Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın Tarihçesi

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ilk kez 1933'te Almanya'daki Nasyonal Sosyalist idarenin baskısından kaçan Alman bilimciler tarafından kurulan Romanoloji Bölümü içerisinde bir yan dal olarak kuruldu; daha sonra 1942'de Romanoloji'den ayrılarak 'Alman Filolojisi' adıyla bağımsız bir kürsü niteliği kazandı. Kuruluş aşamasında ilk önce üç yarıyıl Prof. Henning Brinkmann, ardından Prof. Walter Kranz önemli rol oynadılar. 1933'te Prof. Leo Spitzer'in asistanı olarak onunla birlikte gelen Traugott Fuchs 1978'e kadar ders verdi; ayrıca 1948'den itibaren değişik süreler gelen Prof. Gerhard Fricke bölümün gelişmesinde, öğretim üyelerinin yetişmesinde etkili oldu. Yukarıda adı geçen Alman öğretim üyelerinin yanında yetişmiş olan birinci kuşak Türk öğretim üyeleri Prof. Dr. Safinaz Duruman ve Prof. Dr. Şara Sayın anabilim dalımızın gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Prof. Sayın ve Prof. Duruman'dan sonra ise yine onların öğrencileri olan Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı ve Prof. Dr. Yüksel Özoğuz anabilim dalımızın orta kuşak temsilcileri olarak kendilerinden sonra gelen öğretim kadrosunu yetiştirme görevini üstlenmişlerdir. 1981'de çıkan YÖK yasasına kadar 'Alman Filolojisi' biri tezli olmak üzere 'Alman Dil Tarihi' (Deutsche Sprachgeschichte) ve 'Alman Edebiyatı' (Deutsche Literatur) sertifikalarını verdi. Tezli olarak seçilen sertifikadan altı yarıyıl süren derslerin ardından yazılan 'bitirme tezi' ile yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınavın başarılmasıyla mezun olunuyordu. Doktora programına girmek isteyen, seçeceği bir öğretim üyesi yönetiminde tezini hazırlıyor ve tez savunmasının yanı sıra seçtiği bir yardımcı sertifikanın da sözlü sınavını veriyordu. YÖK yasasıyla birlikte 'Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı' adını alan Alman Filolojisi'nde sertifika programı kaldırıldı, sınıf/yarıyıl uygulaması ile 'ders geçme' sistemine geçildi. Doktora yapabilmek için yüksek lisans/master yapma ve tez aşamasından önce en az bir yıl ders görme zorunluluğu getirildi. 1999 öğretim yılından bu yana ise Amerikan kredi sistemine ve kredi/saat hesaplamasına dayanan bağıl değerlendirme sistemine geçildi. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de hazırlık sınıfı uygulamasına başlanıldı.
05/07/2013
2595 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00