Arş. Gör. Leyla Yakupoğlu Boran

Araş.Gör. Leyla YAKUPOĞLU BORAN

Oda No: 356

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15951)

E-Mail:

leylayakupoglu@gmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Eğitim Durumu:

2005-2010: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı.

2007-2010: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı.

2009-2010: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı.

2010-2013        : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı, “Necip Mahfuz’un es-Sülâsiyye’si (Üçleme) İle Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak Adlı Romanının Karşılaştırılması”, Dnş.Prof.Dr.Hüseyin YAZICI, İstanbul 2013.

2013-               :İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora Programı

Mesleki Deneyim:

2012-         : ……Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

 
15/12/2012
7270 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00