
 • A.Bir, M.Kayral, “Osmanlılarda debi ölçümü,” Otomasyon 24, Haziran 94, s.36–39.
 • A.Bir, M.Kayral, “İçinden değişik içkiler akıtabilen marifetli bir kap,” Otomasyon 25, Temmuz 94, s.56–58.
 • A.Bir, M.Kayral, “Kıblenüma,” Otomasyon 26, Ağustos 94, s.64–67.
 • A.Bir, M.Kayral,“Rüzgârın söndüremediği bir kandil,”Otomasyon 27, Eylül 94,s.114–5.
 • A.Bir, M.Kayral, “Biruni’nin kıble yönünü belirlemek için önerdiği bir yöntem,” Otomasyon 28, Ekim 94, s.84–87.
 • A.Bir, M.Kayral, “Biruni’nin yatay Güneş saatlerinde tek ölçüm yaparak bulunan yere ait meridyen yönünü belirlemek için verdiği yöntem,”Otomasyon 29,Kasım 94, s.68–69.
 • A. Bir, M. Kayral, “İçki meclisinde danslı müzikli rulet oyunu,” Otomasyon 30, Aralık 94, s.74–78.
 • A.Bir, T.Arsan, “Kendinden ayarlamalı PID kontrolörünün mikrokontrolör tabanlı gerçeklenmesi,” TOK 94, İstanbul, 6–7 Nisan 1994, Bildiriler Kitabı, s.379–390.
 • S.Kurtulan, M.Kayral ve A.Bir, “Raylı ulaşım sistemlerinde enerji optimizasyonu,” TOK 94, İstanbul, 6–7 Nisan 1994, Bildiriler Kitabı, s.121–128.
1995
 • S.Kurtulan, A.Bir ve M.Kayral, “Elektrikli bir otomobilin modellenmesi ve bilgisayarda simülasyonu,” 3.Ulaşım Kongresi, (İstanbul, İTÜ, 5–7 Haziran 1995), Bildiriler.
 • A.Bir, M.Kayral, “Beyruni’nin küresel sinüs teoreminin tanıtı üzerine yazdığı bir mektup,” Otomasyon 31, Ocak 95, s.80–83.
 • A.Bir, M.Kayral, “Yağ seviyesi azalmayan, fitili kendiliğinden ötelenen otomatik kandiller,” Otomasyon 32, Şubat 95, s.82–85.
 • A.Bir, M.Kayral, “Bir XVI. asır kozmografyası,” Otomasyon 33, Mart 95, s.74–78.
 • A.Bir, M.Kayral, “Sultanın kadeh artıklarını içen robot,” Otomasyon 34, Nisan 95, s.126–128.
 • A.Bir, M.Kayral, “Suyunu zambak, kalkan ya da mızrak biçiminde fışkırtan fıskiyeler,” Otomasyon 35, Mayıs 95, s.62–64.
 • A.Bir, M.Kayral, “Dünyada ve İstanbul’da uçurulan ilk balonlar,” Otomasyon 36, Haziran 95, s.68–71.
 • A.Bir, M.Kayral,“Tavus kuşlu otomatik lavabolar,”Otomasyon 37,Temmuz 95, s.86–87.
 • A.Bir, M.Kayral, “Rub-ul müceyyeb,” Otomasyon 38, Ağustos 95, s.76–80.
 • A.Bir, M.Kayral, “İrem bahçelerindeki havuzlarda mızrak ya da kalkan biçiminde fışkıran fıskiyeler,” Otomasyon 39, Eylül 95, s.92–93.
 • A.Bir, M.Kayral, “Ahmet El-Şenni’nin (X.yy.) Heron formülünü tanıtlama yöntemi,” Otomasyon 40, Ekim 95, s.68–69.
 • A.Bir, M.Kayral, “Sultana içki sunan bir robot,” Otomasyon 41, Kasım 95, s.68–69.
 • A.Bir, M.Kayral, “Osmanlılarda takvim,” Otomasyon 42, Aralık 95, s.64–66.
1996
 • T.Arsan, A.Bir, “Emulatör tabanlı öz – uyarlamalı kontrol,” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 96, 1996, İstanbul, Bildiriler Kitabı, s.51–58.
 • A.Bir, M.Kayral, “İstanbul’un ilk elektrikli tramvayları,” Otomasyon 43, Ocak 96, s.122–126.
 • A.Bir, M.Kayral, “Biruni tarafından verilmiş olan Güneş ve Ay hareketlerini temsil eden mekanik bir düzen,” Otomasyon 44, Şubat 96, s.100–102.
 • A.Bir, M.Kayral,“Usturlap ve stereometrik izdüşüm,”Otomasyon 45, Mart 96, s.154–57.
 • A.Bir, M.Kayral, “Ayyaş robot,” Otomasyon 46, Nisan 96, s.212–213.
 • A.Bir, M.Kayral, “Roketle uçan Türk: Lagari Hasan Çelebi,” Otomasyon 47, Mayıs 96, s.142–145.
 • A.Bir, M.Kayral, “Sözde Arşimet saati,” Otomasyon 48, Haziran 96, s.100–107.
 • A.Bir, M.Kayral, “Usturlap dairelerinin çizimi,” Otomasyon 49, Temmuz 96, s.112–17.
 • A.Bir, M.Kayral, “Usturlap ve rubu tahtası ile gerçeklenen ölçümler,” Otomasyon 50, Ağustos 96, s.96–102.
 • A.Bir, M.Kayral,“Bir Benu Musa buluşu:Çift sifon,”Otomasyon 51, Eylül 96, s.146–48.
 • A.Bir, M.Kayral, “Benu Musa Kardeşlerin biblo şeklinde iki hidrolik düzeni,” Otomasyon 52, Ekim 96, s.108–110.
 • A.Bir, M.Kayral, “Denizden malzeme çıkarmaya yarayan bir kepçe,” Otomasyon 53, Kasım 96, s.78–79.
 • A.Bir, M.Kayral, “Kuyulara hava basan bir körük,” Otomasyon 54, Aralık 96, s.110–11.
1997
 • W.Deppert, K.Stoll (Çeviri: A.Bir), Pnömatik Kumandalar, Kamprath-Dizisi, Vogel Yayınları, 1997.
 • A.Bir, M.Kayral, “Antik çağda kuvvet ve enerji kaynakları,” Otomasyon 55, Ocak 97, s.78–80.
 • A.Bir, M.Kayral, “Su değirmenleri,” Otomasyon 56, Şubat 97, s.82–85.
 • A.Bir, M.Kayral, “Noria,” Otomasyon 57, Mart 97, s.52–55.
 • A.Bir, M.Kayral, “Türbinli fıskiyeler,” Otomasyon 58, Nisan 97, s.50–54.
 • A.Bir, M.Kayral,“Lineer ve dairesel hesap cetvelleri,”Otomasyon 59, Mayıs 97,s.80–83.
 • A.Bir, M.Kayral, “Türk yay ve oklarının yapımı ve çalışma prensibi,” Otomasyon 60, Haziran 97, s.100–103.
 • A.Bir, M.Kayral, “Benu Musa Kardeşlerin tasarladığı iki oyun,” Otomasyon 61, Temmuz 97, s. 62–64.
 • A.Bir, M.Kayral, “Yürüyen, eşya taşıyan ve koşan insan,” Otomasyon 62, Ağustos 97, s.94–97.
 • A.Bir, M.Kayral, “Bisiklet: Isı enerjisini hareket enerjisine dönüştüren en verimli vasıta,” Otomasyon 63, Eylül 97, s.48–51.
 • A.Bir, M.Kayral, “Şeytan arabası: Bisiklet,” Otomasyon 64, Ekim 97, s.78–80.
 • A.Bir, M.Kayral, “İstanbul’da bir yatay asansör: Tünel,” Otomasyon 65, Kasım 97, s.86–89.
 • A.Bir, M.Kayral, “Buhar gücüyle çalışan Tünel,” Otomasyon 66, Aralık 97, s.82–85.
1998
 • A.Bir, M.Kayral, “Osmanlı döneminde Anadolu’da kullanıldığı bilinen alttan çevirmeli su değirmenleri ve su kaldırma düzenleri,”Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, editör Feza Günergun, İstanbul Üniv. Yay. 4111, Edebiyat Fak. Yay. 3410, İstanbul, 1998, s.173–186.
 • A.Bir, “Principle and use of Ottoman sundials,” In Memoriam Prof. Dr. Kazım Çeçen Anma Kitabı, Gedenkschrift Arslan Terzioğlu, Mehmetçik Bayazıt, Renk Ajans, İstanbul 1998, p.83–92.
 • T.Arsan, A.Bir, “Lineer olmayan genelleştirilmiş minimum varyans kontrolü algoritması,” Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, TOK’98, İstanbul, 15–16 Ekim 1998, Bildiriler Kitabı, s.51–56.
 • T.Arsan, A.Bir, “Lineer olmayan genelleştirilmiş minimum varyans kontrolü ile gerçek lineerleştirme algoritmasının eşdeğerliliği ve bu algoritmalara yeni bir yaklaşım,” Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, TOK 98, İstanbul 15–16 Ekim 1998, Bildiriler Kitabı, s.57–62.
 • A.Bir, M.Kayral, “İstanbul Tünelinde kayış kopma kazaları,” Otomasyon 67, Ocak 98, s.88–90.
 • A.Bir, M.Kayral, “El-Cezeri’nin müzisyenli büyük su saati,” Otomasyon 68, Şubat 98, s.62–64.
 • A.Bir, M.Kayral, “El-Cezeri’nin müzisyenli büyük su saatinde tahrik ve kontrol düzeni,” Otomasyon 69, Mart 98, s.106–109.
 • A.Bir, M.Kayral, “Hayvanların aşırı su içmesini önleyen bir kontrol düzeni,” Otomasyon 70, Nisan 98, s.54–55.
 • A.Bir, M.Kayral, “Osmanlı kadırgası,” Otomasyon 71, Mayıs 98, s.60–62.
 • A.Bir, M.Kayral,“El-Cezeri’nin yazıcılı mum saati,”Otomasyon 72,Haziran 98, s.52–53.
 • A.Bir, M.Kayral, “Tapınakta matematik,” Otomasyon 73, Temmuz 98, s.122–124.
 • A.Bir, M.Kayral, “Japon tapınaklarındaki Sangaku problemlerine örnekler,” Otomasyon 74 – Ağustos 98, s. 126–128.
 • A.Bir, M.Kayral, “Sultana sunulan bir kariyon ve orglu saat,” Otomasyon 75, Eylül 98, s.162–166.
 • A.Bir, M.Kayral, “Büyükdere’de ilginç bir su kaldırma düzeni,” Otomasyon 76, Ekim 98, s.182–185.
1999
 • A.Bir, “Zamanı belirlemeye yarayan aletler,” Osmanlı İmparatorluğunun Doruğu, 16. Yüzyıl Teknolojisi, editör Kazım Çeçen, İSKİ Yay., İstanbul, 1999, s.231–271.
 • A.Bir, “Cizreli bilgin İsmail Ebu’l-İzz’in mekanik düzenleri,” Hz.Nuh’tan Günümüze Cizre Sempozyumu, Yay. Haz. Sait Özervarlı, Cizre kaymakamlığı, İstanbul, 1999, s. 137–150.
 • T.Arsan, A.Bir, “Genelleştirilmiş öngörülü kontrol algoritmaları ve Matlab/Simulink ortamında kullanışlı bir Arabirim programı tasarımı,” 2000’li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikleri Sempozyumu, 29–30 Nisan 1999, İstanbul, Bildiriler Kitabı, s.457–467.
 • T.Arsan, A.Bir, “Implementation of an auto-tuning PID controller based on a microcontroller,” IASTED Control and Applications 99, Banff-Canada, 25–29 July 1999, Proceedings of the Second IASTED International Conference, p. 249–252.
 • T.Arsan, A.Bir, “Kesintili geribeslemeli lineer olmayan genelleştirilmiş öngörülü kontrol algoritması,” Elektrik-Elektronik-Bilgisayar 8.Ulusal Kongresi, 6–12 Eylül 1999, Bildiriler Kitabı, s. 525–530.
 • B.C.Kuo (Çeviren ve uyarlayan A.Bir), Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yay.35, İstanbul 1999.
 • A.Bir, M.Kayral, “Bir onsekizinci asır silindirik Osmanlı saati,” Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 12–15 Nisan 1999, Tebliğler, s.347–363.
2000
 • A.Bir, “Son 25 yılda İstanbul Teknik Üniversitesinde bilim ve teknoloji tarihi çalışmaları,” Türkiye’de Bilim ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973–1998), ed. Feza Günergun, Ankara 2000, s.15–41.
 • Ş.Yönsel, M.Köni, L.Dağaşan, A.Bir, “Model predictive temperature control for fermentation of baker’s yeast,” Biotechnology 2000, Berlin, 3–8 September 2000, Abstracts, vol.4, p.165–167.
2001
 • M.Kaçar, A.Bir; “Osmanlı mühendislerinden Mehmed Said Efendi’nin dikey duvar saatleri hakkında risalesi,” Osmanlı Bilimleri Araştırmaları, c.3, sayı 1, 2001, s.1–17.
 • T.Arsan, A.Bir; “Ardışıl sistem doğrusallaştırma yönteminin genelleştirilmiş öngörülü kontrole uygulanması,” TOK 2001 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Uludağ / Bursa 18–19 Ekim 2001, Bildiriler Kitabı [Bursa 2001], s.163-168.
 • A.Bir, M.Kayral; “Bir on sekizinci asır silindirik Osmanlı güneş saati,” Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim, Milletlerarası Kongresi İstanbul, 12–15 Nisan 1999, Tebliğler, İstanbul 2001, s.347–361.
2002
 • A.Bir, M.Kayral, “Cezeri’nin döneminin doruğu olan mekanik düzenekleri,” Bilim ve Ütopya, Ocak 2002, Sayı 91, s.31–47.
 • A.Bir, M.Kayral; “Osmanlı Sultanı’na sunulan orglu saat”, Bilim ve Ütopya, Mart 2002, sayı 93, s.59–61.
 • M.Kaçar, A.Bir, “Osmanlılarda ‘teslis-i zaviye’ (açıyı üçe bölme) meselesi,” Düşünen Siyaset, sayı 16, Nisan 2002, s.161–177.
 • A.Bir, M.Kayral, “Benu Musa ve yapıtı Kitabü’l-Hiyel,” Bilim ve Ütopya, Temmuz 2002, s.30–38.
 • A.Bir, “Türk mühendisi El-Cezeri ve su saatleri için tasarladığı debi kontrol düzeni,” TOK 2002, ODTÜ (Ankara, 9–11 Eylül 2002),Bildiriler Kitabı (çağrılı bildiri), s.9–24.
 • B.Cotterell ve J.Kamminga (Çev. Atilla Bir), Endüstri Öncesi Teknolojilerin Mekaniği, Literatür Yayınları, 2002.
 • B.Üstündağ, İ.Eksin, A.Bir, “A new approach to global optimization using a closed loop control system with fuzzy logic controller,”Advances in Engineering Software, 33, 2002, s.309–318.
 • M.Akın, A.Bir, “Ayrık Hsonsuz model eşleme probleminin tek serbestlik dereceli statik durum geribeslemesi ile çözümü,” ELECO 2002, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (Bursa, 18–22, Aralık 2002), Bursa 2002.
2003
 • M.Kaçar, A.Bir, “Ottoman engineer Mehmed Sait Efendi and his works on a geodesical instrument (Müsellesiye)” in Multicultural Science in the Ottoman Empire, eds. E.İhsanoğlu, K.Chatzis, E. Nicolaidis, De Diversis Artibus – Collection of Studies from the International Academy of the History of Science- Brepols Publishers, Belgium 2003, p.71–89.
 • A.Bir, M.Kaçar, “Ottoman engineer Mehmed Said Efendi and his treatise on vertical sundial,” in Multicultural Science in the Ottoman Empire, eds. E.İhsanoğlu, K.Chatzis, E. Nicolaidis, De Diversis Artibus – Collection of Studies from the International Academy of the History of Science- Brepols Publishers, Belgium 2003, p.91–105.
 • A.Bir, M.Kayral, “Dikey milli türbin tipi su değirmenleri, Mahmut Şevket Paşa Su Değirmeni Örneği,” Türk Teknoloji Tarihi (1.Türk Bilim ve Teknoloji Kongresi Bildirileri, 15–17 Kasım 2001), İSKİ Yay., İstanbul 2003, s.61–74.
 • M.Kaçar, A.Bir, “Bedreddin Muhammed el-İstanbulî’nin teslîs-i zâviye (açıyı üçe bölme) ve tesbî’-i da’ire (daireyi yediye bölme) risaleleri,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.IV, sayı 2, 2003, s.1–20.
 • M.Akın, A.Bir, “The H¥ model matching problem with one degree of freedom static state feedback,” Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, vol.11, nr.1, 2003, p.35-44.
 • M.Akın, A.Bir, “The discrete-time H¥ model matching problem with the one degree of freedom static output feedback,” Proceedings of the 1st International Conference on Mathematics and Informatics for Industry, Thessalonica, Greece 2003, p.151–161.
 • M.Akın, A.Bir, “The continuous-time H¥ model matching problem with 2 DOF static output feedback via LMI optimization,” DECOM-TT 2003, The 3rd IFAC Workshop on Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries, Istanbul, 2003, p. 323–328.
 • M.Akın, A.Bir, “Ayrık H¥ model eşleme probleminin çift serbestlik dereceli statik çıkış geribeslemesi ile çözümü,” Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003, c.1, s.224–227.
2005
 • A.Bir, M.Kaçar; M.Kayral, “El-Cezerî’nin batar türden bir süreölçeri (tarcahar)”, Osmanlı Bilimleri Araştırmaları, c.VI, sayı 2, 2005, s.23–33.
 • G. Ş. Erginöz, A.Bir; “Miken arabalarının teknoloji tarihi açısından değerlendirilmesi”, Osmanlı Bilimleri Araştırmaları, c.VI, sayı 2, 2005, s. 213–224.
 • A.Bir, M.Kaçar; M.Kayral, “Pascal ve teoremi,” Bilim Tarihi Araştırmaları, Sayı 1, Güz 2005, s.73–82.
 • A.Bir, M.Kaçar, “ Salih Zeki’nin ‘teslis-i zaviye’ konusundaki ‘Bir Hendese Meselesi’ adlı yazı dizisi,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.VII, sayı 1, 2005, s.45–66.
 • Ö.Öcal, M.T.Söylemez, A.Bir, “Robust pole assignment using coefficient diagram method,” International Conference on Automatic Control and System Engineering (ACSE05, Kahire, Mısır 2005), s.197–202.
 • Ö.Öcal, T.Arsan, A.Bir, “dSPACE sistemi kullanarak gerçek zamanda kontrol uygulaması,” TOK’05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 2–3 Haziran 2005, Bildiriler Kitabı, s.23-28.
 • Ö.Öcal, F.Gürleyen, A.Bir; “Genişletilmiş hata işareti kullanarak model referans uygulamalı kontrol sistemi tasarımı,” TOK’05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 2–3 Haziran 2005, Bildiriler Kitabı, s.29-34.
 • A.Bir, M.Kaçar, Ş.Acar, “Ottoman distance archery, bows and arrows,” Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol.55, nr.155, Décembre 2005, p.435–457.
2006
 • A.Bir, M.Kaçar, “Pascal’ın hesap makinesi,” Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 2, Kış 2006, s.113–121.
 • A.Bir, Ş.Acar, M.Kaçar, “The Meyer Family; The watchmakers and their watch showing the prayer (ezanî) time,” International Symposium on the History of Science and Technology, organized by Department of History of Science, Istanbul University, Istanbul, 10–14 May 2006, Proceedings, p.115–129.
 • A.Bir, “Türk Okçuluğu,” Seminerler 2006, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, İTÜ, 2006, s.123–139.
 • O.Bölükbaşı, Ö.Öcal, A.Bir, “Katsayı diyagram yönteminin doğrusal olmayan sistemlere uygulanması,” TOK’06 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, 6–8 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, s.74-79.
 • A.Bir, M.Kaçar, “Antik Haberleşme”, 21 Aralık 2006–25 Mart 2007 Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni sergisi katalogu, YKY, İstanbul 2006, s.19–37.
 • A.Bir, M.Kaçar, “Pioneers of automatic control systems,” in Essays in honour of Ekmeleddin İhsanoğlu, vol.1, Societies, cultures, sciences: a collection of articles, IRCICA, İstanbul 2006, s.557–566.
 • A.Bir, M.Kaçar, Ş.Acar, “Türk menzil okçuluğu, yay ve okları,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.VIII, sayı 1, 2006, s.39–67.
 • A.Karpowitz (çev. A.Bir), “Türk yaylarının başarımı,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.VIII, sayı 1, 2006, s.69–79.
2007
 • A.Bir, M.Kaçar, “İslam medeniyetinde hiyel geleneği ve Takiyüddin Rasıd’ın Et-Turuku’s-senniye fî Alâtu’r-rûhaniyye adlı eseri,”Göğe Bakan Adam, 420. Ölüm Yıl döneminde Takiyüddin Rasıd, Türkiye Araştırmaları Merkezi 5, Bilim Sanat Vakfı, İstanbul 2007, s.27–37.
 • A.Bir, M.Kaçar, Ş.Acar, “Ottoman distance archery, bows and arrows,” Waseda Journal of Islamic Sciences, 2007, p.145–150.
 • A.Bir, M.Kaçar, “Güneş saati ve su,” Bir Şaheser, Süleymaniye Külliyesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanat Eserleri Dizisi 467, Ankara 2007, s.281-289.
 • A.Bir, M.Kaçar, “Antakya’nın unutulan su dolapları,” Hatay, Aylık Kültür ve Keşif Dergisi, sayı 1, Temmuz 2007, s.4-7.
2008
 • M.Kaçar, A.Bir, “Mühendishane’den İstanbul Teknik Üniversitesi’ne kısa mühendislik tarihimiz,” Bilgiye Yatırım Birlikteliğin Gücü, İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Sayı 1639, İstanbul 2008, s.14-33.
2009
 • B. Stephenson, M. Bold, A. F. Friedman; Gökyüzü Tarihi (Berraklaşan Evren), Tarih Boyunca Araçlar ve İmgeler, (çev. A. Bir & M. Kaçar), Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2009.
 • A. Bir; First Applications of Automatic Control in Antiquity and Medieval Engineering, TOK, Off-Print, Eksen Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • A. Bir, M. Kaçar; “Cihânnümâ’da Evren ve Yerin Belirlenmesi” ve “Cihânnümâ’da Haritacılık”, Doğumunun 400. Yıldönümünde Kâtip Çelebi (ed. B. Karlıağa, M. Kaçar), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009.
 • A. Bir, F. Gunergun; “Ahmed Muhtar Paşa’nın Tasarladığı Taşınabilir Güneş Saati ve Kullanımını Açıklayan ‘El Basîtesi Risalesi’, OBA, cilt X, Sayı 2, 209, s. 1-12.
2010
 • A. Bir, M. Kaçar; “Artuklu Sarayında bir Mühendis, Ebul-İzz El-Cezeri”, Türkiye’de Birlikte Yaşama Kültürü ve Mardin Örneği, Sempozyum, 2-3.10.2009, T.C. Mardin Valiliği, 2010 (Aynı yayının İngilizcesi; “An Engineer at the Artuklu Palace, Ebul-Izz El-Jazari”,Culture of Living Together in Turkey and Mardin Example, Symposium, 2-3.10.2009, Republic of Turkey Governorship of Mardin, 2010).
 • A.Bir, M. Kaçar, Ş. Acar; Güneş Saatleri Yapım Kılavuzu, Biryıl Kültür Sanat, İstanbul, 2010.
 • Ş. Acar, A. Bir, M. Kaçar; Rubu Tahtası Kullanım Kılavuzu, Biryıl Kültür Sanat, İstanbul, 2010.
 • A. Bir, (1990 IRCICA yayınının Acemceye çevirisi; G. Rahimi) Kitāb al-Hiyal, Banū Mūsā Bin Shākir, Interpreted in Sense of Control Engineering, University, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran 2010.
2011
 • Atilla Bir, “Teknolojik Gelişmeler Karşısında Gençlik Sorunları”,  Medeniyetler İttifakı Açısından Gençlik Eğitim ve Medya, 28-30.05.2010 T.C. Mardin Valiliği, Sempozyum Kitapçığı, İstanbul 2011, s. 141-146.
 • Atilla Bir, Mustafa Kaçar; “İslam Ortaçağında Hiyel Geleneği ve Konusu Oyun Olan Mekanik Düzenler”, Küratör: A. Naim Arnas,Oyuncak Sergisi, Tofaş Sanat Galerisi Yayınları 2, 2011, s. 59-72.
2012
 • Atilla Bir, Mustafa Kaçar; “The First Waterwheel was Build and Spread Out from Niksar (Cabeira)”, IWA WWTAC 2012, 3. IWA Specialized Conference on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, March 22-24, 2012- Istanbul, Turkey, Conference Proceedings, p. 534-546.