İstanbul Üniversitesi
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=44700
Export date: Tue Mar 20 4:07:40 2018 / +0000 GMT

Makale çağrısı: Savaş ve Bilim
SAVAŞ ve BİLİM, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Özel Sayısı (Aralık 2018)
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü tarafından yayımlanan Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin (EBSCOhost, Ulakbim), Aralık 2018 sayısı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının 100. yılı anısına, Özel Sayı olarak yayımlanacaktır.
Özel sayının teması, SAVAŞ VE BİLİM olarak seçilmiştir. Bu sayıda yayımlanacak makalelerin konusu Birinci Dünya Savaşı ile sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu, Milli Mücadele dönemi yanında, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi Türkiye topraklarında önemli etkileri olmuş savaş dönemlerindeki bilimsel araştırmalar ve mühendislik çalışmaları, savaş teknolojisi ve silahlar (geleneksel ve modern), savaş alanındaki bilim insanları, bilimsel keşif ve buluşlarla savaşlar arasındaki karşılıklı etkileşim, savaş alanında tıbbi uygulamalar, eczacılık ve sağlık hizmetleri, savaş dönemlerinde hastaneler, orduların bilimsel bilgi aktarımındaki rolü ve ilgili diğer konular incelenecektir.
Bu özel sayıya sunulacak makaleler 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/iuoba adresinden DergiPark sistemine yüklenmelidir. Yazarın ismi gizli tutularak iki hakeme gönderilen her makale, değerlendirme sonrasında elektronik ve basılı kopya olarak yayımlanacaktır. Derginin Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları aynı adreste yer almaktadır.
WAR and SCIENCE, Studies in Ottoman Science, Special issue (December 2018) The journal Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science (EBSCOhost, Ulakbim) published by Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History of Science, is projecting to publish a special issue to commemorate the centenary of the ending of the First World War. The special issue will both be published on line and as hard copy in December 2018.
The theme of the special issue is WAR AND SCIENCE, but topics under study will not be restricted to World War I. The
scientific activities, engineering work, war technology, weapons (both traditional and modern), scientists on the theater of war and backstage; the mutual interaction between wars and scientific discoveries, relative technical inventions and innovations; medical and pharmaceutical practices and health services on the battlefield, hospitals at wartime, the role of armies and military personnel in the transmission of scientific and technical knowledge and related topics will be welcomed. The periods under study will cover the military conflicts experienced during the Ottoman Empire, the Turkish War of Independence, as well as the Second World War and the Cold War, which all had significant social and scientific effects on Turkey.
Authors are kindly invited to submit their proposal to the journal through DergiPark (http://dergipark.gov.tr/iuoba) on 15 September 2018 at the latest. Articles will go through a do
Post date: 2018-03-13 09:05:06
Post date GMT: 2018-03-13 06:05:06

Post modified date: 2018-03-13 09:08:57
Post modified date GMT: 2018-03-13 06:08:57

Export date: Tue Mar 20 4:07:40 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://edebiyat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com