Sosyoloji Edebiyatın Nesi Olur?

Sosyoloji Günleri LI

 sogu51_afis-page-001

Sosyoloji Edebiyatın Nesi Olur?
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül

 

13 Aralık 2016 Salı / Saat: 14:00

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının elli birincisi Sosyoloji Edebiyatın Nesi Olur?” başlığı ile Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül’ün vereceği konferansla devam edecektir.

 

Konferans 13 Aralık 2016 Salı günü saat 14:00’da Amfi-4’te gerçekleştirilecektir.

 

Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül

30 Nîsan 1961’de Ankara’da doğdu. 1978’de girdiği Hacettepe Üniversitesi Sosyal Ve İdarî Bilimler (şimdiki Edebiyat) Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden 26 Hazîran 1982’de mezun edildi. Bitirme tezi, Halid Fahri Ozansoy’un Eski Harfli Türkçe Şiir Kitapları Etrafında adını taşır. Aynı üniversitenin yeni kurulan Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı’nda okutman olarak çalışmağa başladı (1 Temmuz 1983). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu (7 Mart 1983) ve Sâmi Paşa-zâde Sezâyi’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı konulu çalışmasıyle “bilim uzmanı” unvanı verildi (17 Eylûl 1984). Aynı yıl, aynı enstitüde doktora öğrencisi oldu (3 Ekim 1984); Hacettepe Üniversitesi’nde de okutmanlıktan ayrılıp lisans eğitimini tamamladığı bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. 30 Mayıs 1988’de XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ başlıklı tezini vererek doktor oldu. Ertesi yıl, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne yardımcı doçent tâyin olundu (Temmuz 1989) ve hâlen bu görevini sürdürmektedir. Kuruluşundan beri İLESAM Üyesi ve 7 Ekim 1999’dan beri de Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme Üyesi’dir. 2003 sonbaharında yayımlanan 160. sayısından itibaren MEB’nın Millî Eğitim Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği yapmıştır. 2003 yılında, Kandille İskandil adlı kitabıyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “en iyi inceleme” ödülünü; Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi altprojesinin başkan yardımcısı olarak çalıştığı “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi” ile de 2007 yılında Elginkan Vakfı’nın Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü almıştır.

 

Telif Ve Tertip Ettiği Kitaplar:

 1. Halid Fahri Ozansoy, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1986, KTB y., 207 s.
 2. Hersekli Ârif Hikmet, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1987, KTB y., 183 s.
 3. Leskofçalı Galib, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1987, KTB y., 171 s.
 4. Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek (müşterek), Ank., 1987, KTB y., 688 s.
 5. Yenişehirli Avni, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1990, KB y., 226 s.
 6. Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları, İst., 1991, KB y., 511 s.;
 7. bs., Hatıralar, Ank., 2007, Hece y., 429 s.; 3. bs., Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 478 s.
 8. Türk Edebiyâtında Siyâsî Rûyâlar, Ank., 1993, Akçağ y., 272 s.; 2. bs., Ank., 2004, Hece y., 301 s.
 9. Ali Ekrem Bolayır’dan Suut Kemâl Yetkin’e Mektuplar, İst., 1996, Oğlak y., 132 s.; Ank., 2012, Kurgan Edebiyat y., 147 s.
 10. Bîgâne Durmayın Âşinânıza-Müftüoğlu Ahmed Hikmet’in Mektup, Şiir Ve Günlükleri, İst., 1996, MEB y., 239 s.

Nahid Sırrı Örik’in Bütün Eserleri:

 1. San’atkârlar, İst., 1996, Oğlak y., 278 s.; 2. bs., İst., 2009, Oğlak y., 292 s.
 2. Yıldız Olmak Kolay Mı?, İst., 1996, Oğlak y., 185 s.; 2. bs., İst., 2009, Oğlak y., 210 s.
 3. Kırmızı Ve Siyah, İst., 1997, Oğlak y., 186 s.; 2. bs., İst., 2009, Oğlak y., 191 s.
 4. Eve Düşen Yıldırım, İst., 1998, Oğlak y., 216 s.; 2. bs., İst., 2009, Oğlak y., 220 s.
 5. Resmin Gölgesi Şiire Düştü-Türk Edebiyatında Tablo Altı Şiirleri, İst., 1997, YKB y., 209 s.
 6. Paşabey-zâde Ömer Âli Bey, Türkmen Kızı, Isparta, 1997, Zağnos Kültür Ve Eğitim Vakfı y., 168 s.; Ank., 2012, Kurgan Edebiyat y., 158 s.
 7. Helvacı-zâde Muharrem Hasbi, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1998, Zağnos Kültür Ve Eğitim Vakfı y., 181 s.
 8. Osman Nevres, Hayâtı Ve Eserleri, İst., 1999, MEB y., 202 s.
 9. Kenan Hulûsi KORAY, Beşer Dakikalık Hikâyeler, İst., 2000, TİMAŞ y., 184 s.; Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 193 s.
 10. Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Ank., 2000, TDV y., 577 s.
 11. Salâhaddin Enis ATABEYOĞLU, Bataklık Çiçeği, İst., 2000, Arma y., 168 s.; Ank., 2012, Kurgan Edebiyat y., 195 s.
 12. İbnülemin M. Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şairleri, C. II, Ank., 2001, AKM y.
 13. Kandille İskandil, Ank., 2003, Hece y., 287 s.; İst., 2013, Kitabevi y., 282 s.
 14. Ali Kemâl, Fetret, Ank., 2003, Hece y., 199 s.
 15. Ali Kemâl, Ömrüm, Ank., 2004, Hece y., 210 s.
 16. “XVIII. Asır Biterken Edebî Yenilenmenin Kaynakları Hakkında Bir Deneme” (s. 1-17), “Arayışlar Devri Türk Şiirine Giriş” (s. 18-353), Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. VI, Ank., 2005, AKM y.
 17. XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği: Münif Paşa, Ank., 2005, Elips y., 361 s.; İst., 2014, Dergâh y., 359 s.
 18. Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle-Modern Türk Şiirine Doğru, Ank., 2006, Hece y., 432 s.
 19. Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü-Modern Türk Şiirini Ararken, Ank., 2006, Hece y., 480 s.
 20. Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-I), Ank., 2008, Hece y., 304 s.
 21. Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-II), Ank., 2008, Hece y., 312 s.
 22. Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemâl Akünal, İst., 2010, Kitabevi y., 436 s.
 23. XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Eskişehir, 2012, Anadolu Üniv. y., s. 2-18, 38-57 (Prof. Dr. M. Macit editörlüğünde ortak ders kitabı).
 24. XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ, Ank., 2012, Kurgan Edebiyat y., 292 s.
 25. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân-ı İlâhiyât, Ank., 2013, DİB y., 596 s.; 2. bs., Ank., 2013, DİB y., 596 s.
 26. Babil’le Ebabil, İst., 2013, Kitabevi y., 400 s.
 27. Ali Ekrem Bolayır, Türk Edebiyatının Son Mesnevîsi: Tâir-i İlâhî, Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 153 s.
 28. Kemâl’le İhtimâl: Nâmık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak, İst., 2014, Dergâh y., 138 s.
 29. Candan Geçelim Yâ Hû: XIX. Asrın Şairlerinden Dinî-Tasavvufî Şiirler (1801-1922), İst., 2014, Dergâh y., 667 s.
 30. Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-I: Yenişehirli Avni Bey, İst., 2015, Dergâh y., 660 s.
 31. Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-II: Hersekli Ârif Hikmet Bey, İst., 2015, Kitabevi y., 340 s.
 32. Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-III: Leskofçalı Galib Bey, İst., 2015, Kitabevi y., 162 s.
 33. Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-IV: Osman Nevres Efendi, İst., 2016, Kitabevi y., 572 s.
 34. Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-V: Muallim Naci Efendi, İst., 2016, Kitabevi y., 585 s.

 

 

24/11/2016
1208 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00