Çeviride Araştırma Yöntemleri

Tercümanlar Özgür Karaköse ve Burcu Çelik 19 Aralık 2017 tarihinde saat 14:15
– 15:30 saatleri arasında Çeviride Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında D Blok 4. Kat 12
numaralı derslikte Anabilim dalı öğrencilerimizle çeviri yönergeleri üzerine bir söyleşi
gerçekleştiriyor ve sonrasında bu bağlamda öğrencilerle birlikte çeviri uygulama atölyesi
yapıyor. 

05/12/2017
417 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00