Araş.Gör. Dr. Sevil Pamuk

İletişim: skpamuk@istanbul.edu.tr ; sevil_pamuk@  mynet.com

Telefon:212- 4555700- 15986 ; Ofis:415A

 Akademik Unvanlar/Görevler

Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 1993 - Devam Ediyor

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Pamuk S., "Türk Arşivciliği İçin Bir 'Mesleki Etik Kuralları' Önerisi", Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, 'Emecen F. M.', 'Keskin İ.', 'Ahmetbeyoğlu A.', Ed., Timaş Yayınevi, İstanbul, ss.397-410-, 2013

Pamuk S., "Arşivcilikte Meslek Etiğinin Gelişimi", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, 'Sarıyıldız G.', 'Çiçek N.', 'Keskin İ.', 'Pamuk S.', Ed., Kayıhan Yayınları, İstanbul, ss.217-230-, 2011

Pamuk S., "Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Hayatı Ve Eserleri", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, 'Sarıyıldız G.', 'Çiçek N.', 'Keskin İ.', Pamuk S.', Ed., Kayıhan Kitapevi, İstanbul, ss.11-15-, 2011

Pamuk S., Ed., "Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı", Etkin Kitaplar, İSTANBUL, 2011

Pamuk S., "Arşivciliğe Giriş", Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, "Keskin İ.", "Kutluoğlu M.H.", "Kurbanoğlu S.S.", Ed., Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.299-309-, 2009

Pamuk S., "Üniversitelerde Belge Yönetiminin Kapsamı", Tülin Aren Armağanı, 'Keskin İ', 'Kutluoğlu M.H.', 'Pamuk S.', Ed., Pamuk Ofset, İstanbul, ss.219-242-, 2009

Pamuk S., "Tülin Aren Armağanı", Pamuk Ofset, İSTANBUL, 2009