Fiziki Antropoloji

Fiziki Antropoloji Fiziki Antropoloji insanı fiziksel ve biyolojik özellikleri yönünden inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının temel ilgi alanı, insan topluluklarının fiziksel ve biyolojik açıdan neden birbirlerine benzedikleri/benzemedikleri ve nasıl değiştikleridir. Bu kapsamda, insanın yeryüzüne yayılışı (göçler), bu esnada geçirilen fiziksel ve genetik değişimler, maruz kalınan adaptasyonlar ve doğa-insan ilişkileri (insan ekolojisi) incelenen konular arasında yer alır. Fiziki antropologların odaklandıkları diğer bir konu da kültür-çevre-biyoloji (genetik) etkileşimini anlamaktır. Bu bakış açısıyla insanın büyüme ve gelişmesi (oksoloji), fiziksel boyutları (antropometri) ve karşılaştığı hastalıkların kültür-çevre-biyoloji (genetik) etkenleriyle nasıl şekillendiği ortaya konulmaya çalışılır. Fiziki antropologların teorik çalışmalardan ve alan araştırmalarından elde ettikleri bilgiler günlük hayatın çeşitli alanlarında kendilerine uygulama alanı bulur. Başta ergonomi ve spor bilimleri olmak üzere beslenme ve diyetetik, pediatri, popülasyon genetiği, halk sağlığı vb. alanlarda bu bilgiler interdisipliner bir tarzda hayata geçirilir.
06/12/2016
1480 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00