TEZLER

Doçentlik ve Doktora Tezleri:

Abbasoğlu, H., Pamphylia Bölgesi Roma Devri Hamamları, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1982.

Akçay Güven, B., Pamphylia Bölgesi Roma Dönemi Portreciliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

 Alanyalı, H.S., Das Friesprogramm des Theaters von Perge in Gallienischer Zeit, Klassisches Archäologische Institut der Universität Wien, Viyana,  1999.

 Atik, N.: Die Keramik aus den Südthermen von Perge, Archäologisches Institut Freiburg, Feriburg, 1989.

 Bulgurlu, S., Perge Kenti Hellenistik Güney Kapısı ve Evreleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.   

 Çelgin, A.V., Termessos Kenti Nekropolleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.

 Çokay-Kepçe, S., Karaçallı Nekropolü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.

 Fırat, N., Perge Konut Alanı Keramiği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.

 Işıklıkaya, I., Perge Mozaikleri, Macellum, Geç Dönem Meydanı Doğu Portiği ve Güney Hamam, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

 Özdizbay, A., Perge’nin M.S. 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

 Öztürk, A., Die Architectur der Scanae Frons des Theaters in Perge, Technische Universität Cottbus, Cottbus, 1999.

 Türkmen, M., Pamphylia ve Kilikia’da Severuslar Dönemi Mimari Bezemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

Turak, Ö., Roma Dönemi Pamphylia Lahitleri ve Atölye Sorunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

 Zeyrek, T.H., Perge Doğu Konut Alanı 1989-1998 Kazılarında Ortaya Çıkarılan Evler, Mimari Açıdan Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.

 Yüksek Lisans Tezleri:

 Akçay, B., Perge Güney Hamamı Heykeltıraşlık Eserleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

 Alanyalı, H.S., Zur Gigantomachie des Theaterfrieses von Perge, Klassisches Archäologische Institut der Universität Wien, Viyana, 1996.

 Aydoğan, Ş., Pamphylia Bölgesi’nde Bulunan Lahitler. Yayınlanmış Örneklerin Tipolojik Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998.

Bilgin, S. Perge Kazılarında Bulunmuş Damgalı Unguentariumlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.

 Çağlayan, Ç., Perge Antik Kentinde Suyun Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009.

 Çokay, S., Antik Çağ’da Aydınlatma Araçları ve Perge Pişmiş Toprak Kandilleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.

 Demir, Ç., Antik Çağda Cam ve Perge Konut Alanı “A” Evi Cam Eserleri Kataloğu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

Erdek, Ş. Perge Mozaiklerinin Korunması, Sergilenmesi ve Bakımı: Yöntem Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul , 2012

 Erol, A., Perge Kazı Sikkeleri: 1989-1998, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005. 

 Fırat, N., Perge Konut Alanı Kullanım Keramiği: Tipolojik İnceleme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992.   

 Köker, H., Perge Kazı Sikkeleri: 1999-2004, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.           

 Özdizbay, A.. Perge Batı Nekropolisi M2 Mezar Yapısı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

 Özgülnar, N., Perge Kazılarında Bulunmuş Takılar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

 Şen, N.T., Perge Akropolisi Kazı Sikkeleri: 1994-2003, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.

 Şentürk, Hande, Pamphylia Bölgesinde Perge’ye Ulaşan Yollar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

Toprak Cihan, Ö. Perge Batı Nekropolisi 169 Numaralı Parselde 1997-2007 Yılları Arasında Günışığına Çıkarılan (Çitle Çevrili Alan) Mezar Yapılarının Bozulma Nedenleri, Koruma ve Sergileme Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.  

 Turak, Ö., Pamphylia Bölgesinde Bulunan Attika Tipi Lahitler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.

 Türkmen, M., Perge Aşağı Şehir Surlarında Roma Dönemi Uygulamalarına İlişkin Gözlemler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

04/12/2012
2945 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00