Genel Bilgiler

  Alman Dili ve Edebiyatı programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Ülkemizin koşulları ve öğrencilerimizin beklentisi doğrultusunda yeniden belirlediğimiz programımızın temel amacı, Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde öğrencilerin kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasıdır. Anabilim Dalımızın önkoşulu öğrencilerin Almanca bilgisine sahip olmasıdır. Dersleri izleyebilmek için ileri düzeyde Almanca bilgisi gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılından başlayarak hazırlık sınıfında Almanca öğretilecektir. Lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsar. İlk iki yarıyılda haftalık 20, diğer yarıyıllarda haftalık 18 kredilik ders işlenir. İlk iki yıl Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yapılır. Bu sürede Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılır, Almanca dil becerisinin geliştirilerek alanın gerektirdiği uzmanlık düzeyine getirilmesi amaçlanır. Öğrencilere edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ders programı ilk iki yılda dilbilgisi, yazılı anlatım ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca edebiyat ve dilbilim derslerinde, 3. ve 4. yıllara hazırlık niteliğinde uzmanlık alan bilgileri kazandırılır. Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır. Böyle bir bakış açısı kültürlerarası ve disiplinlerarası bir çalışmayı gerektirdiğinden, edebiyat tarihinin yanı sıra kültür tarihi de ders konuları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. Derslerin başlıca konuları arasında, Almanya’daki sosyal ve politik yapı, tarihsel gelişmeler, düşünce ve sanat alanındaki temel görüşler sayılabilir. 3. yarıyıldan başlayarak sunulan çeşitli seçmeli derslerin yanı sıra 5. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar Edebiyat Çevirisi, Uzmanlık Dili (Wirtschaftsdeutsch) ve Medya Semineri olmak üzere üç grupta toplanan ve öğrencilere belli mesleklere yönelik donanımlar kazandırılmaya çalışan seçmeli dersler de sunulmaktadır. 1 – Edebiyat Çevirisi Her yarıyıl 2 kredilik dersler olmak üzere, 4 yarıyıla yayılan Edebiyat Çevirmenliği seçmeli derslerinin temel amacı, öğrencilere bir meslek olarak edebiyat çevirmenliğini ve edebiyat çevirisinin süreçlerini tanıtmak, ayrıca yayıncılık sektörüne dair genel bilgiler edindirmektir. Bu çerçevede öğrenciler Alman edebiyatı alanında kazandıkları kuramsal bilgileri, yayıncılık sektöründe hangi alanlarda pratiğe dönüştürebileceklerini görmektedirler. Bu alana ilgi duyan mezunlarımız, Almancadan Türkçeye çeşitli eserleri kazandıran çevirmenler, edebiyat eleştirmenleri, redaktörler, editörler ve yayınevi yöneticileri olarak çalışma olanağı bulabilirler. 2- Uzmanlık Dili (Wirtschaftsdeutsch) Dersin temel amacı, özgün metinler, grup çalışması ve projeler aracılığıyla ekonomi alanındaki sözlü ve yazılı Almanca kullanımını, bu alana özgü uzmanlık terimlerini ve bilgilerini öğrencilere kazandırmaktır. Söz konusu dersler öğrencilerimizi Alman Kültür Merkezi ve Alman Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen PWD (Prüfung für Wirtschaftsdeutsch) sınavına hazırlamaktadır. PWD sınavını başaran öğrencilerimiz kendilerine verilen sertifikanın da katkısıyla, ülkemizdeki Türk-Alman şirketlerinde çalışma olanaklarına ulaşmaktadır. 3- Medya Semineri Medya alanına yönelik derslerde mağara resimlerinden mektuba, gazeteye, telefona ve sonunda internete kadar uzanan tarihsel çizgi üzerinden medya kavramı, kuramları ve metinleri tanıtılır. Tüm bunların sonucunda öğrencilerimiz çağımızın temel becerilerinden biri olan medya okuryazarlığı becerisini kazanarak farklı medya kuruluşlarında, haber metni yazarlığı ve çevirmenliği, dergi editörlüğü ve yayıncılığı gibi çok çeşitli alanlarda çalışma olanağına kavuşabilirler. Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler, Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgiler, ayrıca disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman değil, Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar. Bu bilgilerini daha da derinleştirmek ve Alman edebiyatı konusunda uzman filologlar olarak meslek hayatlarına ve akademik çalışmalarına devam etmek isteyenler, Alman dili ve edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz iletişim, tiyatro, işletme, Avrupa Birliği vb. alanlarda yüksek lisans öğrenimine devam edebilmekte, Alman dili ve edebiyatı alanındaki edindikleri bilgiler ve çok yönlü bakış açısı, onlara bu açıdan avantaj sağlamaktadır. Erasmus Programı Almanya’nın çeşitli üniversiteleriyle olan Erasmus programı anlaşmaları çerçevesinde, alanında ün yapmış Alman öğretim üyeleri bölümümüzde konuk öğretim üyesi olarak ders vermektedirler. Öğrencilerimizin Alman kültürünü, yaşam biçimini, üniversitelerini ve iş hayatını tanımalarına fırsat verecek çok sayıda burs olanağı sağlamaktayız: Almanya’da üç haftalık yaz okulu için DAAD bursları Almanya’da dört haftalık yaz okulu için DAAD bursları Almanya’da iki ya da üç aylık IAESTE staj bursları Erasmus Programı çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl Almanya’da (Berlin, Paderborn, Schwäbisch-Gmünd) ve İsviçre’de (Bern) öğrenim görme olanağı Ayrıca Fakültemizde başarılı öğrencilerimizin yandal ve çift anadal öğrenimi görme olanakları da bulunmaktadır.  
30/11/2012
2502 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00