Arş. Gör. Hüseyin Ölmez

Araş. Gör. Hüseyin ÖLMEZ

Oda No: 364

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15979)

olmez_huseyin15@hotmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Eğitim Durumu: 2005-2009: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Lisans Programı. 2009-2014: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı. 2014-2015: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı. 2014-      : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı, “Arap Dilinde İsti’are ve Kur’an Meallerindeki İsti’areli Üslupların Değerlendirilmesi”, Dnş.Prof.Dr. Abdullah KIZILCIK, İstanbul. 2014-        : Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı. Mesleki Deneyim: 2014-2015: Çankırı Karatekin Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. 2015-       : İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
08/12/2012
1559 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00