Araş.Gör. Ceyhan Güler

 İletişim: ceyhan.guler@istanbul.edu.tr

 Telefon: 212- 4555700- 15926

 Ofis: 462

 Akademik Unvanlar/Görevler

Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2015 ‐ Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Bursiyer, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, 01.03.2011-01.03.2014

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Güler C., "Malezya'da Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi", İsmet Binark Armağanı, İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin Oğuz, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss. 163‐180, 2015

Güler C., "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e‐Devlet Uygulamalarına YönelikFaaliyetleri", Arşiv Emektarlarına Armağan, Nizamettin Oğuz, İshak Keskin, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss. 213‐228, 2013

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, "Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler: Teknik Şartnamelerin İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Aralık, 2015.

14/12/2014
4670 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00