İstanbul Üniversitesi
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=37470
Export date: Mon Mar 19 14:50:35 2018 / +0000 GMT

Türkiye'de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve 'Kendine Ait Bir Tarih'


c%cc%a7ars%cc%a7ambatoplantilari_31_afis

Çarşamba Toplantıları XXXI

 

“Türkiye'de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve ‘Kendine Ait Bir Tarih' ”

 

Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY

 

27 Nisan 2017 Perşembe / Saat: 17:00 / Amfi 2

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın otuz birinci oturumu “Türkiye'de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve ‘Kendine Ait Bir Tarih'” başlığı ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Fatmagül Berktay'ın vereceği konferansla devam edecektir.

 

Konferans 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 16:30'daki ikramın akabinde saat 17:00'de Edebiyat Fakültesi Amfi 2'de  gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY

 

Prof. Dr. Fatmagül Berktay, eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi'nde (UK) tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul üyesi olan Berktay, İÜ SBF'de “Siyaset Teorisi”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Demokrasi Teorisi”, “Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar”;  Kadın Çalışmaları Bölümü'nde ise “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini verdi. Bir dönem İÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Fatmagül Berktay, çeşitli uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etti.

 

ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde de dersler ve konferanslar veren Berktay'ın Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları alanlarında yurt içinde ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunuyor. Yazarın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996) adlı çalışması Women and Religion adıyla Kanada'da (BlackRose Books, 1998), Tarihin Cinsiyeti  (Metis, 2003) adlı kitabı ise El Huviyye en Nisaiye ‘abr et Tarih başlığıyla Lübnan'da yayımlandı ( Dar Kreideh, 2009). Son iki kitabı Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Dünyayı Bugünde Sevmek –Hannah Arendt'in Politika Anlayışı (Metis Yayınları, 2012) adlarını taşıyan yazar, halen “politik etik” ve “politik kötülük” üzerinde çalışıyor.

 

Bazı Yayınları

  • Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt'in Politika Anlayışı, Metis Yayınları, 2012.

  • Politikanın Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

  • El Huviyye en Nisa abr' et tarih, Dar Kreideh, Beyrut 2009.

  • Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.

  • Women and Religion, A comparative Approach, BlackRose Books, 1998.

  • Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996.

  • Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak, Pencere Yayınları, İstanbul, 1992.

  • The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, Ka-der Press, 2004.

  • Türkiye'de ve AB'de Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar, Ka-Der yayınları, 2004.

  • Türkiye'de Siyaset Bilimi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Özel Sayısı (sayı 40, Mart 2009;. Ahmet Bekmen ile birlikte.)


 

 
Post date: 2017-04-06 06:30:02
Post date GMT: 2017-04-06 03:30:02

Post modified date: 2017-08-03 10:18:28
Post modified date GMT: 2017-08-03 07:18:28

Export date: Mon Mar 19 14:50:35 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://edebiyat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com