Yeni Yayınlar


Merkezimiz bünyesinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak 2010 yılından itibaren basılan yayınlar: Abbasoğlu, H. “Perge 2009”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2010-8, s. 73-80. Delemen, İ. “A Bust of Antinous from Perge”, Adalya XIII, 2010, s. 183-194. Özdizbay, A. “Perge’den bir İmparator Kültü Rahibi Portresini Kimliklendirme Önerisi”, Adalya XIII, 2010, s. 195-203. Çokay-Kepçe, S. “Pamphylia’da Klasik Dönem’de Saptanan Yerel ve Yunan Unsurlar Üzerine bir Değerlendirme”, ColloquiumAnatolicum IX, 2010, s. 213-227. Delemen, İ. "The Colossal Statue of Lucius Verus Recently Discovered in Perge", Adalya 14, 2011, 297-314. Erol Özdizbay, A. "Perge Sikkelerinde Agonistik Ödül Taçları" Adalya 15, 2012, 203-222. Turak, Ö. "Perge’den Attika Tipinde Dionysiak Bir Lahit" Adalya 15, 2012, 223-247. Özden-Gerçeker, S. "Perge’den İki İtalyan Sigillata Fragmanı" Adalya 15, 2012, 159-170. Delemen, İ. “Perge’nin Gezen Heykellerine Yeni Örnekler”, Haberler 34, 2012, 15-16. Turak, Ö. "Perge’nin Kuzey-güney Doğrultulu Sütunlu Caddesi’nden İdeal Bir Kadın Başı" Adalya 16, 2013, 85-92. Abbasoğlu, H.-Akçay-Güven, B., "Perge'den bir bütün olarak Herakles Heykeli", Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan'a Sunulan Makalelerİstanbul  2013, 1-12. Delemen, İ. "Perge'den Yeni bir Isis Başı ve 1973 ile 2010 Arasında Karşılıklı Katkılar", Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler, İstanbul  2013,175-186. Çokay-Kepçe, S. "Pamphylia Bölgesinde "Kuzey Suriye Mortariumları", Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan'a Sunulan Makalelerİstanbul  2013, 165-174. Delemen, İ. -Koçak, E. "Dans Eden Attis: Perge Macellumu’nda Bulunmuş Bir Bronz Heykel", Adalya 17, 2014, 123 – 144. Özdizbay, A. Perge’nin M.S. 1.-2. yüzyıllardaki Gelişimi/Die stadtentwicklung von Perge im 1.-2.Jh.n.Chr., İstanbul 2012. Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe’nin “Perge Batı Nekropolisi Kontekst Buluntuları” adlı monografisi baskıya verilmek üzere son aşamasındadır.  
04/12/2012
1241 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00