Sosyoloji Günleri XLVII: “Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme”

Sosyoloji Günleri XLVII

Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN

13 Nisan 2016 Çarşamba/ Saat 14.00 Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

SOGU47_Afis

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının kırk yedincisi “Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme” başlığı ile Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN’ın vereceği konferansla devam edecektir.

Konferans 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecektir.

 

Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN                                      

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden 2006 yılında mezun oldu. Sosyoloji Bölümünde devam ettiği lisansüstü çalışmalarında Osmanlı’nın yurt dışı eğitim uygulamasını çalıştı. 2014 yılından itibaren aynı bölümde görev yapmaktadır. Bazı yayınları şunlardır:

  • “Quartier Latin And The Cultural-Ideological Habitus Of Ottoman Students”, European Journal of Research on Education, pp.60-65, 2014
  • “Meşrutiyet’in Evrimci Dergisi: Ulûm-I İktisadiye Ve İçtimaiye Mecmuası”, Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.1, ss.73-91, 2014
  • “Tanzimat Döneminde Modern Bilim Algısı”, Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.1-31, 2013
  • “Sosyometrinin Doğuşu Ve Gelişimi”, Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.387-414, 2013
  • “Tanzimat Döneminde Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusu Ve Osmanlı Modernleşmesine Etkileri”, Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.121-151, 2010
  • “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Ziya Gökalp, Tuna K., Coşkun İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, ss.68–91-, 2011

 

06/04/2016
772 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00