Araş.Gör. Dr. Süreyya Çankırı

İletişim: scankiri@istanbul.edu.tr ; Telefon:212- 4400000- 15925; Ofis:411

 Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çankiri S., "2010 Avrupa Kültür Başkentinde Yenilikçi Bilgi Hizmetleri", 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Halk Kütüphaneciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30-30 Mart 2010, ss.---

Çankiri S., "Uzaktan Eğitime Bağlı Bilgi Erişim Sürecinde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi", ÜNAK’ 10, Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, SAMSUN, TÜRKİYE, 7-9 Ekim 2010, ss.---

Çankiri S., "Halk Kütüphanelerinde Kadın Konulu Kaynaklara Erişim Ve Yenilikçi Bilgi Hizmetleri", Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-19 Nisan 2009, ss.52-63

Çankiri S., Kartal Karataş E., Yildirim K., Gülseçen S., "Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı", ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş:”Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-2 Ekim 2009, ss.148-167

Kayaoğlu H., Çankiri S., "Elektronik Kaynakların Türkiye’De Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Derme Yöneticilerinin Rolüne Etkisi: Bir İncelemenin Sonuçları", Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 5-7 Haziran 2008, ss.215-224

Çankiri S., "Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Vizyonunun Oluşumu Ve Paylaşımı", ÜNAK'08 “Bilgi: Farklılık ve Farkındalık” , İZMİR, TÜRKİYE, 9-11 Ekim 2008, ss.---

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Çankiri S., "Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Ekibinin Rolü Ve Önemi", Meral Alpay’a Armağan, Dilek-Kayaoğlu, H. , Ed., [y.y.], İstanbul, ss.79-97-, 2007