Araş.Gör.Dr. Sinan Sümbül

İletişim: sinan.sumbul@istanbul.edu.tr

 Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Sümbül S., "İstanbul Şehremaneti Mecmuası İndeksi", İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTANBUL, 2013