Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamek izni işlemleri

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemize yeni (ilkdefa) kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin (Önlisans, Lisans,Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Öğrencisi, vb.) 25 Ekim 2016 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünden gelen yetkililer tarafından ikamet izni başvuruları alınmıştır.

Ancak, 25 Ekim 2016 tarihinde işlemleri yetişmeyen veya eksik evrakı olan yabancı uyruklu (uluslararası) öğrenciler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından15 Kasım 2016 tarihine ikinci bir randevu tarihi verilmiştir.

 

Budoğrultudayabancıuyruklu(uluslararası)öğrencilerin15Kasım2016Salıgünü10.00-16.00saatleriarasındaÖğrenciİşleriDaireBaşkanlığıToplantıOdasındahazırbulunmalarıgerekmektedir.Öncedenrandevualınmış,gerekenevraktoplanmışveödemeyapılmışolarak15Kasım2016tarihindeÜniversitemizegelecekİlGöçİdaresiyetkililerineevrakınıteslimetmeyenöğrencilerinikametizniişlemleriyapılmayacaktır.15Kasım2016tarihiolarakbelirlenenrandevutarihidışındabaşkabirrandevutarihiverilmeyecektir.

 

Üniversitemize2016-2017 eğitim-öğretimyılıGüzyarıyılındagelen/geleceköğrencilerin;

http://www.goc.gov.tre-ikametadresindenikametizniiçinrandevualmasızorunludur.

Öğrencilerin,ikametizniiçingerekenevrakınhepsiniteminetmesizorunludur.

Yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin ikamet izni alabilmesi için gerekli evrak hakkında bilgiye http://ogrenci.istanbul.edu.tr/?p=8683 adresinden erişilebilmekte olup, gerekli evrak bilgisi ekte de gönderilmiştir.

 

Üniversitemize kayıt yaptıran veya yaptıracak olan yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin ikamet alabilmesi için getirmesi gereken evrak listesi aşağıdadır.

01.01.2016 tarihi itibari ile aşağıda belirtilen evrakı eksik getiren veya yanlış getiren kişilerin ikamet başvuruları İl Göç İdaresi tarafından kabul edilmeyecektir.

 İstenilen Evrak

1-      Pasaport fotokopisi (fotoğraflı sayfa, son giriş damgasının olduğu sayfa, eğer vize ile Türkiyeye giriş yapmış ise vizenin olduğu sayfanın fotokopisi)

Uyarı:e-vize ile Türkiyeye giriş yapmış olan kişi e-vize çıktısını ibraz etmek zorundadır.

 2- 18 yaşından küçük olan öğrencilerin;

  • Anne-baba muvaafakatnamesi gereklidir. Muvafakatname’nin içeriğinde annebabanın“

çocuğumun Türkiyede ikamet etmesine , üniversitede okumasına izin veriyorum.”Demesi yeterlidir. Muvafakatname de hem anne hem babanın izni olması gerekmektedir.

 • 18 yaşından küçük olan kişilerde DOĞUM BELGESİ

 

3- Öğrenci belgesi

 • Sigorta tebliğini doldurmak zorundadırlar.

 

 • 4 fotoğraf; biyometrik fotoğraf olmalıdır.

 

 • Pasaportunda isim-soyisim ayrımı yok ise; kendi ülke konsolosluğundan isim-denklik belgesi getirmek zorundadır.(pasaportu fullname olanlar ve soyismi olmayanlar için)

 

 • İlgili öğrenciler randevu alırken bütün bilgilerini doğru yazmak zorundadır.

 

 • ÖĞRENCİLERİN OKUL ADRESLERİNİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRU YAZMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ İKAMET KARTLARI VERİLEN ADRESLERE GÖNDERİLMEKTEDİR VE VERİLEN NUMARAYA MESAJ ATILMAKTADIR.

 

 • 55 tl kart bedeli (ilgili vergi daireleri şunlardır )

 

ÖĞRENCİ İKAMETİ ALAN ÖĞRENCİLER SADECE 55 TL ÖDER;

öğrencilerin ödemeleri gereken 55  TL kart miktarlarını VERGİ DAİRESİNE ödeyebilmeleri için VERGİ NUMARASI almaları gerekiyor. vergi numarası aldıktan sonra;

 

55 TL KART BEDELİNİ

 

 • HİSAR VERGİ DAİRESİ (EMİNÖNÜ)
 • RIHTIM VERGİ DAİRESİ (YAKACIK)
 • GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (VATAN CADDESİ) ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

 

Ayrıca,ziraat bankasının bazı şubeleri de alıyor.

 

 

ÖNEMLİ:VİZE-VİZE MUAFİYETİ VEYA İKAMETİ BİTİP EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE RANDEVU ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ ALINAMAYACAKTIR.

ÖNEMLİ:ÖĞRENCİ İKAMETİ ALACAK BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMESİ GEREKEN HARÇ MİKTARI SADECE 55 TLDİR. 55 TL VERGİ DAİRESİNE ÖDENİR.

ÖNEMLİ: üniversiteden mezun olan, ilişiği kesilen, bölüm değiştiren,başka bir üniversiteye geçiş yapan öğrenciler; ikametleri olsa bile GEÇERSİZDİR. Bu kişiler mezun olmadan, ilişiği kesilmeden önce yeni ikamet için randevu almalıdır.

 

ÖNEMLİ:Türkçe öğrenme amacıyla kayıt yaptıran kişiler ÖĞRENCİ değil, kısa dönem randevusu almak zorundadırlar. Ancak üniversitede bir bölümde kayıtlı olup da Türkçesi yetersiz olduğu için üniversite tarafından Türkçe öğrenme kursuna yönlendirilen kişiler öğrenci ikameti alabilir.

 

28/10/2016
620 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00