Yrd.Doç.Dr. Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

gayesahinbas

İletişim

Oda: 373 Telefon: 212-4555700 / 15978 E-postagayesah@gmail.com

Özgeçmiş

1 Ocak 1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan, 1984 yılında İstanbul Kocamustafapaşa Lisesi orta kısmından ve 1987 yılında İstanbul Ataköy Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında eğitim görmeye başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi bilim dalında yaptığı Boğazköy Belgelerine Göre Hititler Devrinde Anadolu’da Anatomi ve Tıp başlıklı teziyle 05.10.1995 tarihinde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe bilim dalında 1996 yılında doktora programına kaydoldu. Vazo Resimlerinin Işığında Eskiçağ’da Akdeniz Dünyasında Araba Tasvirleri ve Arabanın Gelişimi başlıklı tezini savunarak 15.07.2003 tarihinde “doktor” unvanını aldı. 25 Kasım 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 9 Ekim 2006 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat, Eczacılık ve Tıp Fakültesi öğrencilerine lisans dersleri vermektedir. Ayrıca 1993 yılından beri Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun üyesi olup, 2000-2001 yılları arasında bu kurumun genel sekreterliğini yapmıştır.

Yayın Listesi

Uluslararası Yayınları

1- “The Hittites’ Knowledge of Genital Anatomy in the Light of Cuneiform Tablets”, The History of Male-Female Sexuality and Fertility in Asia Minor (Today’s Turkey), Eds. Muammer Kendirci, Ateş Kadıoğlu, Cengiz Miroğlu, An International Publication of the Turkish Society of Andrology, İstanbul 2003, s. 33-41. 2- “Clemens Mehmet Emin Bosch (1899-1955): A Scientist who Contributed to the Studies on Ancient History and Numismatics in Turkey”, SOMA 2007 (Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24 and 29 April 2007), Ed. Çiğdem Özkan Aygün, BAR (British Archaeological Reports) International Series 1900, Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports, Oxford 2009, s. 166-170. (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte) 3- “Türk-Alman Bilimsel İlişkileri Çerçevesinde 1933 Üniversite Reformu ile Almanya’dan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Gelen Bilim Adamları”, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, (Bildiri Özetleri, 8-10 Ekim 2009, Konya), s. 25 (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte). 4- “Journeys of Medical Purpose in Ancient Near East (2nd Millennium B.C.)”, XXIII. International Congress of History of Science and Technology (ICHST/DHST): Ideas and Instruments in Social Context, (Book of Abstracts & List of Participants, 28 July – 2 August 2009), Budapest, Hungary, s. 394. (bildiri özeti)

Ulusal Yayınları

1- “Hititler Devrinde Anadolu’da Yaygın Görülen Bazı Hastalıklar ve Droglarla Tedavi”, III. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi Bildiri Özetleri(3-4 Haziran 1996), s. 29. (bildiri özeti) 2- Hititlerde Anatomi ve Tıp, İ.Ü. Rektörlük No. 4218, İ.Ü. Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları No. 3, İstanbul 1999, 249 sayfa. (kitap) 3- “Maddi Kültür Belgeleri ve Çivi Yazılı Tabletlere Göre Hititler Devrinde Anadolu’da Tıp”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 5, Ed. Nil Sarı, İstanbul 1999, s. 127-140. 4- “Kuruluşunun 10. Yılına Yaklaşırken Türk Bilim Tarihi Kurumu”, Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), Ed. Feza Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 3421, Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yayınları No. 2, Ankara 2000, s. 89-106. 5- “Eski Çağlardan Günümüze Doğum Yardımı ve Doğum Sandalyesi”, VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi (22-24 Mayıs 2000-İzmir) Program ve Bildiri Özetleri, s. 88-90. (bildiri özeti) 6- “Ralph Jackson, Roma İmparatorluğu’nda Doktorlar ve Hastalıklar”, Haberler (Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haber Bülteni), sayı 9, Ed. Kemalettin Köroğlu, Ocak 2000, s.8-9. (tanıtım) 7- Yavuz Aksoy, Matematik [Ve] Matematik Tarihi (İlk Uygarlıklar Ve Antik Çağ/M.Ö. 5000-M.S.500)”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Newsletter-Turkish Society for History of Science), sayı 19/20, Ed. Gaye Ş. Erginöz, Nisan /Ekim 2000, s.24-25. (tanıtım) 8- “Hüseyin Gazi Topdemir, Takiyüddin’in Optik Kitabı-Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşumu (Kitabu Nur-i Hadakati’l-Ebsar ve Nur’i Hadakati’l-Enzar)”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Newsletter-Turkish Society for History of Science), sayı 19/20, Ed. Gaye Ş. Erginöz, Nisan/Ekim 2000, s.23-24. (tanıtım) 9- Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Turkish Society for History of Science-Newsletter), sayı 19-20, 2000; sayı 21-22, 2001. (editörlük) 10- “İlter Uzel, Anadolu’da Bulunan Antik Tıp Aletleri”, Haberler (Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haber Bülteni), sayı 11, Ed. Kemalettin Köroğlu, Ocak 2001, s.6-7. (tanıtım) 11- “Feza Günergun (Ed.), Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998)”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Turkish Society for History of Science-Newsletter), sayı 21/22, Ed. Gaye Ş. Erginöz, Nisan/Ekim 2001, s.6-7. (tanıtım) 12- “Turhan Baytop, Türk Eczacılık Tarihi”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Turkish Society for History of Science-Newsletter), sayı 21/22, Ed. Gaye Ş. Erginöz, Nisan/Ekim 2001, s.7-8. (tanıtım) 13- “İlk Çağlarda Akdeniz Havzasında ve Anadolu’da Doğum ve Doğum Yardımı”, Düşünen Siyaset: Bilim Tarihi, sayı 16, Ed. Mehmet Ali Erdem, Ankara (Nisan) 2002, s. 147-159. 14- “Hititlerde Hijyen”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 9, Ed. Nil Sarı, İstanbul 2003, s. 195-208. 15- “Hititler Devrinde Anadolu’da Tıbbi Faaliyetler”, IV. Türk Tıp Tarihi KongresiKongreye Sunulan Bildiriler, (18-20 Eylül 1996), Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi-Sayı 131c, Ankara 2003, s. 349-360. 16- “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nın çalışmaları (2000-2003)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt V, sayı 2, Ed. Feza Günergun, İstanbul 2004, s. 117-137. 17- “Eski Anadolu Uygarlıklarında Bilim Konusunda Türkiye’de Yapılan Çalışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt II, sayı 4, İstanbul 2004, s. 45-71. 18- “Bizans Döneminde Bilim Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt II, sayı 4, İstanbul 2004, s. 81-90. 19- “Asuman Baytop, Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt V, sayı 2, Ed. F. Günergun, İstanbul 2004, s. 139-140. (tanıtım) 20- “Hitit ve Mısır Savaş Arabalarının Özellikleri ve Savaş Taktikleri: Kadeş Savaşı”, Düşünen Siyaset: İktidar, sayı: 20, Ankara (Nisan) 2005, s. 249-266. 21- “Miken Arabalarının Teknoloji Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı), Cilt VI, sayı 2, Ed. Feza Günergun, İstanbul 2005, s. 213-224. (Atilla Bir ile birlikte). 22- “M.Ö. 2. Bin Yılda Batı ve Güneybatı Anadolu”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), sayı 8, Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Ekim) 2005, s. 153-184. 23- “Eski Önasya’da ve Akdeniz’de Araba”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 01, Ed. Erkan Baş, İstanbul (Ekim) 2005, s. 137-158. 24- “Bir Bilim Tarihi Özel Sayısı: Düşünen Siyaset”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 01, Ed. Erkan Baş, İstanbul (Ekim) 2005, s. 173-174. (tanıtım) 25- “Hititlerde Ağırlıklar ve Ölçüler”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), sayı 10, Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Ekim) 2006, s. 225-238. 26- “Hititlerde Salgın Hastalıklar”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 02, Ed. Erkan Baş, İstanbul (Kış) 2006, s. 69-73. 27- “Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, Kostas Gavroğlu”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları/Journal of Philosophy-Science Research), Ed. Şaban Teoman Duralı, sayı 10, İstanbul (Ekim) 2006, s. 305-308. (tanıtım) 28- Hitit Yazınında ‘Kadın Hekim’, Heinrich Otten-Christel Rüster”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları/Journal of Philosophy-Science Research), sayı 11, Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Mart) 2007, s. 271-275. (çeviri) 29- “‘Sayı’ Kavramı ve Hititlerde Sayılar Üzerine Bir Deneme”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, VITA (Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol), Yay. Haz. Metin Alparslan, Meltem Doğan Alparslan, Hasan Peker, Ege Yayınları, İstanbul 2007, s. 747-753. 30- “Hititlerin Astronomi Bilgisine ve Hitit Takvimine Bir Bakış”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Atilla Bir Armağanı), Cilt IX, sayı 1-2, Ed. Feza Günergun, İstanbul 2007-2008, s. 199-213. 31- “Aylık Türkçe Bilim Dergisi Mecmua-i Fünun”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (II. Meşrutiyet’in Yüzüncü Yılı), Cilt X, sayı 1, Ed. Feza Günergun, 2008, s. 186-192. (çeviri) 32- “Gerhard Kessler’in Türk Sosyolojisine Katkıları”, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi, Cilt I:Kıta Avrupası Etkisi (Sosyoloji Yıllığı 18: Nilgün Çelebi’ye Armağan), Ed. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, İstanbul 2009, s. 438-456. (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte) 33- “Eski Mısır’da Tekstil ve Dericilik”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), sayı 15,  Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Mart) 2009, s. 211-222. 34- “Batı Biliminde Dönüm Noktaları (Tarih Öncesi Dönemlerden Atom Çağına), Peter Whitfield”, Haberler (Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haber Bülteni), Ed. Meltem Doğan Alparslan, sayı 27, İstanbul (Ocak) 2009, s. 5-7. (tanıtım) 35- “Mezopotamya’da Kimyasal Zanaatlar”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), sayı 17,  Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Mart) 2010, s. 149-164. 36- “Halk Arasında Efsaneleşmiş Türk Hekimi, Türkiye’de Çağdaş Psikiyatrinin Kurucusu Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman (1884-1951)”, Nobel Medicus, Cilt 6, sayı 1, Ed. Cihan Aksoy, İstanbul (Ocak-Nisan) 2010, s. 90-96.

Proje Yürütücülüğü

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği destekli “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Mülteci Bilim Adamları (II. Dünya Savaşı Yıllarında)” (Normal Proje No: 1487) (Eylül 2007-Şubat 2010).

Verdiği Dersler (2008-2010)

Bilim Tarihi I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencilerine güz yarıyılında verilen 2 kredilik zorunlu lisans dersi Bilim ve Uygarlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine bahar yarıyılında verilen 2 kredilik seçmeli lisans dersi Bilim Tarihi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine güz ve bahar yarıyıllarında verilen 2 kredilik seçmeli lisans dersi (Feza Günergun, Mustafa Kaçar ve Sevtap Kadıoğlu ile birlikte)

Sunduğu Seminerler

1- “Eski Yunan Vazoları Üzerinde Araba Tasvirleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Semineri (21 Ekim 2003). 2- “Geçmişte ve Günümüzde Yapılan Hitit Bilimi Araştırmalarının Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Semineri (9 Mayıs 2006). 3- “Türkiye’deki Eskiçağ Tarihi ve Nümizmatik Çalışmalarına Katkıda Bulunan Bir Bilim Adamı: Clemens Emin Bosch (1899-1955)”,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Semineri (1 Mayıs 2007) (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte).