RTI (Reflectance Transformation Imaging) for Heritage Conservation in Turkey

Hititoloji Anabilim Dalı ile Liverpool Üniversitesi’nin işbirliğinde yürütülmekte olan

“RTI (Reflectance Transformation Imaging) for Heritage Conservation in Turkey” başlıklı projeye ilişkin çalışmalar 2015 yılından beri de devam etmektedir. Söz konusu çalışma, kültür mirasının özel bir fotoğraflama yöntemiyle, bilgisayar ortamında belgelenmesini amaçlamaktadır.
Bu projeye ilişkin çalıştay 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde 437 no.lu derslikte düzenleniyor.

18/05/2017
401 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00