Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı (AMT) 1993 yılında Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay'ın girişimleriyle  kurularak ilkin o tarihlerde Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Yabancı Diller Eğitim Bölümü adı altında anılan Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi'nin Dekanlık binasında eğitime başladı.

1999 yılında Çeviribilim Bölümü'nün düzenlediği Uluslararası Çeviribilim Kolokyumu'nun oturumunda Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Gökberk-Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay

1998 yılında  Çeviri Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Edebiyat Fakültesi'nin ikinci katına taşındı.

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Edebiyat Fakültesi'nin ikinci katına taşınmasının akabinde Çeviri Yüksek Lisans öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte (1999)

2000 yılında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarının açılmasıyla birlikte Çeviribilim Bölümü üç anabilim dalı olarak yapılandı. Hâlen Çeviribilim Bölümü altında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak bir zeminde ve işbirliği içinde çevirmenlik eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak yürütülen yüksek lisans ve doktora programları vardır. Anabilim Dalımızda 3 öğretim üyesi, 2 okutman ve 3 araştırma görevlisinin yanı sıra diğer Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarından, başka Bölüm ve Fakültelerden, uygulama çevrelerinden ve emekli öğretim elemanlarımız arasından çok sayıda akademisyen ve uygulamacı destek vermektedir.

AMT'de Almanca hazırlık sınıfı yoktur, programa Almanca dilinde ÖSS'de başarılı olanlar kabul edilmektedir.

AMT'de öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları bu programda yüksek başarı kazanabilmeleri, altyapı olarak iyi düzeyde ve iletişim amaçlı kullanılabildikleri bir Almancabilgisinin yanı sıra genelde dile ve kültürel konulara duyarlılık ve Türkçe düzeyinin de iyiolmasını gerektirir. Ayrıca çevirmenlik mesleğinin gereği olarak araştırmaya ve kendini geliştirmeye açık olmak öğrenci adaylarımızdan beklediğimiz önemli bir özelliktir. Başarılı öğrencilerimiz Erasmus Programı ile çeviri eğitimlerini bir dönem yurtdışında sözleşmemiz bulunan bölümlerde sürdürebilirler. Yüksek lisans programlarına devam etmek isteyen öğrencilerin de not ortalamalarının yüksek olması gerekmektedir.

Eğitim Hedefleri geniş perspektiflidir; öğrencilerin güncel konularla ve kültürel etkinliklerle yakından ilgilenmeleri, sahip oldukları dillerini çok yönlü olarak kullanıp zenginleştirmeleri eğitimde başarının gereklerindendir. Eğitim programımızın hedeflediği mezun profili; iki dilde çok iyi, üçüncü bir dilde iyi düzeyde; belli bir alanda uzmanlık düzeyinde ve çeşitli alanlarda temel düzeyde çeviri yapabilen; yeni alanlarda araştırma yaparak bilgisini geliştiren ve bunu iletişim süreçlerine yansıtabilen; diller ve kültürler arası iletişimde aktif rol alabilen; çeviri dil ve  iletişim sorunlarına analitik bakabilen ve üst bilgiyle hareket edebilen kültür ve iletişim uzmanıdır.

Mezunlarımızın işyeri yelpazesi de eğitim hedeflerine uygun olarak geniştir. Serbest veya kadrolu çevirmen, şirketlerde uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreterlik, patent ve marka çevirmeni, yönetici asistanı, konsolosluk elemanı gibi işlere mezuniyet sonrası başlanabilmektedir; ayrıca eğitimin geniş kültürel ve bilimsel altyapısı mezunlarımızın alanlarında yönlendirici ve yönetici konumuna kısa zamanda gelmesini sağlayarak; redaktör, proje yöneticisi, çeviri bürosu işletmecisi, çeviri departmanı yöneticisi gibi konumlara gelmesini hızlandırmaktadır; mezunlarımızın bir kısmı da Türkiye'de ve yurtdışında iktisat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çeviribilim gibi bölümlerde ikinci bir eğitimde veya yüksek lisans eğitiminde başarılı olmaktadır.

Öğretim kadromuz, çeviri ve metin üretme deneyimi olan, belli konularda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitimin gerekleri, uzman ve dengeli kadro sayesinde ileri düzeyde karşılanabilmektedir.  Eğitimde,  bilimsel araştırmalarıyla kendisini kanıtlamış akademik bir kadronun varlığı, eğitim kalitesinin ve bilim alanında yeni kuşakların yetişmesinin de altyapısını oluşturmaktadır.

Eğitimin Yapısı

"Modüler yapı"da olan programımızda, farklı diller, farklı çeviri uygulamaları ve farklı uzmanlık alanları, kendi içinde grup oluşturan dersler biçiminde düzenlenmiştir.

Programımızın hedefi Almanca-Türkçe ikilisinde iki yönlü çeviriler yapabilen çevirmenler yetiştirmektir. Ayrıca üçüncü bir dil (Ek Dil modülü) alınması zorunludur. AMT için Ek Dil halen İngilizce'dir. Bu dilin de Türkçe'ye ve Almanca'ya çeviriler yapabilecek düzeyde edinilmesi hedeflenmektedir. Ek Dil modülü sıfır düzeyden başlanarak 8 yarıyıl boyunca programımız içinde sunulmaktadır.

Derslerde hem Almanca, hem Türkçe kaynaklar okutulmaktadır ve program derslerin özelliklerine bağlı olarak iki dilli yürütülmektedir. Programımızda Türkçe yürütülebilen derslerin özellikle kuram ve yönteme bilgisine ve altyapı bilgisine yönelik dersleri İngilizce ve Fransızca Anabilim Dalları öğrencileriyle birlikte amfi dersi olarak yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda diller arası iletişime ve çeviriye yönelik bir temel eğitim verildikten sonra 5. yarıyıldan itibaren uzmanlaşma modüllerine başlanmaktadır. Sunulan uzmanlaşma modülleri,Sözlü Çeviri ve Yazılı Çeviri ile İktisat ve Hukuk Çevirisi'dir ve her öğrenci yazılı veya sözlü ve iktisat veya sözlü modül arasında seçim yaparak iki modülde eğitim almak durumundadır. Çerçeve programımızda Yazınsal Çeviri modülü de seçmeli bulunmaktadır. Bu modülün açılması yeter sayıda ilgili öğrencinin bulunmasına bağlıdır.

Uygulamaya dönük ve uygulamayla iç içe bir yapı sergileyen eğitim programımızda, altıncı yarıyılın sonunda altı haftalık bir STAJ  öngörülmektedir.

Sekizinci yarıyılın sonunda, seçtikleri uzmanlık modüllerininin ilgili olduğu alanlarda (veya kendilerini  geliştirdikleri başka bir uzmanlaşma alanında) çeviri becerilerini sergileme, bireysel sorumluluk üstlenme kapasitelerini gösteren  kapsamlı bir Çeviri Projesi yapılması öngörülmektedir. Çeviri Projesi bir mezuniyet çalışması niteliğindedir.

"2007 mezunlarıyla birlikte"

Diğer Olanaklar

Çift Anadal ve Yan Dal Fakültemizde, belli koşulları yerine getiren başarılı öğrencilere, başka bir anabilim dalında çift anadal ya da yandal eğitimi alma olanağı sunulmaktadır. Çift Anadal programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci çift diploma sahibi olmaktadır. Anabilim Dalımız da başka birimlerin öğrencilerine çift anadal ve yan dal kontenjanı sunmaktadır. ERASMUS Değişim Programı  Anabilim Dalımız üç yıldan bu yana Erasmus Değişim Programı ile yurtdışına öğrenci göndermektedir; hâlen aşağıda belirtilen üniversitelere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik değişim anlaşmamız vardır: Burslar Öğrencilerimizin Alman Akademik Değişlim Kurumu'ndan (DAAD) ve benzeri başka kuruluşlardan burs alma olanakları vardır. Başarılı öğrencilerimizi bu olanaklar hakkında bilgilendirerek ve referansla başvurularını desteklemekteyiz.   Türkiye'de Çeviri Bölümleri'nin kurulmasına yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. : http://www.sakine-eruz.com/ceviribilimsel-kaynaklar-sakine-eruz-esen/tuerkiyede-ceviribilim-bolumlerinin-kurulmasi/index.php  (Metin Sâkine Eruz'un 2003'te yazdığı Çeviriden Çeviribilim'e başlıklı kitaptan alıntılanmıştır, kitap tükenmiştir.)