Genel Kitaplık

KATALOG Tarama

Taramalarınızı İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin UFUK programı üzerinden yapabilirsiniz.Bunun için tarama sayfasında “yayın türü” ve “kategori” seçiminizi belirtmeniz gerekmektedir.

KÜTÜPHANE DERMESİ

Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nın bugünkü şekli ile kuruluşu 1962 yılındadır. Kitap sayısı 57000 olup 82 tane yazma kitap ve 11 adet yazma defter vardır. 11000 süreli yayının bulunduğu kitaplıkta izlenen 150 süreli yayın sayısı ödenek azlığı yüzünden düşürülmüş, ödeme ile izlenen süreli yayınlar 60 dolayına inmiştir. Değişim ve bağışlar bu sayının dışındadır. Genel kitaplıkta ayrıca 172 Doçentlik tezi ve 1964’ten bu yana 654 Doktora tezi, 774 Yüksek lisans tezi ile 15291 Lisans tezi örneği vardır. Geniş okuma salonu dışında, bir deposu bulunmaktadır. Kitaplıkta yer kataloğu, seri kataloğu, süreli yayın kataloğu, tez kataloğu, toplu katalog, başvurma kataloğu bulunmaktadır. Fakülte’nin öğretim üyeleri, öğrencileri ve personeli ile, dışarıdan gelen araştırmacılara hizmet vermektedir.

YARARLANDIRMA

Yararlandırma hizmeti kütüphane içi ve dışı olmak üzere iki türlüdür.  Kütüphane içi hizmet fotokopi ve salonda faydalanma olarak sunulmaktadır. Kütüphane dışı hizmet ise üniversite akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Nadir eserlerin kullanım koşulu Dekanlık iznine bağlıdır. Bu eserler, 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla Değişik 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/9/1986 tarihinde kararlaştırıldığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca hizmete sunulmaktadır.  

Kütüphanemizdeki kitap ve dergilerin veri girişinde “İÜ Kütüphane Otomasyon Yazılımı” kullanılmaktadır.Kitap ve süreli yayın veri girişi hala devam etmektedir.Kitap künyelerinde kontroller yapılamadığı için bazı eksiklerimiz olup zamanla giderilecektir. Tam olamasa da şu ana kadar girişi yapılan ve girmekte olduğumuz verilere “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ” web sayfasından “KÜTÜPHANE” seçeneğinden “KATALOG TARAMA” adı altında: http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/default.htm adresinden ulaşılabilir.

ÇALIŞMA SAATLERİ

YAZ DÖNEMİ  8.30 – 17.00

KIŞ DÖNEMİ   8.00 – 16.30

Kütüphanemiz hafta içi her gün açıktır.

TARİHÇE

Edebiyat fakültesi kütüphanesi  1962 yılında  kurulmuştur. Kütüphanemiz; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 08.04.2002 tarih ve 14318 sayılı kararıyla Fakültemizdeki bölüm ve anabilim dalı kütüphaneleri kapatılarak Fakülte Kütüphanesiyle birleştirilmiştir.

Mekan

Kütüphanemiz fakültenin 3. katında bir okuma salonu ve açık raflardan oluşmuş dermesi, nadir eserler bölümü, doktora ve doçentlik tezlerinin bulunduğu bölümler ile hizmet vermektedir. Bununla beraber kütüphaneye ait iki büyük depo, ayrıca lisans tezlerinin yerleştirildiği 2 tez odası bulunmaktadır.

PERSONEL

 

İLETİŞİM

Tel:    (212) 455 57 00  /16030   SAADET KOLENOĞLU
        (212) 455 57 00 / 15894  
        (212) 455 57 00 / 15862

07/02/2012
12646 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00