Faydalı Linkler

Erasmus Sözleşmemiz Bulunan Çeviribilim Bölümleri
Avrupa’da Çeviribilim Bölümleri çeviri kavramı dışında kültür, uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar gibi farklı adlar altında anılmaktadır. Graz, Mainz (Germersheim) ve Napoli  Üniversitesi’nin bu bölümlerinde 3000′e yakın öğrencisi akademik çeviri eğitimi almaktadır. Bu bölümlerde 10′un üstünde yabancı dil ve kültürde çeviri ve çeviribilim eğitimi verilmektedir. Bonn Üniversitesi’nin daha farklı bir yapılanması bulunmaktadır.
 
Bonn Üniversitesi – Doğu ve Asya Dilleri Bölümü http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/orientalische-und-asiatische-sprachen/
(Universität Bonn - Abteilung für Orientalische und Asiatische Sprachen)
 
Graz Üniversitesi - Kuramsal ve   Uygulamalı Çeviribilim Enstitüsü http://www.uni-graz.at/itat/
(Universität Graz - Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft)
 
Mainz Gutenberg Üniversitesi - Germersheim Çeviribilim, Dilbilim ve Kültürbilim Bölüm http://www.fb06.uni-mainz.de/
(Universität Mainz - Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft)
 
“L'Orientale” Napoli Üniversitesi http://www.unior.it/index2.php?content_id=6782&content_id_start=1/
EdebiyatDilbilim ve Karşılaştırmalı Bilimsel Araştırmalar Bölümü
(University of Naples “L’Orientale” - Department of Literary, Linguisticsand Comparative Studies)
 
Çeviribilimle İlgili Yayınlara Yönelik Linkler
İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi (2008) http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/ceviri/issue/archive
Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi (2005) http://ceviribilim.com/
Sâkine Eruz Kişisel Web Sayfası (Çeviribilimsel yayınlar) http://www.sakine-eruz.com/
Çeviribilim ve Mesleki İletişim Dergisi http://www.trans-kom.eu/
(Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation)
 
Ulusal Dernekler ve Birlikler
Çeviri Derneği (1999) http://www.ceviridernegi.org/
Çeviri İşletmeleri Derneği (2007) http://www.cid.org.tr/
Çevirmenler Meslek Birliği (2006) http://www.cevbir.org/
Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (2010) http://www.tuceb.com/
 
Ulusal Kurum Linkleri
Avrupa Birliği Bakanlığı http://www.abgs.gov.tr/
Mesleki Yeterlilik Kurumu http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/2013/300113/CEVIRMEN_Seviye_6_UMS.pdf
(Ulusal Meslek Standardı : Çevirmen Seviye 6)
 
Uluslararası Kurum Linkleri
Alman Akademik   Değişim Servisi http://www.daad.de/
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
Avrupa Birliği http://europa.eu/index_de.htm
(Europäische Union)
Avrupa Komisyonu Çeviri Genel Müdürlüğü http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_de.htm
(Europäische Kommission Generaldirektion Übersetzung)
Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_de.htm
(Europäische Kommission Generaldirektion Dolmetschen)
Avrupa Komisyonu - Alfabetik Endeks http://ec.europa.eu/atoz_de.htm
(Europäische Kommission - Alphabetisch geordnetes   Inhaltsverzeichnis)
Orient-Institut http://oiist.org/
 
Uluslararası Dernekler
Almanya Çevirmenler Birliği http://www.bdue.de/
(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer)
Alman Teknik İletişim ve Bilgi Gelişimi Meslek Birliği http://www.tekom.de/
(Deutsche Fachverband für Technische Kommunikation und   Informationsentwicklung)
Avrupa Çeviribilim Çalışmaları Topluluğu www.est-translationstudies.org/
(European Society for Translation Studies)
Uluslararası Çevirmenler Federasyonu http://www.fit-ift.org/
(International Federation of Translators)
Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği http://www.aitc.ch/
(International Association of Conference Translators)
 
Facebook
İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü Mezunları http://www.facebook.com/groups/iu.amt.mezunlari/
Çeviribilim Dünyası http://www.facebook.com/groups/361763653900612/
 
Çevrimiçi Sözlükler
İki Dilli
Cafeuni Almanca/Türkçe, Türkçe/Almanca Sözlük http://www.cafeuni.de/
LEO http://dict.leo.org/
dic.co Englisch- German Dictionary http://www.dict.cc/?s
Tureng İngilizce/Türkçe, Türkçe/İngilizce Sözlük http://www.tureng.com/
Zargan İngilizce/Türkçe, Türkçe/İngilizce Sözlük http://www.zargan.com/
Microsoft Dil Portalı http://www.microsoft.com/language
Dict.cc Almanca/İngilizce, İngilizce/Almanca Sözlük http://www.dict.cc/
 
Tek Dilli
Türk Dil Kurumu http://tdkterim.gov.tr/bts/
Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/
Duden Sözlük http://www.duden.de/woerterbuch
Leipzig Portalı (Almanca söz öbeklerini içeren kapsamlı bir sözlük) http://wortschatz.uni-leipzig.de/
Langenscheidt Fremdwörterbuch http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html
Wexikon -Synonyme, Fremdwörter und Antonyme http://synonyme.woxikon.de/
The free dictionary http://www.thefreedictionary.com
 
Terim Bankaları
InterActive Terminology for Europe (IATE) http://iate.europa.eu/