Akademik Kadromuz

Türkiye’nin öğretim-araştırma etkinliklerini fiilen sürdüren ilk ve tek Bilim Tarihi Bölümü’nün web sayfasına hoş geldiniz. Bölümün hedefi, bilim tarihi alanında araştırma yapmak, eğitim vermek, fikir alışverişini geliştirmek ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji mirasının tanınmasına ve korunmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma konuları, Eskiçağ’da Anadolu medeniyetlerinden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel etkinliklerin alt yapısını oluşturan eserler, bilim adamları, bilim kurumları ile bunların toplumdaki yeri ve etkisi, değişik kültürlerden Türkiye’ye bilimsel ve teknik bilginin gelişi, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel ilişkiler mercek altına alınmaktadır. Bu araştırmalar, fen bilimleri, tarih, bilim tarihi ve felsefe gibi farklı disiplinlerden yetişmiş, dinamik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bölüm’ün yayınlarına ve projelerine akademik personelin yayın listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bölüm, 1995 yılından beri, Türkiye’nin tek akademik bilim tarihi dergisi olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları’nı yayımlamaktadır. Düzenlediği bilimsel toplantılar ile, akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin uluslararası bilim tarihi gruplarıyla işbirliğini pekiştirmektedir. Akademik Personel Fakülte öğrencilerine açılan seçmeli lisans dersleri, bilimin dünya medeniyetlerinde asırlar boyunca süren serüveninin yanında, Türkiye’deki bilimin gelişim tarihini de konu almaktadır. Dört yıllık lisans programı, önümüzdeki yıllarda yeniden açılacaktır. Lisansüstü programına, 2010-2011 öğretim döneminden itibaren öğrenci alınacaktır. Başvuru bilgileri İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından takip edilebilir. Bilim ve teknoloji tarihine yönelik tez çalışmalarının yürütüldüğü bu program, sosyal bilimler yanında, fen bilimleri, mühendislik dallarında öğrenim görmüş adaylara da açıktır. Bilim Tarihi’nin çok yönlü ve disiplinlerarası bir araştırma alanı olması sebebiyle, lisansüstü programı çeşitli bilim dallarıyla ilişkili olarak yürütülmektedir. Araştırma konuları genellikle Türkiye’de bilim ve teknolojinin tarihi üzerine odaklanmakta ve adayın kişisel ilgi alanlarına ve aldığı öğrenime uygun olarak seçilmektedir. Türkiye’de bilim ve teknoloji tarihi konusunda uzman akademisyenler misafir öğretim üyesi olarak bu programda yer almaktadırlar.
27/01/2012
8524 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00