Araş.Gör. Esra Yakupoğlu Erket

Araş.Gör. Esra YAKUPOĞLU ERKET

 

Oda No: 356

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15951)

e-Mail:

esrayakupoglu1988@gmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Eğitim Durumu:

2006-2011: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim  Dalı Lisans Programı.

2008-2011: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı Lisans Programı.

2009-2011: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı.

2011-        : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi , Tezli Yüksek Lisans Programı,“Emevi Halifelerinin Hilafete Bakış Farklılıkları”, Dnş. Prof. Dr. Ahmet  AĞIRAKÇA.

2013-               :İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı, “Yahya Hakkı Hayatı, Eserleri ve İlmi Şahsiyeti”, Dnş. Prof. Dr. Hüseyin YAZICI.

Mesleki Deneyim:

2012 – 2013 : Eminönü Halk Eğitim Merkezi Arapça Öğretmenliği

Eylül 2013 – Ekim 2014 : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Ekim 2014 -                     : İstanbul Üniversitesi  Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (35.Madde ile  görevlendirme)

07/12/2012
1145 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00