Perge’nin ABD Turu

 

PERGE’NİN 2011 AMERİKA TURU

Klasik arkeoloji alanında en uzun soluklu Türk kazısı olan Perge Kazıları’nın 65. Yılını kutlamak amacıyla, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Antalya Bölgesi Araştırma Merkezi tarafından Mart 2011’de Antalya Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nde (AKMED), Mayıs 2011’de ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen sempozyum ve poster sergisinin ardından, merkezi Washington D.C.’de bulunan American Friends of Turkey (AFOT) benzer bir etkinliğin Amerika’da tekrarlanmasını teklif etmiştir.

Bu davet üzerine Türkiye’deki sergilerden farklı konseptte, öncelikle Perge antik kentini tanıtmaya odaklanan yeni bir sergi hazırlanmıştır. Panoların görsel tasarımını, önceki sergilerde olduğu gibi Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe yapmıştır.

Perge Kazıları Başkan Vekili Prof. Dr. İnci Delemen 20 Ekim – 11 Kasım 2011 tarihlerinde Amerika’daki beş merkeze sergiyi taşımış ve sergiye paralel olarak “Discovering Perge: Celebrating 65 Years of Excavations on Turkey’s Mediterranean Shore – Perge’yi Keşfetmek: Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarında 65 Yıl Süren Bir Kazı” başlıklı yedi konferans ve “Roman Imperial Portraits from Perge – Perge’den Roma Dönemine ait Emperyal Portreler” başlıklı bir seminer vermiştir.

Perge’nin Amerika’daki turu Connecticut Central State Üniversitesi’nde başlamıştır. Serginin açılışı 20 Ekim 2011, konferans ise 21 Ekim 2011 tarihinde yapılmıştır. Sergi 23 Ekim 2011 tarihine kadar devam etmiştir. Üniversitenin Sanat Bölümü ve yerel Türk birlikleri etkinliğe özel ilgi göstermiştir.

Benzer bir etkinlik Boston’da, başta Doç. Dr. Christopher Roosevelt olmak üzere, Boston Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nün konuksever yardımlarıyla sürdürülmüştür. 24 – 27 Ekim 2011 tarihlerinde izleyicilere açılan sergi, 26 Ekim 2011 tarihli konferansla desteklenmiştir. Konferansa ülkemizin Boston Başkonsolosu Murat Lütem de katılmış ve konferans sonunda sorduğu “Tarihsel ve kültürel değerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Yönetim ne yapmalı?” sorularıyla yararlı bir soru-cevap süreci başlatmıştır. Dinleyicilerin, Boston Museum of Fine Arts’tan Türkiye’ye iade edilen, Perge’ye ait Herakles Farnese heykelinin üst yarısına ilişkin gelişmelere dair merak ve ilgileri özellikle dikkat çekmiştir. “Heykel nasıl kaçırıldı?”, “Önlemler nasıldı, nasıl olmalı?”, “Heykel Boston’a ne şekilde getirildi?” gibi sorular birbirini izlemiştir. Konferansa Boston Museum of Fine Arts’tan da katılım olmuştur.

Boston’ın ardından Washington D.C. Perge’nin Amerika turuna önemli bir durak sağlamıştır. Perge sergisi, 30 Ekim 2011 günü Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen Amerikan – Türk Kurulu Yıllık Toplantısı’nda izleyicilere sunulmuştur. Sergi 1 Kasım 2011 tarihinde Büyükelçilik Residansı’na taşınmıştır. Başkentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan Türk Residansı’nda, sergiyi tamamlayan iki konferans verilmiştir. Konferanslardan ilki 1 Kasım 2011 tarihinde Sanat ve Edebiyat Alanında Çalışan Kadınlar Ulusal Birliği (National Association of Women in Arts and Letters) toplantısı, diğeri 2 Kasım 2011 tarihinde AFOT toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Büyükelçiliğimiz bu etkinliklerde zengin ikramlarla davetlileri ağırlamıştır. Washington D.C.’deki etkinlikler 3 Kasım 2011 günü Georgetown Üniversitesi’ndeki konferans ile sürdürülmüştür. Konferanslarda dinleyicilerin ilgisini özellikle Perge’nin su sisteminin çektiği gözlemlenmiştir. Perge’nin Herakles Farnese’sine dair sorular bir kez daha ön plana çıkmıştır.

 

Dördüncü aşamada, sergi 4 Kasım 2011 günü Philadelphia Drexel Üniversitesi’ne götürülmüş ve 7 Kasım 2011 tarihinde konferans tekrarlanmıştır. Bu kez Türkiye’yi ziyaret etmiş ve arkeolojik değerlerini bizzat görmüş kişiler ile Türk öğrenciler, dinleyicilerin çoğunluğunu meydana getirmiştir. Özellikle mühendislik alanında öğrenimlerini sürdüren gençler, tonoz türlerinden kültürel mirasın korunmasına dek çeşitlilikleriyle dikkat çeken sorular yöneltmiştir.

Perge’nin Amerika’daki beşinci ve son durağını Virginia Üniversitesi oluşturmuştur. Arkeoloji lisans üstü programında Prof. Dr. John Dobbins ve Doç. Dr. Tyler Jo Smith’in öğrencilerinin yardımlarıyla 8 Kasım 2011 günü kurulan sergi 9 Kasım 2011 akşamı yüksek katılımlı konferans ile devam etmiştir. Ertesi gün aynı çatı altında Perge kaynaklı emperyal portrelere dair bir seminer düzenlenmiştir. Seminere üniversite yönetiminden de katılım olmuştur.

Perge Kazıları ile ilgili etkinlikler American Friends of Turkey (AFOT), Assembly of Turkish American Associations (ATAA) ve bünyesindeki Türk kültür dernekleri, Washington Kültür Ataşeliği, American Institute of Archaeology (AIA) ve yukarıda adı geçen üniversitelerin sponsorluğu altında düzenlenmiştir. Özellikle Boston ve Virginia üniversitelerindeki meslektaşlarımızın değerli destekleri için teşekkürlerimiz sonsuzdur, onlarla işbirliğimizi sürdürmeyi içtenlikle ümit ediyoruz. Amerika’da yerleşmiş yurttaşlarımızın yardımları da yoğun olmuştur, konukseverliklerini daima minnettarlıkla hatırlayacağız.

Perge’nin Amerika turu kapsamında gerçekleştirdiğimiz sergiler ve konferanslar büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Sergileri yaklaşık 1200 ziyaretçi gezmiş, konferanslar ve semineri ise yaklaşık 450 kişi izlemiştir. Dinleyicilerin, meslektaşlarımızın ve öğrencilerin Perge’ye gösterdikleri ilginin yanı sıra kültürel mirasın korunması ve eski eser kaçakçığı konularına duydukları merak ve pozitif yaklaşım, yoğun ve yorucu programı zevkli ve değerli kılmıştır. Benzer programları ileride de sürdürmeyi umuyoruz.

 İnci Delemen

13/12/2012
1222 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00