Yrd.Doç.Dr. Murat Candemir

İletişim: muratcandemir@istanbul.edu.tr ; Telefon:212- 4555700- 15987; Ofis:448

 Akademik Unvanlar/Görevler

Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2007 - Devam Ediyor

Makaleler

Candemir M., "Babıali Kütüphanesi", Yedikıta, ss.12-15, 2012

Candemir M., "Yıldız Sarayı Kütüphanesi: Saray'Dan Üniversite'Ye", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4806, ss.123-154, 2009

Candemir M., "Maarif Nazırı Emrullah Efendi Döneminde Hazırlanan Darülfünun Yönetimiyle İlgili Bir Nizamname Layihası (1912)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4733, ss.143-168, 2008

Candemir M., "Sultan İkinci Abdülhamid Döneminde Verilen Bir İdam Kararının Bürokratik Gelişimi", Arşiv Dünyası, ss.53-61, 2008

Candemir M., "İrade-I Seniyyelerin Arka Yüzündeki Atıfların Bab-I Ali Evrak Odası Defterleri Ile İzah Edilmesi", Arşiv Dünyası, ss.50-52, 2007

Candemir M., "Osmanlı Bürokrasisinde Standart Kağıt Kullanımına Yönelik Bir Teşebbüs (1911)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4632, ss.177-194, 2007

Candemir M., "Maarif Nezareti'Nde Dosya Usulünün Uygulanması ", Arşiv Dünyası, ss.21-32, 2007

Candemir M., "Cumhuriyetin Başlangıcında Kaleme Alınan İstanbul Darülfünun Kütüphanesi'Ne Ait Bir Dahili Nizamname Layihası", Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), cilt.18, ss.363-384, 2004

Candemir M., "Afgan Kralı Emanullah Han'In Darülfünun'U Ziyareti", İlmi Araştırmalar, ss.89-98, 1997

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Candemir M., "Yıldız Sarayı Müzesi Bağlamı'Nda Ii. Abdülhamid'In Müzecilik Anlayışı", Osmanlı'nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Emecen F.M., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Ed., Timaş Yayınları, İstanbul, ss.405-422-, 2013

Candemir M., Günalan R., "Osmanlı Türkçesi (Yeni Metod)", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2012

Candemir M., "Son Yıldız Düşerken", Çamlıca Basım Yayın, İSTANBUL, 2011

Candemir M., Kutluoğlu M.H., "Bir Cihan Devletinin Tasfiyesi Yıldız Sarayı Müzesi Tasfiye Komisyonu Defteri", Çamlıca Basım-Yayın, İSTANBUL, 2010

Candemir M., "Babıali Kütüphanesi Katalogları", Titiz Yayınları, İSTANBUL, 2010

Candemir M., "Hareket Ordusu'Nun Yıldız Sarayı'Na Girişi", Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, Keskin İ., Kutluoğlu M. H., Kurbanoğlu S., Ed., Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.79-98-, 2009

Candemir M., "Ii. Abdülhamid'In Hal'Inden Sonra Yıldız Kütüphanesi'Nin Tasfiyesine Dair Bazı Tespitler", Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu'na Armağan, Zeynep Tarım Ertuğ, Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.405-448-, 2006

Diğer Yayınlar

Candemir M., "Christopher L. Hives (Çev. Murat Candemir) Müessese Arşivlerinde Tarihi Kaynak Pazarlama: Columbia Üniversitesi Deneyimi", Diger, ss.257-262, 1998