Yrd. Doç. Dr. R. Ebrar Akıncı

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Rabia Ebrar Akıncı
İletişim Bilgileri   : E-posta: ebrarakinci@hotmail.com
2. Doğum Tarihi : 18 Mayıs 1975
3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans  Felsefe İstanbul Üniversitesi 1992-1996
Yüksek Lisans Felsefe Tarihi İstanbul Üniversitesi 1996-2000
Yüksek Lisans Antropoloji Yeditepe Üniversitesi 2000-2004
Doktora Sosyal Antropoloji Yeditepe Üniversitesi 2004-2009
5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (2014- )Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (2010- 2013)
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Akıncı, Ebrar. 2006. Mögön Sagan Toolay Ooldun Toolu, Kiril Harfli Metin, Transkripsiyonlu Metin, Çeviri, Sibirische Studien/Sibirya İncelemeleriEd. Mehmet Ölmez, Band 1, Nummer 1, Sommer 2006. Göttingen- İstanbul, s.9-62.Akıncı, Ebrar. 2013. Kentsel Dönüşüm Sarmalında Bir “Entegrasyon” Projesinin Düşündürdükleri: Esenyurt Fatih Mahallesi Romanları. T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2013. İstanbul.s. 5-26. (Matbaa Aşamasında).Akıncı, Ebrar. 2013. Alday’ın Övgüsü: Bir Şaman Ayini (Kiril Harfli Metin- Transliterasyonlu Metin- Çeviri) Sibirische Studien/Sibirya İncelemeleri Ed. Mehmet Ölmez, Göttingen- İstanbul (Yayın aşamasında)
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.Akıncı, R. Ebrar ve Dok, Birol. 2013. Tsengel Tuvalarının Türkiye Deneyimi: Kültür ve Dil Varlığının Canlandırılmasında Kültür Aşırı Girişimler. Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları: '4. 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı. Editörler. Marcel Erdal, Yunus Koç. Mikail Cengiz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. S. 73-84.The 2nd International Conference: Biomedical Sciences and Methods in Archaeology 15-18 September 2011, Yeni Yuzyil University, Kusadası (Ephesus), Turkey, ""Perspectives on Shamanism and representation of Shamanic world view in material Culture" (Bildiri genişletilerek kitapta bölüm olmak üzere “Şamanizm: Bilincin Farklı Halleri ve Evrensellik Dilemması” başlığıyla makaleleştirilmiştir, basım aşamasındadır).Akıncı, Ebrar, “Tsengel Tuvalarında Şagaa(Yeni Yıl / Bahar Başlangıcı) Kutlamalarında İkram veSunaklar” Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16- 17 Kasım 2005, İstanbul. (Akıncı, R. Ebrar. 2007. “Tsengel Tuvalarında Şagaa” Kültür Tarihimizde ÇeyizEd. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç. İstanbul: Picus Yayınları, s. 260-74).Akıncı, Ebrar, “Batı Moğolistan Tsengel Tuvalarının Yerleşimlerinde ve Göçer Yurtlarında Mekan Kullanımı ve Bazı Özel Semboller” Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13-14 Nisan 2005. (Akıncı, R. Ebrar. 2008. “Tsengel Tuvalarında Mekân Düzeni”. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler. Ed. Emine Gürsoy Naskali, Erdal Şahin, İstanbul: Picus Yayınları, s. 414-22).
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler Akıncı, Ebrar. 2006. Sosyal Antropolojide Alan Çalışması: “Katılarak Gözlem” Yöntemi, Aşamaları, Yazın ve Bazı Sorunsallar. Felsefe ve Sosyal Bilimler. Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri. Muğla: Vadi Yayınları. S.481-91..
7.6. Diğer Yayınlar
8.ProjelerRomanların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu Projesi, Esenyurt Belediyesi. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. İSTKA/2010STB. Eğitim Koordinatörü, 2012.Batı Moğolistan Tsengel ve Hovd Tuvalarında Alternatif Şamanlığa Erme Hikayeleri, Tsengel’de Şamanik Uygulamalar ve Doğa Üstü Güç Elde Etme Yöntemleri, TÜBİTAK Projesi SO-BAG 105 K113, Proje Yöneticisi, Nisan- Eylül 2006 Rusya Federasyonu Tuva Özerk Cumhuriyeti Başkenti Kızıl’da Sağlık Uygulamaları Yapan Kent Şamanları ve Kırsal Bölgedeki Geleneksel Şamanlar Hakkında Sosyal Antropolojik (Etnografik) Alan Araştırması: Modern ve Geleneksel Şamanların Şamanlığa Başlangıç Öyküleri, Şamanlık Uygulamaları ve Sağaltımda Kullandıkları Yöntemler, TÜBİTAK Projesi SO-BAG 106 K115, Proje Yöneticisi, Haziran-Ekim 2006.Moğolistan Bayan Ölgiy Aymağı Tsengel Tuvaları’nda Göçerlerin Yaz Faaliyetleri ve Yaz Törenleri konulu saha araştırması. Araştırmayı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Temmuz- Ağustos 2004.“Homdu Nehri Çocukları” Başlıklı Etnografik Belgesel Film Projesinin Araştırması ve Danışmanlığı, Projeyi Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: Burla A.Ş., Kültür Bakanlığı Sinema Fonu, 2003-2006.Moğolistan Bayan Ölgey Aymağı Tsengel Tuvaları’nda Şagaa (Yeni Yıl) Kutlamaları konulu saha araştırması. Araştırmayı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Aralık 2003-Mart 2004 Moğolistan Bayan Ölgiy Aymağı Tsengel Tuvaları ve Şamanizm konulu etnografik saha araştırması. Araştırmayı Destekleyen Kurumsal Burslar: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Moğolistan Eğitim ve Kültür Bakanlığı Araştırma  Bursu ve Türk Tarih Kurumu Araştırma Destek Bursu. 2002 (Temmuz) – 2003 (Ocak)
9.İdari Görevler Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölüm Başkanı (Kurucu) 2010- 2013Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Antropolojisi Anabilim Dalı Başkanı (Kurucu), 2012- 2013Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Üyesi, 2010-2013Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Merkezi (YESGUM) Yönetim Kurulu Üyesi, 2011- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2012-2013
 
06/03/2014
5329 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00