“Doğu Karadeniz Kırsal Konut Geleneği Bağlamında Konut Tasarımının Sosyo-kültürel ve Psikolojik Paradigmaları”

Sosyoloji Günleri  XLVI

Prof. Dr. Şengül Öymen GÜR

9 Mart 2016 Çarşamba/ 14:00  Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

SOGU46_Afis_02 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının kırk altıncısı “Doğu Karadeniz Kırsal Konut Geleneği Bağlamında Konut Tasarımının Sosyo-kültürel ve Psikolojik Paradigmaları” başlığı ile Prof. Dr. Şengül Öymen GÜR’ün

vereceği konferansla devam edecektir.

Konferans 9 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Şengül Öymen GÜR                                                               

Dr. Gür, Ankara TED, KTÜ ve UPENN, ABD (PhD-1978) mezunudur; Fulbright Bursuna (1972-77) ve iki kez DAAD Bursuna layık görülmüştür (Berlin, 2002; 2008). 1989 yılında mimarlıkta profesör olmuş; 1971-2010 yılları arasında KTÜ’de hizmet vermiştir. Halen Istanbul’da Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmaktadır. CICA (Comité International des Critiques d’Architecture)  ve WA (World Architecture) üyesi olup CICA jüri üyesi olarak ülkesini yurtdışında temsil etmektedir. IAPS (International Association for the Study of People and Their Surroundings), DRS (Design Research Society), CIB W84, IAHS (International Association of Housing Studies), vb. uluslararası kuruluşların dönemsel üyesi ve BTI (Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e. V, Almanya) ve SEA’nın (The Sustainable Environment Association, Norveç) onur üyesidir. JAE (Journal of Adult Education), Child Indicators Research, SRE, e-Books, MEGARON, Gazi Ü,  Trakya Ü, Uludağ Ü, A/Z, Tasarım+Kuram vb. dergilerde hakemlik yapmakta olup AUSSJ (Anadolu University Scientific Studies Journals) ve BUJ (Beykent University Journal)’ın editörüdür. İlgi alanları mimarlık/tasarım felsefesi, kuram/eleştiri, çevre-davranış araştırmaları, ev kültürü ve mimarlık eğitimidir. 24 adet kitabın yazarlığını (editörlükler dahil) yapmış, 400’ün üstünde uluslararası ve ulusal makale yayımlamıştır. Bunlardan bazıları;

 • Gür, Ş. Ö., Toplumsal İliki ve Tasarım: Toplumsal Konumlarının Deerlendirilmesinde ve Tasarım İlkelerinin Aratırılmasında kullanılabilecek Bir Yaklaım, KTÜ. Müh-Mim. Fak.Yay., No: 27, Trabzon, 1985.
 • Gür, Ş. Ö., Mekan Örgütlenmesi, Trabzon, Gür Yayıncılık, 1996.
 • Gür, Ş. Ö., Dou Karadeniz Örneinde KONUT KÜL TÜRÜ, Yapı Endüstri Merkezi yayınları, İstanbul, 2000.
 • Gür, Ş. Ö., “Trabzon’da Kentsel Kimlik ve Dönüşüm”, Trabzon’u Anlamak, Güven Bakırezer and Yücel Demirer (Eds.) İletişim yayınları-Memleket Kitapları-14, 2009, pp. 317-337.
 • Gür, Ş.Ö., Fiziksel Çevre Tasarımında Kalite ile İlgili Paradigmalar ve Ölçütlerle İlgili Sorunları, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uyg. Ar. Merkezi, 1995, 247-256.
 • Gür, Ş. Ö., Asasoğlu, A., Kuloğlu, N., Okman, İ., Bayburt Evi Üzerine Bir İnceleme, Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut İncelemeleri Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, 13-15 Kasım, 1991, 105-114.
 • Gür, Ş. Ö., Koruma ve Çevresel Estetik Üzerine, Yapı (163), Haziran 1995, 63-67.
 • Gür, Ş.Ö., Geçkin, Ş., Konutta Mekan Standartları, Yapı (173), Nisan, 1996, 75-82.
 • Gür, Ş. Ö., Mekansal Söylenceler I: Sanal Mekanlar, Yapı 230, Ocak 2001, 45-50.
 • Gür, Ş. Ö., House Preferences of User at Different Stages of Acculturation, EKISTICS, Vol.61, No:366/367, 1994 (1997), 176-182. (KTÜ Ödüllü ) (Arts&Humanities Citation Index- Group A)
 • Gür, Ş.Ö. and Erol, Ş. Y. “Similarities and Differences between Contemporary Turkish Houses and Those Worldwide” Open House International, Vol.36 No. 2, June 2011, pp: (Social Science Citation Index-Group A).
02/03/2016
891 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00