İstanbul Üniversitesi Gönüllülük Çalıştayı düzenliyor

Gönüllü Ol İstanbul

İstanbul Üniversitesi Gönüllülük Çalıştayı düzenliyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen “Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri” projesi (Gönüllülük Araştırması) kapsamında 28 Nisan Perşembe günü TURİNG eğitim salonlarında tam gün sürecekbir Gönüllülük Çalıştayı düzenlenecek.

Gönüllülük Araştırması‘nın en önemli bileşenlerinden biri olan GönüllülükÇalıştayı’na, gönüllülükle ilgili çeşitli alanlarda çalışma yapan kişiler, STK temsilcileri, uzmanlar, farklı üniversitelerden akademisyenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan 80 kişi katılacak.

Çalıştayda, Dünya’da ve Türkiye’de gönüllülük trendleri, üniversitelerde gönüllülüğe ilişkin sorunlar ve beklentiler, üniversitelerde gönüllülüğün yaygınlaştırılması için öneriler temalı oturumlar yer alacak.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun desteğiyle Mart 2016’da başlayan ve Aralık 2016’da bitirilmesi planlanan proje kapsamında İstanbul Üniversitesi’nin öğrencilerinin gönüllülük algılarını, deneyimlerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir saha araştırması da yürütülüyor. Proje sonunda araştırma sonuçları kitap olarak yayımlanacak. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülükle ilgili buluşma noktası olarak bir web sitesinin tasarlanması ve Gönüllü Akademisi’nin içeriğinin belirlenmesi ve eğitimler yapılması daprojenin diğer bileşenleri arasında yer alıyor.

Proje ve çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgi için gonulluakademisi.org

gönüllülük çalıştay görsel

27/04/2016
769 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00