Perge: “65 Yılda 50 Kazı Sezonu”

Merkezimizin 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel başkanlığında başlattığı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, 2010 yılında 65. yılını 50. kazı sezonu ile tamamlamıştır. Bu vesileyle Antalya ve İstanbul’da, 50 kazı sezonu boyunca bir arkeoloji okulu kimliğiyle devam eden Perge Kazısı’nın bilim dünyasına kazandırdığı değerleri anlatan bir sempozyum ve fotoğraf sergisi merkezimizin organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

“65 Yılda 50 Kazı Sezonu” başlıklı sempozyum ve serginin ilk ayağı, Antalya’da 19 Mart 2011 tarihinde Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nde (AKMED) yapıldı. Enstitü müdürü Kayhan Dörtlük ve 1988’den bu yana Perge Kazı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda Özgür Turak (M.A.) “Perge’de Bulunan Roma İmparatorluk Dönemi Figürlü Frizli Lahitleri: İki Lahit İki Atölye”, Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe “Perge Batı Nekropolisi Konteks Buluntuları”, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal “Perge’den İnsan İskelet Kalıntıları”, Dr. Işıl R. Işıklıkaya “Perge Mozaikleri ve Akdeniz Havzası Ekolleri İçerisindeki Yeri”, Buket Akçay-Güven (M.A.) “Perge’den İkinci Kez İşlenmiş Portreler”, Prof. Dr. Oğuz Tekin “Perge Kazı Sikkeleri”, Dr. Aşkım Özdizbay “Perge’nin Kayıp Yapıları: Lokalizasyonu Henüz Yapılmamış Yapılar ve Öneriler”, Prof. Dr. İnci Delemen “Perge’den Son Buluntu: Kolossal Lucius Verus Portre Heykeli” başlıklı bildirilerini sundular. Son konuşmacı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu  “Perge: 65 Yılda 50 Kazı Sezonu” başlıklı konuşması ile 50 kazı sezonunun bulgularını özetledi. Konuşmaların ardından AKMED Sergi Salonu’nda “Fotoğraflarla 65 Yılda 50 Kazı Sezonu” isimli sergi ziyaretçilere açıldı. Etkinlik uluslararası düzeyde katılım bulmasının yanı sıra, özellikle yerel basında çeşitli yazılara konu oldu.

Sempozyumun ikinci ayağı 17 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nün ev sahipliğinde Kuyucu Muratpaşa Medresesi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Tuna ve Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nun yaptığı sempozyuma Özgür Turak (M.A.), Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe, Dr. Işıl Işıklıkaya, Buket Akçay-Güven (M.A.), Prof. Dr. Oğuz Tekin, Dr. Aşkım Özdizbay ve Prof. Dr. İnci Delemen Antalya’da sundukları bildirileri ile katılırken, Prof. Dr. Wolfram Martini, “15 Jahre Forschung auf der Akropolis von Perge”, Yüksek Mimar Saadet Sayın, “Perge Hellenistik Dönem Kapısı Restorasyon Projesi” başlıklı bildirilerini sundular. Sempozyum, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nun kazı tarihini anlatan konuşması ile sona erdi. Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Salonu’nda “Fotoğraflarla 65 Yılda 50 Kazı Sezonu” sergisi ziyaretçilere açıldı. Perge’nin 50 kazı sezonuna odaklanan sergide, Perge’de üç kuşak başkanın yönetimi altında sürdürülen kazıların kazandırdığı bulgular, restorasyon ve konservasyon çalışmaları, Perge’ye emek verenler ve kazı anılarını yansıtan fotoğraflar 29 Mayıs 2011 tarihine kadar ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar Merkezinin düzenlediği bu iki etkinlik ile en uzun soluklu Türk kazısı olan Perge, bilimsel çevreye, öğrencilere ve diğer katılımcılara tanıtılmıştır.

 

03/12/2012
2092 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00