Tarihçe

Bilim Tarihi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü içinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23 Kasım 1984 tarihli kararı ile kurulmuş, 1985-86 ders yılından itibaren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın etkinliklerine başlamıştır. Bilim tarihi alanında bağımsız lisans eğimi vermek ve araştırmacı sayısını arttırmak amacıyla, bazı Batı üniversitelerinde de olduğu gibi Bölüm olmak için teşebbüste bulunulmuş ve YÖK’ün 3 Nisan 1989 tarih ve 89.15.586 sayılı kararı ile Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Bilim Tarihi Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Böylece İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü, Türkiye’deki üniversiteler içindeki ilk Bilim Tarihi Bölümü unvanını kazanmıştır. Bölüm, 1992-93 öğretim yılından itibaren dört yıllık ‘Bilim Tarihi Lisans Programı’nı uygulamaya koymuştur. Bu program, YÖK’ün 11 Mayıs 1999’da aldığı bir kararla durdurulmuştur. Bilim Tarihi Lisans Programı, 1996-2002 yılları arasında 141 mezun vermiştir.  Bilim Tarihi Bölümü, 18 Nisan 2000 tarihli YÖK kararı ile Felsefe Bölümü içinde anabilim dalına dönüştürülmüştür. 2000-2009 yılları arasında Felsefe Bölümü içinde faaliyet gösteren Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4 Kasım 2009 tarihli kararı ile yeniden Bölüm statüsüne kavuşmuştur. Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanları kadrolarıyla birlikte 26 Nisan 2010 Bilim Tarihi Bölümü’ne aktarılmışlardır.

Akademik Personel

  Bölüm’ün akademik kadrosu aşağıdaki gibidir.