İstanbul Üniversitesi
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=40443
Export date: Sat Feb 24 6:02:30 2018 / +0000 GMT

Sosyoloji Araştırma Merkezi Projesi’ne TÜBİTAK’tan destek


 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlanan TÜBİTAK 1001 Projesi olarak başvurulan “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” başlıklı araştırmamız TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir.  Araştırmada Prof. Dr. İsmail Coşkun yürütücü, Doç. Dr. Betül Duman, Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler, Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk araştırmacı ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar danışman olarak görev yapmaktadır.

Kentsel dönüşüm uygulamaları kentsel yerleşim düzeninde, iktisadi yapılanmasında ve sosyokültürel ilişkilerde önemli değişimler yaratmaktadır. Bu nedenle kentsel çevreleri etkileyen hızlı dönüşümlerin farkında olmak “kentsel dönüşüm yaşlıların ihtiyaç ve beklentilerine nasıl cevap verir?” sorusunu önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kentsel dönüşümün yaşlılar üzerindeki etkilerini ve yaşlıların yaşadıkları kentsel dönüşüm tecrübesine bağlı olarak ne türden tepkiler geliştirdiklerini analiz etmek ve yaşlıların taleplerini ve ihtiyaçlarını merkeze alan kamu politika ve imar düzenlemeleri için bir rehber oluşturabilmektir.

 
Post date: 2017-07-26 14:06:17
Post date GMT: 2017-07-26 11:06:17

Post modified date: 2017-07-26 14:06:17
Post modified date GMT: 2017-07-26 11:06:17

Export date: Sat Feb 24 6:02:30 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://edebiyat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com