Genel Bilgiler

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler Arapça, uzun süren ortak bir kültür ve medeniyet çevresinde, sıkı ilişkilerimiz bulunan Arap dünyasının dilidir. İslam medeniyeti çerçevesinde ilim ve sanat dili olarak Türk sanatçılarını da etkilemiştir. Arapça kaynaklarda Türk kültürüne dair bilgiler vardır. Eskiden beri programlarda yer alan Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı dersleri, 1938 yılında bir kürsü içinde verilmeye başlanmış, daha sonra 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstererek bugünkü şeklini kazanmıştır. Bu Anabilim Dalından mezun olanlar, Orta-Doğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde, özel sektörde artan iş imkanlarına sahip olmakta, Arapça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkanları elde etmekte ve pek tabi olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademik kariyere intisap edebilmektedirler. Anabilim Dalımızın Amacı Öğretimin gayesi, bu dil ve edebiyatı öğretmenin yanı sıra, kütüphanelerdeki Arapça yazma kaynakları da inceleyerek, bunları tanıtacak ve ilmi usullerle yayınlayacak filologlar yetiştirmektir. Diğer bir amaç da, Arap Dili ve Edebiyatı’nın klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek neşretmektir.

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Yavuz

Prof. Dr. Abdullah Kızılcık

Yrd. Doç. Dr. Ömer İshakoğlu

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Şaban

Araş. Gör. Ayşe Türkhan

Araş. Gör. Leyla Yakupoğlu Boran

Arş. Gör. Esra Yakupoğlu Erket (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Tuğba Şahinoğlu (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Turgay Gökgöz (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Yasemen Toruloğlu (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Hüseyin Ölmez (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Rukiye Aydemir (35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Fatma Batkitar (35.madde ile görevlendirme)

Okt. Abdussettar al-Hajhamed

Okt. Kerim Sobhy Mohammed

Okt. Necmi Küçük 

İsmail Bener (31. madde ile görevlendirme)

Anabilim Dalı Öğrenci Danışmanları

Hazırlık: Prof. Dr. Abdullah Kızılcık

1. sınıf: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Şaban(Örgün ve İkinci Öğretim)

2. sınıf:  Yrd. Doç. Dr. Ömer İshakoğlu (Örgün ve İkinci Öğretim)

3. sınıf: Prof. Dr. Mehmet Yavuz (Örgün ve İkinci Öğretim)

4. sınıf:Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı (Örgün ve İkinci Öğretim)

Çift Anadal-Yandal Programı Danışmanı: Esra Yakupoğlu Erket

Arap Dili ve Edebiyatı Mezunlarının Çalışma Alanları

Anabilim dalımızda lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz  aşağıda belirtilen iş alanlarında görev alabileceklerdir:

-Dışişleri Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı (Öğretmen)

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

-Devlet Arşivleri

-Hastanelerde Sağlık Hizmetleri (Tercüman)

-Türk Hava Yolları ve Diğer Özel Hava yolu Şirketleri

-Özel Eğitim Kurumları ve Yabancı Dil Kursları

-Üniversitelerin Arap Dili ve  Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak akademisyen olarak görev alabilirler.

-Turizm ve Seyahat Şirketleri

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-İthalat ve İhracat Şirketleri

-TRT ve Diğer Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları

-Vakıflar Genel Müdürlüğü-Bankalar

-Tercüme Büroları

 gibi iş alanlarında çalışabilirler.

11/08/2011
11559 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00