Arş. Gör. Tuğba Şahinoğlu

Araş.Gör. Tuğba ŞAHİNOĞLU

Oda No: 363

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15980)

E-Mail:

sahinoglutuba@hotmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Eğitim Durumu:

2009-2013: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı. 2010-2013: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı. 2009-2013: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı. 2013-  2016: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı ,Ebu Hayyan el-Endelüsi’nin ‘‘et-Tedrib fi Temsili’t- Takrib’’ adlı eserinin tahkik çalışması ,Dnş.Prof.Dr.Mehmet Yavuz, İstanbul   2017- Doktora ders dönemi, Tez danışmanı Doç. Dr. Ömer İSHAKOĞLU

Mesleki Deneyim:

2012-2013  :İSMEK- Arapça Öğretmenliği Mart 2015 : İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
07/12/2012
1305 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00