Yrd.Doç.Dr. Kaan ATA

Kaan Ata

İletişim

Oda: 372 Telefon: 212-4555700 / 15978 E-postakaanata@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

21.07.1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Prof. Dr. Feza Günergun’un danışmanlığında, “Yurtdışında lisansüstü öğrenim görmüş Türk fizikçilerinin Türkiye’deki fizik araştırmaları ve yüksek öğretiminin şekillenmesindeki rolü (1960-1980)” başlıklı yüksek lisans tezini 2006 yılında, “Barış İçin Atom Programı’nın Türkiye’de Çekirdek Fiziğinin Kurumsallaşmasına Etkisi” başlıklı doktora tezini 2012 yılında tamamlamıştır.  28.12.2005 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Bilim Tarihi Bölümü’nün 2008 yılında kurulmasıyla, kadrosuyla birlikte Mayıs 2010 tarihinde Felsefe Bölümü’nden Bilim Tarihi Bölümü’ne geçmiştir. Aynı bölüme 12 Haziran 2014 tarihinde  Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Evlidir. Doktora Tezi Barış İçin Atom Programı’nın Türkiye’de Çekirdek Fiziğinin Kurumsallaşmasına Etkisi Tez Danışmanı: Prof.Dr. Feza Günergun İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitirme Tarihi: 2012 Yüksek lisans Tezi Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Görmüş Türk Fizikçilerinin Türkiye’de Fizik Araştırmaları ve Yüksek Öğretiminin Şekillenmesindeki Rolü (1960-1980) Tez Danışmanı: Prof.Dr. Feza Günergun İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitirme Tarihi: 2006

Yayınlar

"İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Parçacık Hızlandırıcıları", Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt XV, sayı 1, İstanbul 2014, s.67-83. "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ‘Atom Alimleri’nin Konferansları (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn", Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt XV, sayı 1, İstanbul 2014, s.84-95.

Bildiri ve Konferanslar

“Nuclear energy and atomic bomb in the Turkish press during the early years of Cold War: A study based on newspapers Cumhuriyet and Akşam”, Science and Technology in European Periphery VIth Meeting, 18-22 Haziran 2008, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. “Turkey’s participation to the ‘Atoms for Peace’ program: Expectations and Consequences”, XXIII International Congress of History of Science and Technology: Ideas and Instruments in Social Context, 28 Temmuz-2 Ağustos 2009, Budapeşte, Macaristan. “The ‘Atoms for Peace’ Program Paves the Way: Turkey’s First Experience with a Nuclear Research Reactor”, 4th International Conference of the European Society for the History of Science The Circulation of Sicence and Technology, 18-20 Kasım 2010, Barselona, İspanya.

Kitap Bölüm Yazarlığı

“İstanbul Üniversitesi’nde Fen Bilimlerinde Araştırmanın Kurumsallaşması: 1933 Reformu’nu İzleyen Otuz Yıl İçinde Yapılan Doktoralar”, Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi 1861-1961, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara TÜBA 2007, s. 163-189 (makale); 501-517 (ekler), (Prof. Dr. Feza Günergun ile birlikte)

Araştırma Projeleri

“Cumhuriyet dönemi basınında bilim, teknoloji ve tıp (Cumhuriyet Gazetesi 1928-1958)”, Normal Proje: No.363/03062005, İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi Projesi’nde yardımcı araştırıcı (2005-2008).