Prof.Dr. Feza GÜNERGUN (Bölüm Başkanı)

  Feza Günergun

İletişim / Contacts

Oda / Room: 372 Telefon / Phone:      +90 212-4555700 / 15982 E-posta / E-mailgunerfez@istanbul.edu.trfezagunergun@yahoo.com İletişim Adres / Address for correspondence İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Ordu Cad. No. 196, Kat 3, 34134 Laleli / Fatih İstanbul / TURKEY Özgeçmiş 1956 yılında İstanbul’da doğan Feza Günergun (Baytop), orta öğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde görmüştür. 1980 yılında, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olnmuştur. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda yaptığı “Osmanlı Yükseliş Devrinde (14.-17.Yüzyıl) Kullanılan Anorganik İlaçlar ve Elde Ediliş Metodları” konulu doktora çalışması ile 1984 yılında M.Sc.Dr. unvanını almıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında “Bilim Tarihi Doçenti”, 1998 yılında Profesör unvanını almıştır. 2001-2010 arasında Bilim Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 04.05.2010 tarihinden itibaren Bilim Tarihi Bölümü Başkanıdır. 1995 yılında, halen İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanmakta olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları adlı derginin yayınını başlatmış olup editörlüğünü sürdürmektedir. Dergi 2001 yılında, konusunda uzman yerli ve yabancı öğretim üyelerinin katılımıyla hakemli dergi olmuştur. Türkiye’deki tek bilim tarihi araştırma dergisi olup TÜBİTAK ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. 1997 yılında Kyoto’daki Uluslararası Japon Araştırmaları Enstitüsü’nde (IRCJS) misafir araştırmacı olarak çalışmış olan Prof. F. Günergun, gerek Türkiye’de düzenlenmesine katkıda bulunduğu veya yurt dışında katıldığı bilimsel toplantılarda ve sunduğu bildirilerle, yayınladığı araştırmalarıyla Türk Bilim Tarihi’ni tanıtmak ve Türk ve yabancı bilim tarihçileri arasında işbirliğini geliştirmek için konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağlı olduğu kurumda verdiği lisans ve lisans üstü derslerde ise Türk bilim tarihi olduğu kadar dünya medeniyetlerinde bilimin gelişme sürecini incelemektedir. Araştırma konuları arasında, Türkiye’de fen bilimlerinin tarihi (özellikle 19. ve 20. yüzyıllar); modern bilimlerin Türkiye’ye giriş süreci, Türk metroloji (ölçü ve tartılar) tarihi ve metre sisteminin Türkiye’ye girişi) sayılabilir. Üyesi Bulunduğu Kurumlar Türkiye Kimya Cemiyeti; Türk Bilim Tarihi Kurumu (kurucu üye); Türk Tıp Tarihi Kurumu; Sağlık Alanında Sosyal Bilimler Derneği; Asian Society for History of Medicine (ASHM, Academia Sinica, Taipei, kurucu üye); Société Internationale d’Histoire de la Pharmacie (SIHP); European Society for the History of Science (ESHS); The International Academy of the History of Science’ın üyesidir.

Curriculum Vitae

Born in Istanbulin 1956, Feza Günergun (née Baytop) has graduated from Notre Dame de Sion, the French Lycée in Istanbul. She was trained as chemical engineer in the Faculty of Chemistry at Istanbul University. Her doctoral thesis (Istanbul University, Faculty of Medicine, 1984) is on the inorganic drugs used in therapy in Turkey in the 14th-17th centuries. She started her academic career as research assistant in 1985 in the Chair for History of Science at Istanbul University, promoted to associate professor in 1993 and professorship in 1998. She worked as visiting researcher at the International Research Center for Japanese Studies (Kyoto) in 1997. Currently, she is the head of the Department of History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University and the editor of the academic journal Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Studies in Ottoman Science) F.Günergun’s researches focus mainly the introduction of modern sciences toTurkeyand their teaching during the modernization (18th to 20th centuries) period of theOttoman Empire. Within this context she published articles on the Turkish translations of European science books, the formation of Ottoman chemical nomenclature, the biographies of scholars contributing to the dissemination of modern sciences inTurkey. The history of metrology (the adoption of metric weights and measures), the role of journals and newspapers in the diffusion and popularization of sciences, the historiography of science, the 20th century university reformation are also among her research subjects. Runs the website <www.bilimtarihi.org> aiming to popularize history of science inTurkey.  Membership of professional bodies Memberships at Académie Internationale d’Histoire des Sciences, Turkish Chemical Society; Turkish Society for History of Science (founding member), Turkish Society for Medical History; Asian Society for History of Medicine (ASHM, Academia Sinica, Taipei, founding member); Société Internationale d’Histoire de la Pharmacie (SIHP), European Society for the History of Science (ESHS). Secretary, Turkish Society for History of Science (TBTK) (1989-2000), Deputy chairperson of the ‘Commission for the History of Science and Technology’ of the IUHPS (1994-2001). İdari Görevleri / University Posts Bilim Tarihi Bölümü Başkanlığı (Mayıs 2010 – ), Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Ocak 2001-2010), Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı (Mart 2002-2010), İst. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliği (Şubat 2005 – Şubat 2009), Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) Genel Sekreterliği (1989-2000), Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği’nin (IUHPS) “Bilim ve Teknoloji Tarihi Komisyonu” başkan yardımcılığı (1994-2001), İst.Üniv. Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yönetim Kurulu üyeliği (1994-1998)

Bilimsel Çalışmalar / Publications

Kitaplar / Books

G.N.Vlahakis, I.M.Malaquias, N.M. Brooks, F.Regourd, F.Günergun, D.Wright, Imperialism and Science- Social Impact and Interaction.Santa Barbara California: ABC-Clio, 2006, 384 s. Osmanlı Yükseliş Devrinde (14-17.Yüzyıl) Kullanılan Anorganik İlaçlar ve Elde Ediliş Metodları, İstanbul 1984.

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar / Edited Books

Science, Technology and Industry in the Ottoman World (Proceedings of the International Congress of History of Science: Liège, 20-26 July 1997. Brepols publishers, Turnhout (Belgium) 2000, 152 pp. (eds. E. İhsanoğlu, A. Djebbar, F. Günergun). Introduction of Modern Science and Technology to Turkey and Japan. (International Research Center for Japanese Syudies, Kyoto 1998, 257 pp. (eds. F. Günergun, S.Kuriyama). Science in Islamic Civilisation, Proceedings of the international symposia “Science institutions in Islamic Civilisation & Science and Technology in the Turkish and Islamic World. İstanbul 2000, 289 pp. (eds. E. İhsanoğlu, F. Günergun). Science between Europe and Asia, eds. F.Günergun and D. Raina, Springer, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol.275, Dordrecht / Heidelberg / London, New York, 2011, 279 s. ISBN 978-90-481-9967-9

Asuman Baytop, Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları . Tübitak Yay., Ankara 2004, 574 s.

Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998). İst.Üniv.Yay.Ankara 2000, 604s. Erdal İnönü, 1923-1966 Döneminde Türkiye’nin Astronomi ve Astrofizik Dallarındaki Araştırmalara Katkısını Gösteren Bir Bibliyografya ve Bazı Gözlemler. TÜBA yay., Ankara 2009, 126 s. (Ed.Yrd. E.Çolpan). Seapower, Technology and Trade, Studies in Turkish Maritime History, eds. Feza Günergun, Dejanirah Couto, Maria Pia Pedani, Denizler Kitabevi, İstanbul 2014, 605s. Entre Trois Mers - Cartographie ottomane et française des Dardanelles et du Bosphore / Üç Denizin Arasında - Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları, eds. Jean-François Pérouse, Feza Günergun, Izmir: Arkas Sanat Merkezi, 2016, 269 pp. ISBN 978-605-5974-33-6. Pursuing Knowledge – Scientific İnstruments, Manuscripts and Prints form Istanbul University Collections, ed. Feza Günergun, Istanbul: Istanbul University, 2016, 149 pp. ISBN 978-605-07-0606-2

Editörlüğünü Yaptığı Dergi, Bülten / Edited Journals, Bulletins

Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Hakemli Dergi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.). c.I (1995)‘ten itibaren editör. Bu dergi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından SBVT için ve ayrıca Türkologischer Anzeiger’de indekslenmektedir. Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni / Newsletter Turkish Society for History of Science (1991-1999 yıllarında editör).

Makaleler ve Kitap İçinde Bölümler / Articles and Book Chapters

1. “Kimya Öğretiminde İlk Türkçe Kitaplar”, Kimya ve Sanayi, XXIX, 1985, s.50-66 2. “Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri”, Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri (I.Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı), yay. haz. E. İhsanoğlu, IRCICA Yay., İstanbul 1987, s.155-196. 3. “Osmanlı Dönemi İlmi ve Mesleki Cemiyetleri, Bilim Tarihi Açısından Bir Değerlendirme”, Seminer Felsefe, sayı 6, 1989, s.133-139 (E. İhsanoğlu ile). 4. “Osmanlı Dönemine Ait Bir Tıbbi Müstahzar Ruhsatı Hakkında”, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, VI, sayı 2, 1990, s.117-121 (Turhan Baytop ile). 5. “L’introduction du Système Métrique dans l’Etat Ottoman”, Genèse et Diffusion du Système Métrique, eds. Bernard Garnier & Jean-Claude Hocquet, Editions du Lys, Caen 1990, s.179-189. 6. “Mecmua-i Ulum-i Riyaziye”, Türkiye I. Felsefe-Mantık-Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, yay. haz. K. Gürsoy & A. Açıkgenç, İstanbul 1991, s. 46-50 (E. İhsanoğlu ile). 7. “Desimal Metrik Sistemin Osmanlı Eczahanelerine Girişi”, DOĞA Türk Eczacılık Dergisi, sayı 1, 1991, s.55-66. 8. “Du Zira au Mètre: une Transformation Métrologique dans l’Empire Ottoman”, Science and Empires, eds. P.Petitjean et. al., Boston Studies in the Philosophy of Science vol. 136, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1992, s.103-110. 9. “Introduction of the Metric System to the Ottoman State”, Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World, (Proceedings of the International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, İstanbul 2-4 September 1987), yay. haz. E. İhsanoğlu, Istanbul 1992, s.297-316. 10. “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Kimyager-Eczacısı Bonkowski Paşa (1841-1905)”, I. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 17-19 Şubat 1988), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, s.229-252 ve s.63-66 (resimler). 11. “Methods of teaching undergraduate students of humanities with reference to ongoing teaching of history of science and the new program to be started (1992-93) at the Istanbul University Faculty of Letters”, Manuskripte zur Chemiegeschichte TeaComNews, Heft 4(1993), eds. A.Duncan, J.Folta, H.Remane, s.74-91 (E. İhsanoğlu ile). 12. “History of Science in Turkey: an Overview of Institutions and Their Activities”, Studies in History of Medicine & Science, Vol.XII, Nos.1-2, New Series (1993), s.103-108. 13. “Prof. Dr. Muammer Dizer (1924-1993) Passed Away”, Studies in History of Medicine and Science, Vol.XIII, Nr.1, New Series (1994), s.132. 14. “Tıp Eğitiminin Türkçeleşmesi Meselesinde Bazı Tesbitler”, Türk Tıp Tarihi Yıllığı -Acta Turcica Historiae Medicinae I (I.Uluslararası Tıp Tarihi ve Deontoloji Kongresine Sunulan Bildiriler), ed. A. Terzioğlu, İstanbul 1994, s.127-134 (E. İhsanoğlu ile. 15. “Osmanlı Devleti’nde Buharlı Tramvay İşletme Teşebbüsleri”, Çağını Yakalayan Osmanlı-Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, yay. haz. E.İhsanoğlu & Mustafa Kaçar), İstanbul 1995, s.373-393. 16. “Türkiye’de Modern Botanik Eğitiminin Başlangıcı ve Dr.C.A.Bernard’ın Katkıları”, Türk Tıp Tarihi Yıllığı -Acta Turcica Historiae Medicinae II, yay. haz. Arslan Terzioğlu, İstanbul 1995, s.135-152 (Asuman Baytop ile). 17. “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün Kuruluşu ve 1984-94 Yılları Arasındaki Faaliyeti”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yay. haz. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 3401, İstanbul 1995, s.1-18. 18. “Ekmeleddin İhsanoğlu: Biyografisi, Bilim Tarihi ile İlgili Çalışmaları ve Yayınları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yay. haz. F. Günergun, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995, s.19-45. 19. “Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yay. haz. F.Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 3401, İstanbul 1995, s.285-349. 20. “Osmanlı Türkiyesinde “Alaturka Saat”ten “Alafranga Saat”e Geçiş”, X. Ulusal Astronomi Kongresi (İstanbul 2-6 Eylül 1996), İstanbul 1996, s. 434-441 (E. İhsanoğlu ile). 21. “Introduction”, Journal of the Japan-Netherlands Institute, Vol.VI (Papers of the Third Conference on the Transfer of Science and Technology between Europe and Asia since Vasco da Gama (1498-1998), ed.W.G.J. Remmelink, Tokyo 1996, s. 9-16 (Leonard Blussé ile. 22. “Système Métrique en Turquie”, Les Ecoles Savantes en Turquie: Sciences, Philosophie et Arts au Fil des Siècles, yay. haz. Sakine Önen, Christine Proust, Les Editions Isıs, İstanbul 1996, s.181-189. 23. “Metric System in Turkey: Transition Period (1881-1934)”, Journal of the Japan-Netherlands Institute, Vol.VI (Papers of the Third Conference on the Transfer of Science and Technology between Europe and Asia since Vasco da Gama (1498-1998), ed.W.G.J. Remmelink, Tokyo 1996, s. 243-256. 24. “Dr. Esat Şerefeddin Köprülü (1866-1942) ve Botanikle İlgili Çalışmaları”, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, XII, sayı 2, 1996, s.97-115 (A.Baytop ile). 25. “Osmanlı Ölçü ve Tartılarının Eski Fransız ve Metre Sistemlerindeki Eşdeğerleri: İlk Karşılaştırmalar ve Çevirme Cetvelleri”,Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F.Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul 1998, s.23-68. 26. “Hekimbaşı Salih Efendi (1816-1895) ve Botanikle ilgili yayınları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul 1998, s. 293-317 (A. Baytop ile). 27. “Dr. Şerafettin Tevfik Tertemiz (1879-1957) ve Botanikle İlgili Yayınları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul 1998, s.349-360 (A. Baytop ile). 28. “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün ve Mensuplarının 1994-1997 Yılları Arasındaki Faaliyeti”,Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul 1998, s.361-380. 29. “Activity Report 1994-97: Istanbul University Faculty of Letters, Department of History of Science and its Staff Members”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul 1998, s.381-391. 30. “Standardization in Ottoman Turkey”, Introduction of Modern Science and Technology to Turkey and Japan, yay. haz. F. Günergun & Shigehisa Kuriyama, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto 1998, s. 205-225. 31. “Reception of the Metric System in Turkey”, Proceedings of the International Academic Conference The New Millenium Smile: The Cultural Inheritance, Harmony and Culture, Kyongju (South Korea) 1999, s.195-202. 32. “Mehmed Ali Paşa (1837-1914) ve botanikle ilgili yayınları,” IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (İstanbul: 4-5 Haziran 1998), Ed. Emre Dölen, Marmara Üniv. Yay. No. 657, Eczacılık Fak. Yayın No.15, İstanbul 1999, s.105-124 (A. Baytop ile). 33. “Introduction of the Metric System to the Ottoman State”, Bulletin of the Society of Historical Metrology, Japan, Vol.21, No1 (No.22)1999, s.63-79 (Japonca). 34. “[The History of Science in ] Turkey”, History of Science and Technology in Education and Training in Europe, ed. Claude Debru, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999, s.351-357 (E.İhsanoğlu ile). 35. Osmanlılar ve Metre Sistemi”, Osmanlı, ed. Güler Eren, Kemal Çiçek, Cem Oğuz, Cilt 8 (Bilim), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 655-663. 36. “Metric system in Turkey: Transition Period (1881-1934)”, Bulletin of the Society of Historical Metrology Japan, Vol. 22, No. 1 (No. 23), 2000, s. 97-112. 37. “An Ottoman Professor of Botany: Salih Efendi (1817-1895) and his contributions to botanical education”, Science, Technology and Industry in the Ottoman World (Proceedings of the International Congress of History of Science: Liège, 20-26 July 1997), ed. E. İhsanoğlu, A. Djebbar, F. Günergun, Brepols Publishers (Belgium) 2000, s.127-138. 38. “Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Konusunda Çalışmaları Bulunan Bazı Yazarların 1973-2000 Yılları Arasında Yaptıkları Yayınlar”, Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), ed. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 3421, İ.Ü. Bilim Tarihi ve Dokümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yayınları No. 2, Ankara 2000, s. 457-548. 39. “Diseases in Turkey: A Preliminary study for the second half of the 19th century” The Imagination of the Body and the History of Bodily Experience, ed. S. Kuriyama, International Research Center for the Japanese Studies, Kyoto (Japan) 2001, s. 169-191. 40. “Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’nin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye Getirdiği Eleştiriler (1857-1867)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt III, sayı 1, İstanbul 2001, s.19-62 (Nuran Yıldırım ile). 41. “Son Osmanlı Döneminde Mimar ve Mühendis Meslek Örgütleri ve Dergileri”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayın Organı, Ağustos 2001, sayı 300, s. 26-28. 42. “Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri,” Çetin Ünalın’ın Türk Mimarlar Cemiyeti’nden Mimarlar Derneği 1927’ye, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara 2002, s.249-270. 43. “Metroloji: geleneksel ölçü ve tartılardan metre sistemine, Osmanlı Uygarlığı, Cilt I, yay. haz. Halil İnalcık, Günsel Renda, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 402-413. (İngilizcesi ayrıca yayınlanmıştır. 44. “İstanbul’da Fransızca-Türkçe Yayınlanan Bir Tıp Dergisi: Gazette de Hôpitaux (Ceride-i Emakin üs-Sıhha, 1887)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt III, sayı 2, İstanbul 2002, s. 13-27. 45. “Gazette des Hôpitaux (Ceride-i Emakin el-Sıhha) Üzerine Bir Ön İnceleme”, I. Edirne Tıp Tarihi Günleri Bildirileri, 3-4 Ekim 2001, Dr. Rıfat Osman’ın Anısına 1874-1933, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yay. No. 42, [Edirne 2002], s.117-130. 46. “Dr. Mehmed Niyazi and his botanical publications (1905-1917)”, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol. 44, No. 3, 2002, s. 133-144 (A. Baytop ile). 47. “Turhan Baytop (1920-2002): Araştırarak, Toplayarak, Yazarak Geçen Bir Ömür”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt IV, sayı 1, İstanbul 2002, s. 1-22. 48. “Derviş Mehmed Emin Pacha (1817-1879), serviteur de la science et de l’Etat ottoman”, Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes, sous la direction de Méropi Anastassiadou-Dumont, Maisonneuve et Larose/Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 2003, s. 171-183. 49. “Ondokuzuncu Yüzyıl Türkiye’sinde Kimyada Adlandırma”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Cilt V, sayı 1, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2003, s. 1-33. 50. “Le premier journal pharmaceutique publié en langue Turque: Eczacı (1911-1914)”, 36. Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi (24-27 Eylül 2003, Sinai/Romanya) Bildiri Özeti Kitabı, 2003, s. 74-75. 51. “Medical history in Turkey: A review of past studies and recent researches”, Çin Bilimler Akademisi (Academia Sinica, Taipei, Taiwan) tarafından 4-8 Kasım 2003 tarihleri arasında düzenlenen Symposium on the History of Medicine in Asia: Past Achievements, Current Research and Future Directions adlı sempozyuma sunulan bildiri e-makale olarak yayımlanmıştır: www.ihp.sinica.edu.tw/~medicine/ashm/lectures/Feza-ft.pdf 52. “Chemical nomenclature in nineteenth-century Turkey,” Traduire, transposer, naturaliser: La formation d’une langue scientifique moderne hors des frontières de l’Europe au XIX e siècle, eds.Pascal Crozet & Annick Horiuch, Paris: L’Harmattan 2004s. 201-235. 53. “Zeynep-Kamil Hastanesi’nin kuruluşu ve vakfiyesi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt V, sayı 2, İstanbul 2004, s. 1-37. (Şeref Etker ve Abdullah Köşe ile) 54. “Spiridon Mavroyéni Pacha (1817-1902) et sa Contribution à la Diffusion des Sciences Médicales dans l’Empire Ottoman” (Spiridon Mavroyéni Paşa (1817-1902) ve Osmanlı İmparatorluğu’nda modern tıbbın yayılmasına katkısı), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt VI, sayı 1, İstanbul 2004, s. 37-63. 55. “İ.Ü. Bilim Tarihi’nin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitimi Programları (1984-2004)”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 545-580. 56. “Turhan Baytop’u Anarken,” Turhan Baytop Anma Kitabı, Yay. İst. Üniv. Eczacılık Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı. İstanbul 2004. s.129-133. 57. “Salih Zeki,” Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler. Bd.3, Elsevier GmbH Spectrum Academischer Verlag, 2004, s. 244-45 (Ansiklopedi maddesi. 58. “Mekteb-i Harbiye’de Okutulan Mimarlık ve İnşaat Bilgisi Dersleri için 1870’li Yıllarda Yazılmış Üç Kitap”, Afife Batur’a Armağan-Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Literatür Yayınevi, İstanbul 2005, s. 151-163. 59. [Osmanlı Mühendis-Mimar Cemiyeti], TMMOB 50 Yaşında / 1954-2004. Yay. TMMOB, Ankara 2005, s.41-50. 60. “Prof.Dr. Emre Dölen’in özgeçmişi ve yayın listesi,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı özel sayısı) Cilt VI, sayı 2, İstanbul 2005, s.4-22. 61. “Doktor Kimyager Mehmed Ziya Ülken – Sir William Ramsay’in Türk öğrencisi,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı özel sayısı), Cilt VI, sayı 2, İstanbul 2005, s.79-116. 62. “Salih Zeki ve astronomi: Rasathane-i Amire Müdürlüğü’nden 1914 tam güneş tutulmasına,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt VII, sayı 1, 2005 (Salih Zeki Özel Sayısı), s.97-121. 63. “Asâr-ı Bâkiye ve Salih Zeki üzerine ek bilgiler,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt VII, sayı 1, 2005 (Salih Zeki Özel Sayısı), s.187-189. 64. “Türkiye’de hayvanat bahçeleri tarihine giriş,” I.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri. Prof.Dr. Ferruh Dinçer’in 70’inci yaşı anısına. Ed. Abdullah Özen. Elazığ 2006, s. 185-218. Ayrıca bkz. http://www.bilimtarihi.org/pdfs/yeni.pdf 65. “1927 Öncesi Örgütlenmeler,” 50 Yıla Tanıklık – Mimarlar Odası 50. Yılını Kutluyor. Ed. N.Müge Cengizkan, TMMOB Mimarlar Odası yay., Ankara 2006, s.45-48. 66. “İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi ve Osmanlı askeri sanayi kurumlarında mesleki ve teknik eğitim üzerine notlar,” Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, Yay. Haz. Zeynep Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. İstanbul 2006, s.469-96. 67. “Türk bilim tarihinin gelişimine tanıklık: Adnan Adıvar – George Sarton mektuplaşması,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt VII, sayı 2, 2006 (Adnan Adıvar Özel Sayısı), s. 87-109. 68. “Adnan Adıvar’ın bilim tarihi çalışmaları: Osmanlı Türklerinde İlim’den önce ve sonra,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt VII, sayı 2, 2006 (Adnan Adıvar Özel Sayısı), s. 13-53. 69. “Celal Saraç ve bilim tarihi: Gaston Bachelard’ın esinlediği arayışlar,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt VIII, sayı 1, 2006 (Celâl Saraç’a Armağan), s.1-37 70. “A History of Istanbul University” Istanbul University Erasmus Student Information Package, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 2007, 13-25 (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte. 71. “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde araştırmanın kurumsallaşması: 1933 Reformu’nu izleyen otuz yıl içinde yapılan doktoralar,” Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), Yay. Haz. N.K.Aras, E.Dölen, O.Bahadır, TÜBA Yay. No.15, İstanbul 2007, s.190-213, 518-526. 72. “İstanbul Üniversitesi’nde fen bilimlerinde araştırmanın kurumsallaşması: 1933 Reformu’nu izleyen otuz yıl içinde yapılan doktoralar,” Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), Yay. Haz. N.K.Aras, E.Dölen, O.Bahadır, TÜBA Yay. No.15, İstanbul 2007, s.163-189, 501-517 (Kaan Ata ile birlikte). 73. “Ottoman encounters with European science, sixteenth -and seventeenth-century translations into Turkish”, Cultural Translation in Early Modern Europe, Edited by Peter Burke and R. Po-chia Hsia, Cambridge University Press, Cambirdge 2007, p.192-211. 74. “A Brief History of Science and Technology in the Ottoman World” Waseda Journal of Islamic Sciences, 7 s., 4 resim. 75. “Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi: Mebahis-i İlmiye (1867-69),” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.VIII, sayı 2, 2007, s.1-42. 76. “Deneylerle Elektriği Tanıtan İlk Türkçe Eser: Yahya Naci Efendi’nin Risale-i Seyyale-i Berkiyye’si,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.IX, sayı 1-2, 2007-2008 (Atilla Bir Armağanı), s.19-50. 77. Ş.Etker, F.Günergun, “Zeynep-Kamil Hastanesi (1875): Romantik Tarihçiliğin Gölgesinden Bir Çıkış Denemesi”, Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Anısına Düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu, 2 Haziran 2007 (İstanbul), Ed. B. Özaltay, N. Yıldırım, İstanbul 2008, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, s. 147-169. 78. “Darülfünun kimya eğitiminde reform: I.Dünya Şavaşı yıllarında İstanbul’a gelen üç Alman Kimyager,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.10, sayı 1, 2008, s.47-90. 79. “Sciences” Encyclopedia of the Ottoman Encyclopedia, ed. Gabor Agoston, Bruce Masters, Facts on File Inc., New York 2009, s.506-511. 80. “Medicine,” Encyclopedia of the Ottoman Encyclopedia, ed. Gabor Agoston, Bruce Masters, Facts on File Inc., New York 2009, s.357-362 (Ş.Etker ile birlikte). 81. “Waqf endowment for modern healthcare: Zeynep and Kamil private charitable hospital in Istanbul (1875),” in Modern Medicine beyond the West: Historiographical Perspectives, ed. H. Ebrahimnejad, Cambridge: Routledge, 2009. pp. 82-107.Co-author: Ş.Etker. 82. “Chemical laboratories in nineteenth-century Istanbul: A case-study on the laboratory of the Hamidiye Etfal Children’s Hospital” inSpaces and Collections in the History of Science – The Laboratorio Chimico Overture, eds. M.C. Lourenço & A. Carneiro, Lisbon: Museum of Science of the University of Lisbon, 2009, pp. 91-101. 83. “Ahmed Muhtar Paşa’nın tasarladığı taşınabilir güneş saati ve kullanımını açıklayan El Basitesi Risalesi,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.10, sayı 2, 2009, s. 1-12 (Atilla Bir ile birlikte). 84. “Medicine,” Dictionnaire de l’Empire Ottoman (ed. N.Vatin, F. Georgeon), Paris, (co-author Şeref Etker) (baskıda). 85. “Sciences”, Dictionnaire de l’Empire Ottoman, ed. N.Vatin, F. Georgeon, Paris, (baskıda). 86. “The Ottoman Ambassador’s Curiosity Coffer: Eclipse Prediction with De La Hire’s “Machine” Crafted by Bion of Paris,” in F. Günergun, D. Raina, eds., Science Between Europe and Asia, Historical Studies on the Transmission, Adoption and Adaptation of Knowledge, Boston Studies in the Philosophy of Science Vol. 275, Springer: Dordrecht Heidelberg London New York, in press, ISBN 978-90-481-9967-9. 87. “Asuman Baytop’un Özgeçmişi, Botanik Gezileri, Bitki Koleksiyonu, Kitapları, Yayın Listesi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt/Vol. XI, sayı 1-2, 2009 / 2010, s. 5-34. 88. “Osmanlı Donanma Gemilerinin  İlaç Sandıkları: XIX.Yüzyılın İlk Yarısına Ait Notlar”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt/Vol. XI, sayı 1-2, 2009 / 2010, s.235-258. 89. “Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’nin 1870li Yılların Başındaki Doğa Tarihi Koleksiyonu (çeviri ve derleme). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.XI, Sayı 1-2 (2009-2010), s.237-344. 90. “La Revue Médico-pharmaceutique et la Transmission du Savoir Medical Européen en Turquie: Une Etude sur l’Année 1888,”Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.12, sayı 2 (2011), s.145-160. 91. “İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Tarihi Binasının Açılış Töreni, 19.12.2010” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.12, sayı 2 (2011), s.161-169 (Afife Mat ile birlikte). 92. “Ein Österreichischer Flüchting begründet die Geologie in der Türkei: Dr.jur. Dr. med. Karl Eduard Hammerschmidt / Abdullah (1800?-1874),” 10. Tagung der Österreischichen Arbeitsgruppe “Geschichte der Erdwissenschaften,” Wissenschafthistorischer Workshop – Geogeschichte und Archiv,   2. Dezember 2011, Wien, Beiträge, ed. J. Seidl & B. Hubmann, Berichte der Geologischen Bundesanstatlt, 89 (Wien Dezember 2011), s. 13-19. (co-author: Celal A. M. Şengör) 93. “Türkiye’de Güneş Tutulması Gözlemleri Üzerine Tarihsel Notlar,” Dört Öğe, Yıl 1, Sayı 1, 2012-1, s. 17-45. 94. “Bilim İnsanlarının Ülkelerarası yolculuğu: İstanbul Üniversitesi’nde dört yabancı astronom (1933-1958),” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.XIII, sayı 1, 2011, s.43-79. 95. “Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası’nın ‘Kimyager Berthelot’nun Yüzüncü Sene-i Devriyesi İçün Nüsha-i Fevkalade’si (1927),” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.XV, sayı 1, 2013, s.1-39 (Şeref Etker ile birlikte). 96. “A Brief History of Science and Technology in the Ottoman World,” Şafak Ural’a Armağan, yay. haz. Y.Yüksel, Alfa Yay., Istanbul Eylül 2012, s.201-213. 97. “Erdal İnönü’nün “Yer Bilimleri Bibliyografyası’nın Yayıma Hazırlık Çalışmaları,” Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi için bir Bibliyografya, ed. Feza Günergun, Ankara: TÜBA [2012], s.9-13. 98. “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki Yer Bilimleri Araştırmaları: Erdal İnönü’nün Bibliyografyası ve Atıflara Dayalı Bir Sayısal Değerlendirme,” Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi için bir Bibliyografya, ed. Feza Günergun, Ankara: TÜBA [2012], s.14-85. 99. “Metroloji: Geleneksel Ölçü ve Tartılardan Metre Sistemine,” Metroloji, İstanbul: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, 1. Basım, Şubat 2013, s.8-15. 100. “From Quinaquina to ‘Quinine Law’: A Bitter Chapter in the Westernisation of Turkish Medicine,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science, vol. XIV, Nr.2, 2013, pp. 41-68, co-author Şeref Etker. 101. “Mustafa Alpaslan (1988-2015)” HPM [History and Pedagogy of Mathematics] Newsletter, No. 90 November 2015, pp. 3-4. http://www.clab.edc.uoc.gr/hpm/HPMNews90_final.pdf 102. “İstanbul Üniversitesi’nde Bilim Tarihi’nin Kurumsallaşmasının 30. Yılı, Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science, c.XVI, sayı 2, 2015, s.1-2. 103. “Osmanlı Bilimi Araştırmaları (OBA) dergisi 20. yılını tamamlarken” Osmanlı Bilimi Araştırmaları /Studies in Ottoman Science, c.XVII, sayı 1, 2015, s.1-6. 104. “Asuman Baytop’u sonsuzluğa uğurladık,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science, c.XVII, sayı 1, 2015, s.101-111. 105. Mustafa Alpaslan’ın (1988-2015) anısına (In memoriam Mustafa Alpaslan (1988-2015), Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science, c. XVII, sayı 1, 2015, s. 124-127. 106. “Medicine,” Dictionnaire de l’Empire Ottoman XVe-XXe siècle, eds. F. Georgeon, N.Vatin, G. Veinstein, Paris: Fayard, 2015, pp. 768-771 (co-author Şeref Etker) 107. “Sciences”, Dictionnaire de l’Empire Ottoman XVe-XXe siècle, eds. F. Georgeon, N.Vatin, G. Veinstein, Paris: Fayard, 2015, pp. 1047-1051. 108. “19.Yüzyıl Osmanlı Askeri Kurumlarında Boğazların Haritalanması: İstanbul Üniversitesi Koleksiyonları Üzerinden Toplu Bir Bakış”, Üç Denizin Arasında Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları, editörler: J. F. Pérouse, F. Günergun, İzmir: Arkas Sanat Merkezi, 2016, s.144-73 (Kaan Üçsu ile birlikte). 109. “Harita Tersimi Atlası Işığında Osmanlı Askeri Okul Öğrencilerinin Harita Derslerine Tanıklık”, Üç Denizin Arasında Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları, editörler: J.F. Pérouse, F. Günergun, İzmir: Arkas Sanat Merkezi, 2016, s.204-11 (Kaan Üçsu ile birlikte) 110. “La cartographie des Détroits dans les institutions militaires ottomanes au XIXe siecle: Un aperçu synoptique à partir des collections de l’Université d’Istanbul,” Entre Trois Mers - Cartographie ottomane et française des Dardanelles et du Bosphore, eds. J. F. Pérouse, F. Günergun, Izmir: Arkas Sanat Merkezi, 2016, pp.144-73 (co-auteur: Kaan Üçsu). 111. “Témoignage sur les cours de cartographie dispensés dans les écoles militaires ottomanes au regard du manuel Harita Tersimi Atlası,” Entre Trois Mers - Cartographie ottomane et française des Dardanelles et du Bosphore, eds. J. F. Pérouse, F. Günergun, Izmir: Arkas Sanat Merkezi, 2016, s.204-11 (co-auteur: Kaan Üçsu). 112. “Ottomans’ quest for knowledge” in Pursuing Knowledge – Scientific İnstruments, Manuscripts and Prints form Istanbul University Collections, ed. Feza Günergun, Istanbul: Istanbul University, 2016, pp. 16-23. ISBN 978-605-07-0606-2 113. “Osmanlıların bilgi arayışı,” Bilginin İzinde - Istanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar, ed. Feza Günergun, Istanbul: Istanbul University, 2016, s.8-15.

Çeviri Kitaplar / Translated Books

Bilim Devrimi, Der Yayınları, İstanbul 1991, 58 s. (P.Harman’ın The Scientific Revolution adlı eserinin çevirisi). Bilim Tarihi–Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, yazar: Colin A. Ronan, TÜBİTAK Yayınları, Akademik Dizi 1, Ankara 2003, 611 s., (E.İhsanoğlu ile).

Bildiri ve Konferanslar (1998 -2009) / Papers and Lectures (1998-2009)

1. “The Turkish Response to Western Medicine and the Turkish Medical Historiography”, The 23rd International Symposium on the Comparative History of Medicine -East and West-, 5-11 Temmuz 1998, Seul Üniversitesi, Seul, Kore. 2. “Mavrogéni Pacha (1817-1902) et le corps médical à Istanbul à la fin du 19e siècle”, Uluslararası Bilim Tarihi Kongresi’nin (International Conference on the History of Science) düzenlediği “The Unification of Scientific Europe 17th-19th Centuries” konulu sempozyumda (Atina, 11-14 Ekim 2000) sunulan bildiri. 3. “German chemists in Turkey during the Darülfünun reformation of 1914”, 28.Alman Şarkiyatçılar Kongresi (XXVIII. Deutscher Orientalistentag), Bamberg, 26-30 Mart 2001. 4. “The Ottomans and the Eyeglasses”, CIEPO (International Comitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) tarafından Londra’da 8-12 Temmuz 2002 tarihleri arasında düzenlenen CIEPO-15 Uluslararası Kongresi. 5. “L’Enseignement de la Chimie à l’Ecole Impériale de Médicine (İstanbul)”, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi ve Yunan Kimyagerler Birliği’nin Kimya Tarihi Çalışma Grubu tarafından 28-30 Kasım 2002 tarihleri arasında Selanik’te düzenlenen Convergences in the History of European Chemistry başlıklı uluslararası sempozyum. 6. “Osmanlı Döneminde Haliç’te Mühendislik ve Tıp Eğitimi (18.-19.Yüzyıllar)”, Kadir Has Üniversitesi’nde (İstanbul) 22-23 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenen Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu (Doç. Dr. Mustafa Kaçar ile). 7. “The 17th century translations to Turkish from European Scientific Literature”, European Science Foundation (ESF) tarafından 29 Mayıs-4 Haziran 2003 tarihleri arasında Atina’da düzenlenen Cultural Exchanges in Europe 1400-1700 konulu toplantı. (basıldı). 8. “Avrupa Bilimi’nden Türkçe’ye yapılan Tercümeler”, Assos’ta 26-29 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi 1. Ulusal Sempozyumu. 9. “Le premier journal pharmaceutique publié en langue Turque: Eczacı (1911-1914)”, Romanya’nın Sinai kentinde 24-27 Eylül 2003 tarihleri arasında düzenlenen 36. Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi. 10. “Türkçe Yayınlanmış İlk Eczacılık Dergilerinden: Eczacı (1911-1914)”, İstanbul Üniversitesi’nin 550. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 7 Ekim 2003 tarihinde İ.Ü. Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen toplantı . 11. “Almanya’da Askeri ve Teknik Eğitim Gören Osmanlılar (1883-1887)”, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İstanbul Kuştepe Kampüsü’nde 10-11 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen European Science and Scientist in the Ottoman Empire of the 19th Century Sempozyumu. 12. “La Revue Médico-pharmaceutique et la transmission du savoir médical européen en Turquie” (La Revue Médico-pharmaceutique ve Avrupa tıp bilgisinin Türkiye’ye aktarılması)”, Kahire’deki Fransız Büyükelçiliği’ne bağlı olarak çalışan araştırma kurumlarından Centre d’études économiques et juridiques (CEDEJ) ile İstanbul’daki Fransız Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) tarafından ortaklaşa olarak Kahire’de 7-8 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen La Modernisation de la Médecine dans l’Empire Ottoman (Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıbbın Modernleşmesi) konulu toplantı. 13. “Truva’da ünlü bir hekim: Dr. Rudolph Virchow”, 18-20 Haziran 2004 tarihleri arasında Assos’ta düzenlenen Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu’nun 2. Ulusal Sempozyumu (Şeref Etker ile birlikte). 14. “History of Science in Turkey: Emergence, Current Approaches and Future Directions”, 29 Ağustos-4 Eylül 2004 tarihleri arasında Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde düzenlenen Bilim Tarihi Yaz Okulu’nda verilen konferans-ders. 15. “Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyeti’nden TMMOB’ye Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 50. kuruluş yılı münasebetiyle Ankara’da 22 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 50. Yıl Semineri’nde yapılan konuşma. TMMOB 50 Yaşında 1954-2004 (TMMOB’nin 50. Yılında Geçmişe Bakış 50.Yılında TMMOB Örgütlülüğü (Ankara 2005, s.41-50) içinde basıldı. 16. “Salih Zeki’nin Rasathane müdürlüğü ve 1914 Güneş tutulması”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından 20-21 Aralık 2004 tarihleri arasında düzenlenen Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu (basıldı). 17. “In Search of Islamic and Turkish Contributions: The Beginnings of History of Science Studies in Turkey (1rst half of the 20th c.)”, The Needham Research Institute tarafından 13-15 Ocak 2005 tarihlerinde Cambridge (İngiltere)’de düzenlenen Sciences in Asia: Representations and Historiography, 17th-20th Centuries adlı sempozyumda sunulan bildiri. 18. “A Brief Survey of Science and Technology in the Ottoman Empire (1400-1900.” 14-15 Eylül 2005 tarihlerinde İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi ile Japonya’nın Weeda Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Turkish-Japanese Workshop on Advanced Science and Technology adlı toplantıda sunulan bildiri. 19. “Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji,” 22 Kasım 2005’te İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Güz Dönemi Konferansları I çerçevesinde verilen konferans. 20. “Prof.Dr. Adnan Adıvar’ın Bilim Tarihi Çalışmaları “ 28 Kasım 2005’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Ölümünün 50. yılında Bilim Tarihçisi Dr. Adnan Adıvar’ı Anma Toplantısı’na sunulan bildiri (basıldı). 21. “Türkiye’de hayvanat bahçeleri tarihine giriş,” Prof.Dr. Ferruh Dinçer’in 70’inci yaşı anısına Elazığ’da 30 Mart-1 Nisan 2006 tarihlerinde düzenlenen I.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu’na sunulan bildiri (basıldı). 22. “Mustafa Sıdkı Efendi’s (d.1769) translation on scientific instruments,” International Workshop on the History of Science and Technology “Adoption and adaptation: the travel of methods, techniques and technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how” Istanbul, 10 -14 Mayıs 2006. 23. “Doğu ve Batı bibliyografya tarihinden örnekler ve Prof. Dr. Erdal İnönü’nün bilimsel bibliyografya çalışmaları,” Erdal İnönü’nün 80. Yaşı Toplantısı. 5-6 Haziran 2006, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 24. “From Quinaquina to Quinine Law: A Literary History in the Westernisation of Turkish Medicine,” Third International Conference of the Asian Society for History of Medicine (ASHM), Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2-4 November 2006 (Theme: Health and Medicine in History: East-West Exchange. Co-author: Şeref Etker). 25. “Science in the Ottoman Empire (14th-18th centuries)”, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 7 November 2006 (konferans). 26. “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 1933-46 yılları arasında yapılan doktoralar,” Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) toplantısında (18 Kasım 2006, İTÜ Maçka Yerleşkesi) sunulan bildiri. (basıldı). 27. “The chemical laboratory of the ‘Hamidiye Etfal’ Children’s Hospital, Istanbul”, ‘19th Century Chemistry: Spaces and Collections’ başlıklı uluslararası sempozyumda (Lizbon, 1-4 Şubat 2007) sunulan bildiri. 28. Ş.Etker, F.Günergun, “Zeynep Kâmil Hastanesi (1875): Romantik Tarihçiliğin Gölgesinden Bir Çıkış Denemesi,” Prof. Dr. Ali Haydar Bayat ve Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu, Istanbul, 2 Haziran 2007. 29. Erdal İnönü’nün ‘Cumhuriyet Dönemi Bilimini Değerlendirme Projesi’nin Yeni Halkası: ‘Astronomi ve Astrofizik Bibliyografyası’ Erdal İnönü Günü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20 Şubat 2009. 30. ‘Mühendislik Bilgisi’ ile ‘Tarihe İlgi’nin Ürünü: Prof.Dr. Atilla Bir’in Teknoloji Tarihi Araştırmaları,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin Özel Sayısı Atilla Bir Armağanı’nı Sunuş Toplantısı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi, 10 Mart 2009. 31. “Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Mirasının Durumu ve Korunması,” Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi ICOMOS -Türkiye tarafından düzenlenen ‘Dünya Anıtlar ve Siteler Günü’nde (18 Nisan 2009, İTÜ Taşkışla) yapılan konuşma. 32. “Prof. Dr. Asuman Baytop’un kısa biyografisi, bilimsel çalışmaları ve yayınları,” Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi, 27-29 Nisan 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte). 33. “Bilim insanlarının ülkelerarası yolculuğu: İstanbul Üniversitesi’nde dört yabancı astronom (1933-1958),” İstanbul Üniversitesi’ne Gelişinin 75. Yılında Ord.Prof.Dr. Wolfgang Gleissberg’i Anma Günü, 30 Nisan 2009, İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı (Sevtap Kadıoğlu ile birlikte) 34. “A 17th century Turkish translation of Ulugh Beg’s Zij”, Özbekistan Bilimler Akademisi’nin düzenlediği “International Scientific Conference on Mirzo Ulughbeg and his contribution to the development of the world science” konulu uluslararası kongre, Samarkand, 9-11 Haziran 2009 (özet basıldı). 35. “Trained in Europe to serve the State: Preliminary remarks on Ottoman engineers of the 19th century,” XIIIth International Congress of History of Science and Technology, Budapest, 28 July – 2 August 2009 36. “Güneş ve Ay Tutulmasını Öngören “Makine” ve Osmanlı Sefiri Mehmed Said Efendi,” “Doğumunun 100. Yılında Prof.Dr. Nüzhet Gökdoğan” toplantısında (İstanbul Kültür Üniversitesi, 30 Nisan 2010) yapılan konuşma. 37. “Türkiye’de Güneş ve Ay Tutulmalarına Dair Gözlemler Hakkında Tarihsel Notlar,” 2009 Uluslararası Astronomi Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Galileo ve Modern Bilim Anlayışı” başlıklı sempozyuma (16 Ekim 2009 Kastamonu Üniversitesi) sunulan bildiri. 38. “Osmanlı Bahriyesi’nin İlaç Sandıkları: 19. yüzyılınn ilk yarısına ait notlar,” IX. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı’nda (24-26 Mayıs 2010, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eskişehir) sunulan bildiri. 39. “Turhan Baytop, Araştırmaya, Üretmeye ve Eğitime Adanmış Bir Ömür,” IX. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı’nda (24-26 Mayıs 2010, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eskişehir) sunulan bildiri.

Yayın ve Bilimsel Toplantı Tanıtımı, Editöre Mektup / Reviews

1. “Bilim ve Teknoloji Transferi”, Tarih ve Toplum, Ocak 1993, sayı 109, s.56-57. 2. “Conference on the Transfer of Science and Technology between Europe and Asia from 1880 to 1950″, Science and Empires Newsletter, Nr.7, April 1995, s.3-4. 3. “Modern Bilim ve Teknolojinin Türkiye’ye ve Japonya’ya Girişi Milletlerarası Sempozyumu”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, sayı 12, 1996, s.4-11. 4. “İngilizce-Türkçe Botanik Klavuzu”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.19-20. 5. “Science, Technology and the 19th Century State”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.20-21. 6. “Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe (Güneydoğu Avrupa’da Bilimin Tarihi Bülteni)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt III, sayı 1, İstanbul 2001, 103-105. 7. “İstanbul Florası Araştırmaları (Toplayıcılar, Herbaryumlar, Floralar, Botanik Bahçeleri, Kaynaklar) (1553-1965)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt III, sayı 2, 2002, s.125. 8. “Belgelerle Türk Eczacılığı, Cilt IV/1 ve Cilt IV/2”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt IV, sayı 1, İstanbul 2002, s.134-135. 9. “XV. CIEPO Kongresi’nde (Londra, 8-12 Temmuz 2002) Bilim Tarihi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt IV, sayı 1, 2002, s.133-134. 10. “Studies in Ottoman Science” & “Studies on the History of Botany in Turkey”, Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, No.7, October 2003, s.9-10. 11. “Kebikeç, İnsan bilimleri için kaynak araştırma dergisi, sayı 17 (2004)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt VI, sayı 1, 2004, s.85-87. 12. “İslamda İlim ve Teknoloji Sergisi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt VI, sayı 1, 2004, s.89-95. 13.”Mathematicians commemorated: Ali Qushji and Salih Zeki Symposium,” Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, No.8, April 2005, s.5-7. 14. “Discourses on History, Philosophy and Sociology of Science in Assos (Turkey),” Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, No.8, April 2005, s.7. 15.”Studies in Ottoman Science,” Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, No.8, April 2005, s.8. 16. “Einstein ile görüşen 4.Türk bilim adamı,” Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 3 Kasım 2006, 1024/5. 17. Salih Zeki’nin ölüm yıldönümü ile ilgili bir belge (1925)” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt VII, sayı 2, 2006, s.187.

Web Sayfası / Web Pages

http://www.bilimtarihi.org http://edebiyat.istanbul.edu.tr/bilimtarihi/?page_id=6311 

Yönetilen Tezler / Supervised Dissertations

Yüksek Lisans / MA

1. Ebru Ademoğlu (2002), “Yahya Naci Efendi ve Modern Fizik Hakkındaki Türkçe Eseri” 2. Meltem Kocaman Akbaş (2002), “Einstein’ın Görelilik Kuramının Türkiye’ye Girişi” 3. Evrim Kaynak (2002), “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de İlaç Yapımı (1930’a Kadar)” 4. Özge Özdemir (2003), “Aydınlanma Çağında Avrupa ve Türkiye’de Bilim ve Toplum” 5. Kaan Ata (2006), “Yurtdışında lisans üstü öğrenim görmüş Türk fizikçilerinin Türkiye’deki fizik araştırmaları ve yüksek öğretiminin şekillenmesindeki rolü (1960-1980)” 6. Erkan Baş, “Darwinizm’in Türkiye’ye girişi” (devam etmektedir). 7. Gaye Danışan (2009), “Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997)” (ikinci danışman) 8. Lümeysa Uluışık, “Türkiye’de Yer Bilimleri Eğitim ve Araştırmalarına İhsan Ketin ve Sırrı Erinç’in katkıları” (devam etmektedir).

Doktora / PhD

Meltem Akbaş (2008), “Osmanlı Türkiyesi’nde Modern Fizik (19. yüzyıl)” Kaan Ata, “Barış İçin Atom Programı’nın Türkiye’de Çekirdek Fiziğinin Kurumsallaşmasına Etkisi” (devam etmektedir). Cem Pulathaneli, “Karabük Demir Çelik Fabirkaları: Teknoloji Tarihi Açısından Bir İnceleme (1937-1955)” (devam etmektedir)

Dersler / Courses

Lisans Dersleri (2009–) / Undergraduate 

17. ve 18. Yüzyıllarda Bilim; Ortaçağ ve Rönesans’ta Bilim; Modernleşme Döneminde Türkiye’de Bilim; Bilim Tarihi.

Lisansüstü Dersler (2009–) Graduate

Bilim Devrimi;  Modern Bilimin Türkiye’ye Girişi; 19. ve 20. Yüzyıl Türk Bilim Adamları; Türkiye’de Bilim Dergileri; Bilim Tarihi Yazıcılığı.

Projeler / Projects

1. “Modernleşme Çağında Osmanlı Bilimi” başlıklı ve İst. Üniv. Araştırma Fonu destekli projede yardımcı araştırmacı (1990-1995); 2. Selanik Üniversitesi tarafından Prof. Dr.E. Varella’nın yürütücülüğünde gerçekleşen “Traditional Natural Colouring Techniques Applied on Artefacts in the Mediterranean Area” (MEDITERR CHROM) başlıklı Avrupa Birliği projesinde bilim tarihi danışmanı (1.1.2006-30.6.2009); 3. “Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubunun 2.Ulusal Sempozyumu” için TÜBİTAK’tan Bilimsel Toplantı Desteği Projesi’nde yürütücü (2004); 4. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: Normal Proje, No.363/03062005 – Cumhuriyet dönemi basınında bilim, teknoloji ve tıp (Cumhuriyet Gazetesi 1928-1958). 5. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: BYP -660/28032005 – Chemical Nomenclature in nineteenth century Turkey. 6. “International Symposium on Science and Technology” için TÜBİTAK’tan Bilimsel Toplantı Desteği Projesi’nde yürütücü (2006). 7. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: UDP-870/14092006 – “From Quinaquina to Quinine Law: A Literary History in the Westernisation of Turkish Medicine” (Third International Conference of the Asian Society for History of Medicine, 2-4 November 2006) 8. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: UDP-890/22122006 – “The Chemical Laboratory of the Hamidiye Etfal Children’s Hospital, Istanbul” (International Conference 19th century Chemistry: Spaces and Collections, Lizbon, 1-4 Şubat 2007). 9. “Kültür Mirası Kağıt Koleksiyonlarının Korunması, Restorasyonu için Temizleme ve Koruma teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı DPT projesinde araştırmacı (2007). 10. “Kültür Mirası Kağıt Koleksiyonlarının Korunması, Restorasyonu için Temizleme ve Koruma teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması – Müzeler, Kütüphaneler ve Arşivler” başlıklı COST projesinde (2007) araştırmacı. 11. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: BYP 1898 (2007) – Avrupa’dan Türkiye’ye Bilim ve Teknoloji Girişi: Ondokuzuncu Yüzyıl İçin Bir Araştırma. 12. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: BYP 3209 (2009) Türkiye’ye teknik bilgi aktarımında Avrupalı mühendislerin rolü: On dokuzuncu yüzyıl için bir kaynak araştırması. 13. İstanbul Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi projesi: UDP 3338/23022009 – Trained in Europe to serve the state: Preliminary remarks on Ottoman engineers of the 19th century (23th International Congress of History of Science and Technology, Budapeşte, 27 Temmuz – 2 Ağustos 2009).