Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi:
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1980’li yılların başlarında “Anabilim Dalı”statüsü kazanmadan önce, Amerikan kültürü ve edebiyatı kapsamlarında yürütülen çeşitli akademik çalışmalar, 1930’lu yılların sonunda Halide Edip Adıvar başkanlığında kurulan İngiliz Filolojisi bünyesinde sürdürülmekteydi. Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla 1982 yılında “Amerikan Dili ve Edebiyatı” olarak ilk öğrencilerini kabul eden Anabilim Dalımız, 1987 yılında isim değişikliğine uğrayarak “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı” olarak şu anki halini almıştır ve günümüze uzanan bu zaman dilimi içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Müfredat:
Programımızın öğrencilere sunduğu akademik eğitim, önde gelen uluslararası üniversitelerde benzer programlardakine denk bir müfredat doğrultusunda, edebiyat, kültür, tarih alanlarında derslerden oluşmaktadır. “Amerikan Edebiyatı” başlığı altında verilen temel derslerde, roman, şiir, tiyatro, kısa öykü türlerinde metinler kronolojik olarak ele alınır.  Bu derslerde geleneksel olarak dönemleri ve akımları temsil eden belli başlı yazarlar ve eserleri kadar, geleneğin dışladığı ya da merkezden uzakta tuttuğu metinler ve türlerin örneklerine de yer verilmektedir.   Kültür alanındaki derslerde ise, Amerikan tarihinin ve kültürünün temelinde yatan kavramlardan yola çıkarak, eleştirel bir yaklaşımla, edebi ve kültürel ürünler incelenmektedir. Ayrıca, sadece Amerikan edebiyatına odaklanmakla kalmayıp, günümüz edebiyat ve kültür kuramları ışığında, edebiyat ile edebiyat dışı disiplinlerin ilişkilerinin ele alındığı “Edebiyat ve Tarih”, “Edebiyat ve İdeoloji”, “Edebiyat ve Bilinçdışı” gibi dersler müfredatımızda sunulmaktadır.
Anabilim Dalı Misyonu ve Vizyonu: 
Programımızın misyonu, edebiyatın, dünyaya ve hayata dair basmakalıp düşünce ve önyargıları sorgulayan dönüştürücü işlevinden hareketle ve edebi/kültürel metinler üzerinden, Amerikan kültürü ve tarihine ve bunların dünya tarihi ve kültürleriyle etkileşim sürecine eleştirel açıdan bakan akademik çalışmalar yapmaktır. Bu misyondan hareketle vizyonumuz, tarihsel, kültürel ve edebi ürünleri karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmek; eğitim kadromuzun ve başarılı öğrencilerimizin uluslararası akademik dünyaya yenilikçi ve özgün katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmesine destek olmaktır. 
Yayınlarımız: 
 
*Güncellenecektir*
Mezuniyet Sonrası İş İmkanları:
Programımızın müfredatı mesleki eğitim odaklı değildir. Bununla birlikte,  dört eğitim-öğretim yılı (8 dönem) boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisinin yanı sıra eleştirel/analitik düşünme yetisi kazanmış olarak mezun olan öğrencilerimiz, edindikleri beceriler sayesinde eğitim, iletişim, bilişim, yayıncılık, çevirmenlik, turizm ve finans gibi alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler.
2012/01/27
8096 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00