Prof.Dr. Murat YILMAZ

Oda No: 401 | E-posta: myz@istanbul.edu.tr  muratmyry@gmail.com (Office): 0212 455 57 00

PERSONAL DETAILS

 
Name: Murat YILMAZ
Destination: Professor
Department: Department of Information and Document Management Department of Information Management and Technology (The old name: Department of Library and Information Science)
   
ACADEMIC QUALIFICATION
PhD, Library and Information Science (LIS), Istanbul University, Turkey (2004)
MA, Library and Information Science (LIS), Istanbul University, Turkey (1999)
BA, Library and Information Science (LIS), Istanbul University, Turkey (1995)
 
WORK EXPERIENCE
1995-1996: worked in Istanbul/Kadıköy Municipality Public and Children’s Library as one of the founders of the library
1996-1997: worked in the department of the library and the IT department in Naval Academy in Ayazağa/Istanbul, during military service
1997-2004: worked as a Research Worker in Istanbul University
2004-2007: worked as a Dr. in Istanbul University
2007-2009: worked as an Assistant Professor in Istanbul University
2009-2014: worked as an Associate Professor in Istanbul University
2014-- : working as a Professor in Istanbul University
 
AWARDS
1995: given a plaque of achievement by Minister of Culture of the Republic of Turkey, Dr. Agah Oktay Güner
2006: given a plaque of appreciation in the inter military library cooperation meeting in Military Academy in Istanbul
2012: given a plaque of appreciation in International Congress of ‘The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives’ organized by the Ministry of Environment and Urbanism of the Republic of Turkey
 
ADMINISTRATIVE DUTIES
Chair, Department of Information Management and Technology (Jan.2012- Oct. 2013)
 

AREAS OF EXPERTISE

Decision-Making Problems, Informetrics,  Digital/Electronic Libraries/Archives,  Social Problems in Information Management, Copyright, Information and Document Management, Professional Ethics.

PUBLICATIONS

Yılmaz, Murat. (2015). Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu. Türk Kütüphaneciliği, 29, (4): 718-731.

Yılmaz, Murat. (2015). The Selection of an Entry-Level Music Librarian: The Analytic Hierarchy Process (AHP) as a New Model. Journal of Balkan Libraries Union, 3 (2): 1-13.

Yılmaz, Murat. (2015). Okul kütüphanecisinin matematiksel yöntem ile seçimi: OWA (Sıralı Ağırlıklandırılmış Ortalama). Milli Eğitim Dergisi, 44 (208): 200-217.

Yılmaz, Murat. (2015). Arşivciler ve Kütüphaneciler İçin Sosyal Medya ve Sosyal Medya Metri. İsmet Binark Armağanı. İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı Yayınları. Ss. 439-459.

Yılmaz, Murat. (2014). The Selection of a cildren’s librarian: OWA (Ordered Weighted Averaging) as a new model. Journal of Library Administration, 54(7): 573-589.

Yılmaz, Murat. (2014). Gay, Lesbian, and Bisexual Themed Materials in the Public Libraries in Turkey. Libri- International Journal of Libraries and Information Services; 64, 1: 11−27. (ISI-Cited Publication).

Yılmaz, Murat. (2006). How to use fuzzy set theory to select a library manager. South African Journal of Libraries and Information Science, 72(3): 236-241.

Yılmaz, Murat. (2016). Kütüphanelerde ve Arşiv Kurumlarında İnteraktif Teknolojilerin Kullanımı. ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Bildiriler Kitabı. (Ed. by. G. Güneş, N. Özel ve T. Çakmak). Ankara: ÜNAK.

Yılmaz, Murat. (2013). Kütüphanelerde ve Arşiv Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Yılmaz, Murat. (2013). Dijital Ortamda Kültürel Arşiv Kurarken Karşılaşılan Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Ss. 553-562.

Yılmaz, Murat. (2013). Arşivciler ve Kütüphaneciler Tüccar mıdır? Arşiv Emektarlarına Armağan. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. Ss. 461-466.

Yılmaz, Murat. (2013). Kadın Kütüphaneciler: Toplumsal Cinsiyet Sorunları. Bilgi Dünyası, 14, 1: 163-171.

Yılmaz, Murat. (2013). Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerine Darwinist Yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 27, 1: 197-200.

Yılmaz, Murat. (2012). Popüler Kültürde Kadın Kütüphanecilerin İmajı: Feminist Bir Yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 26, 3: 548-563.

Yılmaz, Murat. (2012). Ahlak ve Meslek Ahlakına Eleştirel Bir Bakış. Türk Kütüphaneciliği, 26, 4: 762-768.

Yılmaz, Murat. (2011). Cinsel Eğitimde Kütüphanelerin Rolü. Türk Kütüphaneciliği, 25, 1: 8-34.

Yılmaz, Murat. (2011). Semantik Web ve Bilgiye Erişim. Prof.Dr. Şevket Nezihi Aykut Armağanı. İstanbul: Etkin Kitapları. Ss. 331-336.

Yılmaz, Murat. (2010). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider bir Kütüphane Müdürü Seçimi. Türk Kütüphaneciliği, 24, 2: 206-234.

Yılmaz, Murat. (2008). Elektronik ve Geleneksel Kütüphanelerde Telif Hakları. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Yılmaz, Murat. (2008). Enformasyon Merkezi Nasıl Kurulur. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Yılmaz, Murat. (2008). Price Yasası ve Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları Literatürü. Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. 1, 1: 23-38.

Yılmaz, Murat. (2007). Etik ve Kütüphanecilik. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Yılmaz, Murat. (2007). Kullanıcı İlişkileri ve Lisans Anlaşmaları. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim. Ss. 270-275. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Yılmaz, Murat. (2005). Dijital Kütüphanelerde, Elektronik Veri Tabanlarında ve Multimedya Ürünlerinde Telif Hakkı Sorunu. Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara Barosu, 5, 1: 77-112.

Yılmaz, Murat. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19, 3: 308-320.

Yılmaz, Murat. (2005). Teknik Açıdan İnternet ve Telif Hakkı. Türk Kütüphaneciliği, 19, 1: 128-138.

Yılmaz, Murat. (2005). Kütüphanecilik Açısından Telif Hakkına Yönelik Avrupa Birliği Direktifleri. Oluşum, 49: 20-28.

Yılmaz, Murat. (2002). Lotka Yasası ve Türkiye’de Kütüphane ve Bilgi Bilimi Literatürü. Türk Kütüphaneciliği, 16, 1: 61-69.

Yılmaz, Murat. (2001). Türk Gazetelerinde Yansıtıldığı Ölçüde Kütüphaneler ve Kütüphanecilik İle İlgili Makalelerin Karakteristiği. Türk Kütüphaneciliği, 15, 1: 20-30.

Yılmaz, Murat. (2000). Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Bilimi Alanında Bilimsel İletişimin Meslek Dergilerinde Yansıması: Bibliyometrik Bir Analiz. Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi. Ss. 29-48. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

SUPERVISION

Completed

Master Degree, Aygül Çiçek (2016). Feminist perspektiften Türkiye'de çalışan kadın kütüphanecilerin imajı. İstanbul Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Doctoral Degree (PhD), E. Karataş Ateş (2014). Çocukların bilgi arama davranışlarının analizi ve çocuklara yönelik elektronik bilgi kaynaklarını içeren bir veritabanı tasarımı. İstanbul Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Doctoral Degree (PhD), F. Bayraktutan (2013). Mobil Teknolojilerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Kullanımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

TEACHING

Post Graduate

DIGITAL LIBRARY DEVELOPMENT (PhD course)
LIBRARY SERVICES TO YOUNG ADULTS (MA course)
DIGITAL LIBRARY BUILDING (PhD course)
LIBRARY SERVICES TO CHILDREN (MA course)
 
First Degree
 
INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES I
INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES II
CHILDREN'S LITERARURE AND CHILDREN'S LIBRARIES
DATABASES
COPYRIGHT
PROFESSIONAL ETHICS