Telefonlar / e-posta / Sosyal Medya

Tel : (+90) 0212 440 00 00 Faks :  (+90) 0212 512 21  40 [Edebiyat Fakültesi Sekreterliği] Dahili Hatlar: ....440 no'lu oda: ........Prof. Dr. Hürriyet Özden Sözalan ....439 no'lu oda: ........Doç. Dr. Hasine Şen Karadeniz [hasine.senistanbul.edu.tr / hasinesenttmail.com] ....438 no'lu oda: 15900 ........Yrd. Doç. Dr. Sema Bulutsuz ........Yrd. Doç. Dr. Nezir Yunusoğlu ........Yrd. Doç. Dr. Sinem Yazıcıoğlu [sinemyazistanbul.edu.tr] ........Yrd. Doç. Dr. İrfan Cenk Yay [cenkyay@istanbul.edu.tr / cenkyay@yahoo.com] ....441 no'lu oda: 15890 ........Yrd. Doç. Dr. Güniz Sertel [gsertelistanbul.edu.tr / ygunizkhotmail.com] ........Okutman Özge Öktem Yay [oktemozge@hotmail.com / ozge.oktemistanbul.edu.tr] ........Araş. Gör. Aşkın Çelikkol [celikkolistanbul.edu.tr / askincelikkolgmail.com]
2014/08/09
1886 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00