Sosyoloji Çalışmaları ve Göstergebilimsel Yöntem

Çarşamba Toplantıları XXXII

 

“Sosyoloji Çalışmaları ve Göstergebilimsel Yöntem ”

 

Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri

 

11 Ekim 2017 Çarşamba / Saat: 17:00 / Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın otuz ikinci oturumu “Sosyoloji Çalışmaları ve Göstergebilimsel Yöntem” başlığı ile İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri’nin vereceği konferansla devam edecektir.

 

Konferans 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 16:30’daki ikramın akabinde Saat 17:00’de Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda  gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında eğitim gören Nedret Öztokat Kılıçeri, 1985 yılında mezun oldu. Yine aynı bölümden 1990 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında ise doktora öğrenimini tamamladı. 1997 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1999 yılında doçent ve 2006 yılında profesör unvanını almıştır. Yazınsal ve görsel göstergebilim, eleştiri ve Fransız Edebiyatı alanlarında dersler vermekte olup yine bu alanlarda birçok akademik çalışması bulunmaktadır.

Bazı Yayınları

  • Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multilingual, 2005, isbn 975-6008-01-6
  • Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, (yay.haz. Nedret Öztokat) Multilingual, 2004 isbn 975-6542-42-X (Ortak Yapıt)
  • “Görsel Nesnelerin Çözümlenmesinde Göstergebilimsel Yöntem”, Dilbilim Araştırmaları, 1999, Simurg, s.135-141
  • “Anadolu Masalına Göstergebilimsel Bir Bakış”, Millî Folklor, 2015, Yıl 27, Sayı 108, s. 60-74. ISSN: 1300-3984 e-Milli Folklor ISSN: 2146-8087
  • “Tasarım Alanı Olarak Kent Uzamı ve Değişen Kent Algısı”, Dilbilim XXXI, Cilt 1-2014, İstanbul 2017, http://dergipark.gov.tr/iudilbilim, s.1-22 ISSN: 0255-674X
  • “Tiyatroya Göstergebilimsel Bir Bakış”, Günümüz Dilbilimi Çalışmaları, yay. haz. Prof. Dr. Ayşe Kıran ve diğerleri, Multilingual, 2003, s.57-67
  • “Gelenekten Günümüze Görsel Gösterge: Balkan Naci İslimyeli’nin “Suret” Dizisine Göstergebilimsel bir Bakış”, Uşun Tükel’le birlikte-Görsel Göstergebilim İmgenin AnlamlandırılmasıV. D. Günay- A.Parsa,  Es Yayınları, 2012, s.133-152
  • Göstergebilimde Yönelimler: Öznenin Dönüşü”, Dipnot, sayı 1, 2003 Yaz, ss.11-18.

27/09/2017
622 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00