Araş.Gör. Dr. Gaye DANIŞAN POLAT

Gaye Danışan Polat

İletişim

Oda: 369 Telefon: 212-4555700 / 15977 E-postagayedanisan@gmail.com

Özgeçmiş

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2001’de Hayrullah Kefoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lise’den mezun olduktan sonra, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 2005 yılında astronom olarak mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisansa başladı ve Temmuz 2009’da, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof Dr. Füsun Limboz ile İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Feza Günergun’un danışmanlığını yürüttükleri Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997) başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı ve bir senelik Bilimsel Hazırlık programını 2010 yılında tamamladı. 2010-2011 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1950 yılına kadar geçen sürede hem devlet hem de çeşitli kurumlar tarafından yurt dışına gönderilen burslu öğrenciler hakkında başlatmış olduğu projede çalıştı. 10.02.2011 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Feza Günergun’un danışmanlığını yürüttüğü “16. Yüzyılda Osmanlılarda Deniz Astronomisi ve Astronomi Aletleri” başlıklı doktora tezini 2016 yılında tamamlamıştır. Araştırma konuları arasında astronomi tarihi, deniz astronomisi tarihi, halk astronomisi tarihi, gözlemevleri tarihi, takvimler, zicler ve astronomi aletleri tarihi sayılabilir.

Yüksek Lisans Tezi

Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997) Birinci Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun LİMBOZ İkinci Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feza GÜNERGUN İstanbul Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Bitirme Tarihi: 2009

Doktora Tezi

16. Yüzyılda Osmanlılarda Deniz Astronomisi ve Astronomi Aletleri Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feza Günergun İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitirme Tarihi: 2016

Kitap / Kitap İçi Bölümler

Danışan Polat G., "A treatise by the 16th century Ottoman Admiral Seydi Ali Reis on Rub-ı Müceyyeb (Sine Quadrant)", Seapower, Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, Couto D., Günergun F., Pedani M. P., Eds., Denizler kitabevi, İstanbul, pp.337-341-, 2014

Makaleler

 Danışan Polat G., “Osmanlı Denizcileri ve Serko Haritası (Quartier de Reduction)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.XVIII, sayı 1, 2016 (basım aşamasında) Danışan Polat G., "An Anonymous Ottoman Compendium on Nautical Instruments and Navigation: Kitâbü’l-mürûri’l-ubûr fî ilmi’l-berri ve’l-buhûr", MEDITERRANEA-RICERCHE STORICHE, no.34, pp.375-400, 2015

Kongre / Sempozyum / Seminer / Çalıştay Katılımları

Danışan Polat G., "Anonim Bir Ruznamenin Deniz Astronomisi ve Astronomi Aletleri Açısından İncelenmesi", Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1-3 Aralık 2016, pp.27-27 (Özet) Danışan Polat G., "A 16th Century Ottoman Compendium of Astronomical Instruments: Admiral Seydi Ali Reis's Mir'at -ı Kâinat", 35th Scientific Instrument Symposium, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül - 30 Ekim 2016, pp.34-34 (Özet) Günergun A.F., Danişan Polat G., Polat A., "Measuring the Altitude with an Alla Franca Instrument: The Ottoman Engineer Feyzi's Treatise on the Sextant", 35th Scientific Instrument Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2016, pp.27-27 (Özet) Danışan Polat G., Polat A., "About Ottomans' Use of the Cross-staff and the Back-staff in Navigation: How far the transmitted knowledge was implemented?" Danışan Polat G., "Osmanlı Denizcilik Tarihinde Astronominin Yerini Araştırmak", Osmanlı Denizcilik tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2014, ss.22-22 (Özet) Danışan Polat G., A treatise by the 16th century Ottoman admiral Seydi Ali Reis on rub‘ı-müceyyeb (sine quadrant), The First International Congress of Eurasian Maritime History, 5-10 Kasım 2012, İstanbul, (Özet) Danışan G., “Tarihöncesi Çağda Ateşten Bir Küre”, IV. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2006, İstanbul (özet basıldı, s. 153). Danışan Polat G., Tarihte Ekinoks, İ.Ü. AAK. Ekinoks Toplantısı, İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 22 Mart 2014İ.Ü. AAK. Ekinoks Toplantısı, İstanbul, Mart 2014 Danışan G., “A 16th century observatory in Istanbul: Its founder Taqi al-din, his instruments and observations”, 1st Azarquiel School in Astronomy GRANADA, 4 to 11 July 2010. Danışan G., “Venüs’ün Gizemli Tarihi”, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Amatör Astronomlar Kulübü Mayıs Etkinliği, Mayıs 2008. Danışan G., “Eski Medeniyetlerde Ay Tutulmaları”, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Amatör Astronomlar Kulübü Mayıs Etkinliği, Mayıs 2007. Danışan G., “Eski Uygarlıklarda Astronomiye Genel Bakış”, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Amatör Astronomlar Kulübü Mayıs Etkinliği, Mayıs, 2005.

Posterler

Danışan G., “Kaostan Kosmosa”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi ve VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, (Özet basıldı, Adana 2010, s. 133) Danışan Polat G., “16. Yüzyıl Denizcilik Astronomisi ve Astronomi Aletleri”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Çukurova, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, (Özet basıldı, Adana 2010,s.134) Danışan G.,, “Istanbul University Observatory with its Past, Present, and Future” (English), Cultural Heritage Astronomical Observatories : From Classical Astronomy to Modern Astrophysics, Hamburg  2008. (Füsun Limboz ile birlikte, birinci yazar olarak, özet basıldı, Berlin 2009, s. 121) Danışan G., “Astrobiyoloji: Yaşamın Serüveni Üzerine Bir Deneme”, V. National Ulusal Öğrenci Astronomi   Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2008 (Özet basıldı, Çanakkale 2008, s.1284-1285) Danışan G., “Dünyada Arkeoastronomi Çalışmaları ve Türkiye’ye Uygulanması”, V. Ulusal Öğrenci Astronomi   Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2008 (Özet basıldı, Çanakkale 2008, s.1286) Avcıl Ö. , Danışan G., “Evren Haritası”, Uluslararası Katılımlı II. Amatör Astronomi Sempozyumu ve Amatör Teleskop Yapımı Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 2007 Çinçin B., Danışan G., “Astrobiyoloji”, Uluslararası Katılımlı II. Amatör Astronomi Sempozyumu ve Amatör Teleskop Yapımı Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2007. Danışan G., “Eski Medeniyetlerde Ay Tutulmaları”, Uluslararası Katılımlı II. Amatör Astronomi Sempozyumu ve Amatör Teleskop Yapımı Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2007 Danışan G., “Bir Varmış Bir Yokmuş“, V. Ulusal Öğrenci Astronomi  Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2006 Danışan G., “Mezopotamya’da Evren Kavrayışı (M.Ö. 4500-M.Ö.540)”, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri, Cilt:3, Sayı: 3, İstanbul Kültür Üniversitesi 2005, (özet basıldı, s. 95)

 Araştırma Projeleri

“Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997)”, Normal Proje: No.2525, İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi Projesi, (2008-2009). “16. Yüzyılda Osmanlılarda Deniz Astronomisi ve Astronomi Aletleri”, İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi Projesi, (2012-2016)